Revista Lucrari stiintifice - Seria Agronomie
Change language to English
Revista Lucrari stiintifice - Seria Agronomie

Volumul 51 (3) (2008)

ŞOVĂIALĂ Gh., ALEXANDRESCU Şt., VIŞAN Alexandra, NICOLESCU C., NIŢĂ I. - INOE 2000-IHP Bucureşti
NEDELCU Ancuţa - INMA Bucureşti
Aplicarea actionarilor hidrostatice moderne la echipamentele tehnologice pentru amestecarea si distribuirea furajelor la taurine
[rezumat] + [lucrare]

ION V. - USAMV Bucuresti
ION Nicoleta - Apiculture Reseacrh and Development Institute of Bucharest
ŞTEFAN V. - USAMV Bucuresti
FOTA G., COMAN R. - Apiculture Reseacrh and Development Institute of Bucharest
Influence of the climatic factors on the melliferous characteristics of the sunflower hybrids
[rezumat] + [lucrare]

DAVID Ivona - Universitatea "Valahia" Targoviste
Cercetări privind cerinţele termice pentru răsărire la unii hibrizi de porumb
[rezumat] + [lucrare]

GONTARIU I. - S.C.D.A. Suceava
The planting time and vegetation interruption effects on the potato planting material yield
[rezumat] + [lucrare]

DOROBANŢU Paula Ioana, BECEANU D. - USAMV Iasi
Studii privind uleiul extras din seminţe de struguri, aparţinând unor soiuri diferite de Vitis vinifera
[rezumat] + [lucrare]

NIŢU Iulia, FRĂSIN Loredana - Universitatea "Valahia" Targoviste
Influenţa soiurilor de trifoi roşu şi a sistemelor de cultură asupra compoziţiei floristice
[rezumat] + [lucrare]

BEGEA Mihaela, CÂMPEANU Cornelia, BÂLDEA Gheorghe, VLĂDESCU Mariana, BARON Elena, BĂLĂUŢĂ Liliana, MUŞU Stela, BEGEA P. - Institutul de Cercetari Alimentare Bucuresti
Caracterizarea unor materii prime energetice specifice pentru România, destinate producerii de bioetanol
[rezumat] + [lucrare]

ENEA I.C. - SCDA Suceava
Date experimentale privind sinergismul dintre soi şi unele secvenţe tehnologice la cartof, pentru protecţia mediului în zona colinară a Podişului Sucevei
[rezumat] + [lucrare]

ŞARPE N. - A.S.A.S. Bucuresti
MASCHIO M. - USAMVB Timisoara
POIENARU Şt. - Colegiul Universitar Agricol Călăraşi
Studii timp de 40 ani privind sistemul clasic şi NO – TILLAGE la cultura porumbului în condiţiile României
[rezumat] + [lucrare]

ŞARPE N. - A.S.A.S. Bucuresti
POIENARU Şt. - Colegiul Universitar Agricol Călăraşi
MASCHIO M. - USAMVB Timisoara
Noi rezultate privind sistemul de cultură NO-TILLAGE aplicat la soia modificată genetic, cultivată în condiţiile din Lunca Dunării
[rezumat] + [lucrare]

BEGEA Mihaela, STOICESCU Cristina, BÂLDEA Gheorghe, VLĂDESCU Mariana, BARON Elena - Institutul de Cercetări Alimentare, Bucureşti
Izolarea şi selecţionarea de drojdii producătoare de biomasă proteică
[rezumat] + [lucrare]

PIRVULESCU Luminita, BORDEAN Despina-Maria, GERGEN I., RUJESCU C., POPESCU I., HARMANESCU Monica, RUJESCU Cristina - USAMVB Timisoara
RADU Steluta - USAMV Iasi
The linear and non-linear bi-dimensional mathematical models, between antioxidant capacity, ascorbic and polyphenols contents in some
[rezumat] + [lucrare]

RADU Steluţa - USAMV Iasi
Efectele procesării alimentelor în secolul XXI asupra metabolismului uman
[rezumat] + [lucrare]

FRĂSIN Loredana Beatrice - Universitatea "Valahia" Targoviste
Observaţii privind eficacitatea unor insecticide în combaterea dăunatorului Mamestra brassicae L.
[rezumat] + [lucrare]

KOCIS Elisabeta, GOIAN M. - USAMVB Timisoara
Evoluţia maturării strugurilor la soiurile: Pinot noir, Riesling italian şi Fetească neagră în condiţiile Centrului Viticol Recaş
[rezumat] + [lucrare]

CODINĂ Georgiana Gabriela - Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava
PÂSLARU V. - Enzymes & Derivates Co., "Cantacuzino Pascanu" Hall, Costisa Neamt
Effect of sucrose on the mixolab, alveograph charactersitics and breadmaking properties of strong wheat flour
[rezumat] + [lucrare]

CODINĂ Georgiana Gabriela - Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava
PÂSLARU V. - Enzymes & Derivates Co., "Cantacuzino Pascanu" Hall, Costisa Neamt
Effect of gluten vital on the alveograph charactersitics and bread quality of flour wheat dough with a weaker potential for bread making
[rezumat] + [lucrare]

POPOVICI C.I., VÎNTU V., SAMUIL C. - USAMV Iasi
Calitatea gazonului – evaluarea unor soiuri de graminee perene utilizate în cultură pură sau în amestecuri pentru gazon
[rezumat] + [lucrare]

SAVESCU Iasmina, GOIAN M - USAMVB Timisoara
Cercetări privind influenţa condiţiilor pedoclimatice asupra calităţii strugurilor la soiurile Muscat Ottonel, Fetească regală şi Cabernet sauvignon
[rezumat] + [lucrare]

MATEOC-SÎRB Nicoleta - USAMVB Timisoara
OTIMAN P. I. - Academia Română, Filiala Timişoara, Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Rurală
GOŞA V. - USAMVB Timisoara
ŞEULEAN Victoria - Universitatea de Vest Timişoara
MAN T. E. - Universitatea Politehnica Timisoara
MATEOC T. - USAMVB Timisoara
Model de identificare a posibilităţilor de dezvoltare economico-socială a comunităţilor rurale
[rezumat] + [lucrare]

APETROAIE Camelia - Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Iaşi
Abordări practice actuale în asocierea producătorilor agricoli
[rezumat] + [lucrare]

UNGUREANU D. - Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi – CEFIDEC, Vatra Dornei
Perspective de dezvoltare durabilă a agroturismului montan în context actual şi al schimbărilor climatice
[rezumat] + [lucrare]

LUP A. - Universitatea "OVIDIUS" Constanţa
ALEXE N. - S. A. Stepa
Ferma ecologică stepa. Studiu de caz în judeţul Constanţa
[rezumat] + [lucrare]

MĂNESCU Camelia, MATEOC-SÎRB Nicoleta, OTIMAN P.I., VĂRAN N., MATIAŞ C.G., DINCU Ana-Mariana – USAMVB Timisoara
Studiul structurilor agrare din Uniunea Europeana
[rezumat] + [lucrare]

MĂNESCU Camelia, MATEOC-SÎRB Nicoleta, OTIMAN P. I. - USAMVB Timisoara
Cercetări de dezvoltare rurală în localitatea Ghioroc, judeţul Arad
[rezumat] + [lucrare]

ŞEULEAN Victoria - Universitatea de Vest din Timişoara
MATEOC-SÎRB Teodor - USAMVB Timisoara
Studiu privind scheme de pensii private destinate agricultorilor
[rezumat] + [lucrare]

GAGEA Mariana, IONESCU Alina-Măriuca - Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi
Compararea profilului sezonier al ratei trimestriale de ocupare în agriculturǎ din România şi
Uniunea Europeană, în perioada 2000 – 2007

[rezumat] + [lucrare]

IONESCU Alina Măriuca, GAGEA Mariana - Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi
Coordinates of standard of living in Romanian rural a reas, at the end of 2005
[rezumat] + [lucrare]

MIHAI C. - Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi
Dezvoltarea agriculturii biologice în condiţiile aplicării politicii agricole
[rezumat] + [lucrare]

DIACONU Carmen-Mariana - USAMV Iasi
Răspunderea penală a funcţionarului public reglementată de Codul Penal
[rezumat] + [lucrare]

DĂMĂCEANU R. C. - "Petre Andrei" University, Iasi
A comparative analysis of three multi-agent computational algorithms used to harvest grain
[rezumat] + [lucrare]

DAMACEANU R.C., TRIFU A. - "Petre Andrei" University, Iasi
The international trade as the main descriptor of globalization impact
[rezumat] + [lucrare]

RUSU Mihaela-Loredana - USAMV Iasi
Analysis of human resources existing in agriculture of Vrancea
[rezumat] + [lucrare]

DINCU Ana-Mariana, SÂMBOTIN L., GĂVRUŢA A., MĂNESCU Camelia - USAMVB Timisoara
Analiza structurilor agrare din judeţul Arad
[rezumat] + [lucrare]

CIBOTARIU Irina, CHIRITA Irina – "Stefan cel Mare" University, Suceava
Some aspects regarding procedures of company’s liquidation
[rezumat] + [lucrare]

BORZA Mioara - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
Dificultăţi în realizarea agriculturii durabile în România
[rezumat] + [lucrare]

BORZA Mioara - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
Agricultura ecologică în contextul schimbărilor de mediu
[rezumat] + [lucrare]

PÂNZARU R.L., MEDELETE D.M., NICOLESCU Mariana - Universitatea din Craiova
The evolution of zootechnical production at the level of Dăbuleni locality, Dolj county
(2004 – 2006)

[rezumat] + [lucrare]

MEDELETE D.M., PÂNZARU R.L., NICOLESCU Mariana - Universitatea din Craiova
Study concerning the agricultural exploitation size in Gorj county
[rezumat] + [lucrare]

IATCO Constantin, IGNAT Gabriela, COJOC Doina - USAMV Iasi
Aspecte privind strategiile de dezvoltare locală
[rezumat] + [lucrare]

BULIGA Z., IGNAT Gabriela - USAMV Iasi
Aspecte privind conceptul <>
[rezumat] + [lucrare]

IAŢCO C., COJOC Doina, IGNAT Gabriela - USAMV Iasi
Asigurarea calităţii rapoartelor de audit
[rezumat] + [lucrare]

MIHALCIUC Camelia, SOCOLIUC M. - Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava
Theoretical and practical aspects referring to the application of IAS 41 – Agriculture
[rezumat] + [lucrare]

HLACIUC Elena, SOCOLIUC M. - Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava
Green accounting within EU policies
[rezumat] + [lucrare]

MIHALCIUC Camelia, HLACIUC E. - Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava
The strategic benefits obtained by the entreprises through implementing the environmental performance
[rezumat] + [lucrare]

BOGHIŢĂ E., G. UNGUREANU, D. BODESCU - USAMV Iasi
Aspecte privind limitele curbei de experienta si riscurile strategiei costurilor
[rezumat] + [lucrare]

RADU Steluţa - USAMV Iasi
PÎRVULESCU Luminiţa - USAMVB Timisoara
Studiul diagnostic privind resursele alimentare si factorii care le determina calitatea in judetul Iaşi
[rezumat] + [lucrare]

ANTONESCU Cristina - ITCSMS Iasi
ANTONESCU M.C. - CRPDRP Iasi
COJOCARI R. - ITCSMS Iasi
COSOVANU Anca - CRPDRP Iasi
Optimizarea structurii cerealelor boabe pentru sămânţă, pe specii în microzona Bivolari, din Lunca Prutului
[rezumat] + [lucrare]

PETREA Elena - USAMV Iasi
Stratégies de traduction dans le contexte de la communication interculturelle (les présuppositions dans les versions roumaines du roman Les Misérables de Victor Hugo)
[rezumat] + [lucrare]

GIURCA VASILESCU Laura, POPA Ana, PIRVU Cerasela - Universitatea din Craiova
Agricultural market prices and income developments – status quo and outlook
[rezumat] + [lucrare]

GIURCA VASILESCU Laura - Universitatea din Craiova
Agriculture firms under uncertainity - financing and attitude to risk
[rezumat] + [lucrare]

ROŞU Alice Iuliana – "Stefan cel Mare" University Suceava
The language of advertising
[rezumat] + [lucrare]

STANCIU M. - USAMV Iasi
Aspecte metodologice ale formării competenţelor specifice profesiei de cadru didactic
[rezumat] + [lucrare]

GRIGORE Aurica, TUREAC Elena-Cornelia - Universitatea "Danubius" Galati
The tourism, one of the main factors in economic development
[rezumat] + [lucrare]

TUREAC Elena-Cornelia, GRIGORE Aurica - Universitatea "Danubius" Galati
The kind of agrotouristic pension organisation from mountain regions
[rezumat] + [lucrare]

POPA P. - USAMV Iasi
The economic performance on fruits trade in NE Region of Romania
[rezumat] + [lucrare]

POPA P. - USAMV Iasi
Comportamentul consumatorilor de fructe in Regiunea de NE a Romaniei
[rezumat] + [lucrare]

GRIGORE A.A., ABARGAONITEI S.V., NANCU D.V., GHICULESCU R. - USAMV Iasi
Analiza comparativă privind eficienţa economică a produselor agricole convenţionale şi a celor ecologice
[rezumat] + [lucrare]

CUCU Cezarina, DROBOTĂ Benedicta, DROBOTĂ I. - USAMV Iasi
Strategii privind dezvoltarea spaţiului rural din judeţul Iaşi
[rezumat] + [lucrare]

UNGUREANU D. - CEFIDEC Vatra Dornei
BURCIU A. NEDELEA Al., BOSTAN I. - Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava
Agritourism potential of the rural localities from Dorna' S Basin
[rezumat] + [lucrare]

APOSTOL C. - Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
Reflectarea politicii de mediu prin indicatorii specifici
[rezumat] + [lucrare]

APOSTOL C. - Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
Reflectarea politicii de mediu în situaţiile financiare anuale
[rezumat] + [lucrare]

BACTER Ramona-Vasilica - Universitatea din Oradea
Posibilităţi de aprovizionare cu produse avicole a pieţei municipiului Oradea la orizontul anului 2010 (Studiu de caz la S.C."AVICOLA" S.A. Oradea)
[rezumat] + [lucrare]

RUGE Maria - Colegiul Tehnic "Transilvania", Oradea
BACTER Ramona-Vasilica, CHEREJI I. - Universitatea din Oradea
DROBOTĂ Benedicta - USAMV Iasi
Oferta si evolutia turismului si agroturismului in zona "Valea Iadului – judeţul Bihor"
[rezumat] + [lucrare]

POPESCU Gabriela - USAMVB Timisoara
Food consumption trends in Romania
[rezumat] + [lucrare]

POPESCU Gabriela, PAUNCHICI Iasmina - USAMVB Timisoara
Promoting agroalimentary foodstuff through packaging
[rezumat] + [lucrare]

POPA Ana, GIURCĂ VASILESCU Laura - Universitatea din Craiova
The new updates on the european common agricultural policy and their impact on the rural development investments
[rezumat] + [lucrare]

POPA Ana - Universitatea din Craiova
The foreign direct investments on the rural areas
[rezumat] + [lucrare]

SOARE E. - Universitatea din Pitesti
Entrepreneurship education – innovative way of curricular restructuring
[rezumat] + [lucrare]

ALECU C.I. - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale "Gh. Zane", Academia Română, Iaşi
Metode de reducere a incertitudinii din agricultură prin modelarea strategică a contextului socio-politic
[rezumat] + [lucrare]

HALLER Alina-Petronela, ALECU C. - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale "Gh. Zane", Academia Română, Iaşi
Contribuţia factorului natural şi a deciziei de valorificare eficientă a materiilor prime şi resurselor la creşterea şi dezvoltarea economică
[rezumat] + [lucrare]

ALECU C.I., HALLER Alina Petronela - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale "Gh. Zane", Academia Română, Iaşi
Evaluarea proiectelor de dezvoltare regională în condiţii de incertitudine utilizând elemente Fuzzy
[rezumat] + [lucrare]

DINCU Ana-Mariana, SÂMBOTIN L., MATEOC-SÎRB Nicoleta, GĂVRUŢA A., MĂNESCU Camelia - USAMVB Timisoara
Diagnoza exploataţiilor agricole din România
[rezumat] + [lucrare]

PETRESCU Gh. - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa"
BOLDUREANU Gabriela - Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi
Influenţa comerţului electronic asupra dezvoltării firmei de comerţ
[rezumat] + [lucrare]

PETRESCU Gh. - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa"
BOLDUREANU Gabriela - Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi
Influenţa sistemului informaţional actual asupra raţionalizării distribuţiei produselor
[rezumat] + [lucrare]

ICHIM V. L. - Institutul de Studii Europene "Ştefan Lupaşcu" Iaşi
Consecinţele manifestării divergenţelor structurale între economiile statelor ex-comuniste şi cele din zona Euro
[rezumat] + [lucrare]

STEFAN G., BODESCU D. - USAMV Iasi
Methodological model of socio-economic research in apiculture
[rezumat] + [lucrare]

STEFAN G., BODESCU D. - USAMV Iasi
The melliferous potential quantification
[rezumat] + [lucrare]

GRIGORE A.A., ABARGAONITEI S.V., NANCU D.V., GHICULESCU R. - USAMV Iasi
Agricultura ecologică în România, diagnostic şi perspective
[rezumat] + [lucrare]

HONŢUŞ Adelaida Cristina - USAMV Bucuresti
Study and research on the development and promotion of rural tourism and agrotourism in Braşov
[rezumat] + [lucrare]

PETROMAN Cornelia, PETROMAN I., MARIN Diana - USAMVB Timisoara
World nutrition and demographic growth
[rezumat] + [lucrare]

IVAN Otilia - Biological Reserch Institute of Iasi
Density, diversity and distribution of the oribatid mites (Acari, Oribatida) in some cultivated soils from North-Eastern Romania
[rezumat] + [lucrare]


Contact

Prof. dr. Costel SAMUIL
Facultatea de Agricultură Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
700490 - Iaşi, Romania
Tel: 0232 407.490
Fax: 0232 219.175
E-mail: csamuil@uaiasi.ro

Conf. dr. Florin Daniel LIPŞA
Facultatea de Agricultură Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
700490 - Iaşi, Romania
Tel: 0232 407.526
Fax: 0232 219.175
e-mail: flipsa@uaiasi.ro

Ultima actualizare: 18 septembrie 2019