Revista Lucrari stiintifice - Seria Agronomie
Change language to English
Revista Lucrari stiintifice - Seria Agronomie

Volumul 51 (2) (2008)

IACOB Viorica, DROBOTĂ I. - USAMV Iasi
Noi micromicete parazite şi saprofite pe plantele cultivate în Moldova
[rezumat] + [lucrare]

MIHĂŞAN M., ŞTEFAN M. - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
The evolution of total soluble proteins content during the germination of Glycine max L l. beans under the influence of some Rhizobacterial strains
[rezumat] + [lucrare]

BODEA D. - S.C.D.A. Suceava
Aspecte privind variabilitatea pricipalelor caracteristici fenotipice ale unor soiuri de cartof
[rezumat] + [lucrare]

BODEA D. - S.C.D.A. Suceava
Caracteristici biologice şi fiziologiceale unor soiuri de cartof
[rezumat] + [lucrare]

MURARIU M. - S.C.D.A. Suceava
MURARIU Daniela - Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
Aspecte privind evaluarea unui fond important de germoplasmă locală de porumb din România
[rezumat] + [lucrare]

BĂNEŞ Al., ORBOI Manuela-Dora, SZABO L. - USAMVB Timisoara
Comparative urban / rural study regarding the knowledge on information technology in Timis county
[rezumat] + [lucrare]

SAGHIN Gh. - S.C.D.A. Suceava
Cercetări privind determinismul genetic al numărului de seminţe pe plantă şi greutatea seminţelor pe plantă la bob (Vicia faba L. )
[rezumat] + [lucrare]

JITĂREANU Carmen Doina, TOMA Liana Doina - USAMV Iasi
IFRIM Camelia Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi
SLABU Cristina, MARTA Alina Elena, RADU Mirela - USAMV Iasi
Influenţa epocii de semănat asupra biologiei aparatului foliar la unii hibrizi de floarea soarelui cultivaţi în Câmpia Moldovei
[rezumat] + [lucrare]

CHIRIŢĂ Ramona, GROZEA Ioana - USAMVB Timisoara
ŞARPE N. - A.S.A.S. Bucuresti
MANEA D., CĂRĂBEŢ A. - USAMVB Timisoara
Determinarea unor parametrii chimici în diferite fenofaze la specia Sorghum halepense L.
[rezumat] + [lucrare]

ACATRINEI Ligia - Biological Researches Institute Iasi
Ecophysiological researches in crop plants at agroecosystems from Northeastern Romania
[rezumat] + [lucrare]

MANOLIU Al. - Biological Researches Institute Iasi
ISTRATE M. - USAMV Iasi
GRADINARIU Petronela - Biological Researches Institute Iasi
PETRE L. - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Iaşi
Influenţa atacului ciupercii Blumeriella jaapii (Rehm) Arx (sin. Coccomyces hiemalis B. B. Higgins) asupra activităţii dehidrogenazelor ciclului Krebs la diferite soiuri de cireş
[rezumat] + [lucrare]

SLABU Cristina - USAMV Iasi
Modificarea relaţiei Source-Sink la cartof (Solanum tuberosum L.) prin fertilizare cu clorură şi sulfat de potasiu
[rezumat] + [lucrare]

MOCA V., BUCUR D., RADU O., HUŢANU C. - USAMV Iasi
Bonitarea şi evaluarea calitativă a solului din câmpul de drenaje agricole Baia – S, Regiunea de Nord – Est a României
[rezumat] + [lucrare]

MOCA V., BUCUR D., HUŢANU C. - USAMV Iasi
DUGHILĂ R. - O.S.P.A. Botosani
Realizarea bazei de date a studiilor de bonitare din câmpul de drenaje agricole Bâlca - Suceava, Regiunea de Nord - Est a României
[rezumat] + [lucrare]

NICOLESCU C. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE 2000) Bucuresti
BUCUR D. - USAMV Iasi
POPESCU T.C., ŞOVĂIALĂ Gh. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE 2000) Bucuresti
BIOLAN I. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare Bucureşti
Calitatea amenajărilor de irigaţie şi protecţia mediului
[rezumat] + [lucrare]

CONTOMAN Maria – Universitatea "Dunarea de Jos" Galati
Determination of soil suitability for various agricultural crops in the Galati county
[rezumat] + [lucrare]

RADU O., SAVU Paul - USAMV Iasi
Aspecte ale eliminării excesului de apă în sistemul de desecaredrenaj Drăgoieşti-Berchişeşti, judeţul Suceava
[rezumat] + [lucrare]

IONIŢĂ I., NIACŞU, CREŢU L.D. - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Consideraţii privind modul de utilizare a terenurilor din bazinul pârâului Racul – Podişul Central Moldovenesc
[rezumat] + [lucrare]

HOBAN Adriana, SǍLǍGEAN T., SUCIU Sanda - USAMV Cluj-Napoca
The influence of three tomatoes hybryds and three irigation levels on the production, at the tomatoes cultivated in solarium area, in the experimental year 2007
[rezumat] + [lucrare]

COCUŢ Dana-Camelia, DIACONU Mariana, COJOCARU C., MACOVEANU M. - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
Studiu privind biodegradabilitatea produselor petroliere folosind unele tulpini Microbiene
[rezumat] + [lucrare]

ULEA E., LIPŞA F.D., IRIMIA Nicoleta, BALAN Gabriela Mihaela - USAMV Iasi
Cercetări privind influenţa fertilizării şi amestecului de Onobrychis viciifolia Scop. şi Bromus inermis Leiss. asupra microflorei solului
[rezumat] + [lucrare]

LIPŞA F.D., ULEA E., IRIMIA Nicoleta, TALPAN Irina-Vasilica - USAMV Iasi
Cercetări privind influenţa fertilizării şi al amestecurilor complexe din structura covorului vegetal al unor pajişti temporare asupra microflorei solului
[rezumat] + [lucrare]

POPESCU T.C., ŞOVĂIALĂ Gh., NICOLESCU C. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE 2000) Bucuresti
Servomecanism hidraulic de reglare a poziţiei cu reacţie prin laser destinat echipării utilajelor terasiere de nivelare
[rezumat] + [lucrare]

ALEXA Ersilia, LAZUREANU A., ALDA S., NEGREA Monica, BULMAGA Alina - USAMVB Timisoara
Extraction and identification of herbicide Glyphosate from natural water with different characteristics
[rezumat] + [lucrare]

CONTOMAN Maria, FLOREA Luiza - Universitatea "Dunarea de Jos" Galati
Characteristics of aquaculture ponds mud from the Prut River Low Basin
[rezumat] + [lucrare]

RADU O., SAVU - P. USAMV Iasi
Influenţa construcţiilor hidrotehnice asupra comportării reţelei de desecare, în sistemul de desecare-drenaj Bogdăneşti-Baia, judeţul Suceava
[rezumat] + [lucrare]

ELEKES Carmen, ROBESCU Ofelia - Universitatea "Valahia" Targoviste
Problematica gestionării deşeurilor în judeţul Dâmboviţa
[rezumat] + [lucrare]

ROBESCU Valentina-Ofelia, ELEKES Carmen - Universitatea "Valahia" Targoviste
Degradarea solului efect al procesului de compactare. Problemă gravă în România
[rezumat] + [lucrare]

COZMA Antoanela, ALEXA Ersilia, LAZUREANU A., CIOBANU Camelia, BORDEAN
Despina - USAMVB Timisoara
Researches concerning the ground water quality in SAG-PARTA domestic waste deposition area, District Timis
[rezumat] + [lucrare]

SIRBU Carmen, CIOROIANU T., DUMITRU M, DORNEANU A. - Institutul Naţional de cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului-ICPA, Bucureşti,
NEGRILA Maria - SCDA Teleorman, Drăgăneşti-Vlasca
MIHALACHE Daniela - Institutul Naţional de cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului-ICPA, Bucureşti,
ANGHELESCU Letitia - SCDA Teleorman , Drăgăneşti-Vlasca
Noi tipuri de biofertilizanti cu structuri hidrolizate proteice chelatante cu rol biostimulator si de protectie cu aplicatii in agricultura durabila
[rezumat] + [lucrare]

NICULIŢĂ M., LUPAŞCU Angela, MINEA I. - Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi
Evoluţia suprafeţelor forestiere în ocoalele silvice Ciurea şi Podu Iloaiei între anii 1894-2000
[rezumat] + [lucrare]

CHIORESCU Esmeralda - USAMV Iasi
POPESCU Şt. - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Iaşi
Expresii analitice pentru coeficienţii de înmagazinare ai unui sol stratificat
[rezumat] + [lucrare]

D. BECEANU, ANGHEL Roxana Mihaela - USAMV Iasi
Studies on the quality of the vegetable cans from the trade network of the municipality of Iasi
[rezumat] + [lucrare]

BRUDEA V. - "Stefan cel Mare" University Suceava
ENEA C. - S.C.D.A. Suceava
RÎŞCA I.M., TOMESCU C.V. - "Stefan cel Mare" University Suceava
Efficacy of some biological insecticides in the control of potato bettle Colorado (Coleoptera – Leptinotarsa decemlineata Say)
[rezumat] + [lucrare]

TROTUŞ Elena, NAIE Margareta - S.C.D.A. Secuieni
Cercetări privind reducerea atacului unor agenţi patogeni şi dăunători specifici culturilor de cânepă prin tratamentul chimic al seminţei
[rezumat] + [lucrare]

ROŞCA R., ŢENU I., CÂRLESCU P. - USAMV Iasi
RAKOŞI E., MANOLACHE Gh. - Technical University Iasi
Assessment of the subcooling capabilities of a thermoelectric device in a vapor compression refrigeration system
[rezumat] + [lucrare]

TOADER Maria, ROMAN Gh.V. - USAMV Bucuresti
Cercetări privind caracterele biologice, morfologice şi calitatea recoltei la specia Amaranthus cruentus L. în condiţiile din partea centrală a Câmpiei Române
[rezumat] + [lucrare]

BALAN SURMEI Mihaela, TALPAN Irina - USAMV Iasi
Studiul comportării unor amestecuri simple de graminee şi leguminoase perene utilizate la înfiinţarea pajiştilor temporare
[rezumat] + [lucrare]

TALPAN Irina, BALAN Mihaela - USAMV Iasi
Studiu cu privire la influenţa amestecului şi fertilizării asupra structurii covorului vegetal pe pajişti temporare înfiinţate pe bază de amestecuri complexe
[rezumat] + [lucrare]

ROMAN Gh.V., TOADER Maria, ION V., EPURE Lenuţa Iuliana, MIHALACHE M. - USAMV Bucuresti
"AGROHEALT" – A Leonardo da Vinci Project for education about the needs of a certification system for no genetically modified products (GMP)
[rezumat] + [lucrare]

NIŢU Iulia - Universitatea Valahia Targoviste
Influenţa soiului şi a sistemului de cultură asupra acumulării zilnice de substanţă uscată (kg/ha/zi) la trifoiul roşu pentru furaj
[rezumat] + [lucrare]

DROBOTĂ Ionuţ - USAMV Iasi
Evaluarea rezistenţei unor soiuri şi hibrizi de viţă de vie la atacul produs de agentul patogen Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
[rezumat] + [lucrare]

HĂRMĂNESCU Monica, MOISUC A. - USAMVB Timisoara
The influence of particle size on the total nitrogen content in forages analyzed by NIR spectroscopy, using maximum reflectance values
[rezumat] + [lucrare]

DABIJA Tatiana - Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Macari Angela - Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară v. Maximovca, d. Anenii-Noi
Aprecierea prolificităţii la iepuroace din rasa Cliforniană şi Nozelandeză albă în funcţie de numărul de fătări
[rezumat] + [lucrare]

SUMNASCHII A., MODVALA Suzana - Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară
Chişinău, Rep. Moldova
Cercetări privind optimizarea condiţiilor de microclimat pentru prepeliţe de rasa Japoneză exploatată în condiţiile Republicii Moldova
[rezumat] + [lucrare]

CARA M., JITĂREANU G., FILIPOV F. - USAMV Iasi
COROI Irina - Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Botoşani
ŢOPA D. - USAMV Iasi
Efectul unor sisteme de lucrare asupra unor indicatori pedomorfologici şi fizici ai solului
[rezumat] + [lucrare]

MUNTEANU N., SÎRBU C. - USAMV Iasi
Specii sălbatice de Compositae (Asteraceae) - potenţial legumicol din judeţul Iaşi
[rezumat] + [lucrare]

MUNTEANU N., STOLERU V. - USAMV Iasi
Studiu de colecţie al unui sortiment nou de legume Solanacee pentru fructe
[rezumat] + [lucrare]

AXINTE M. - USAMV Iasi
MOGLAN C. - S.C. Pajura S.R.L. Garvăn, jud. Tulcea
ZAHARIA M. - USAMV Iasi
Influenţa fertilizării cu azot şi fosfor asupra conţinutului în proteină la grâul de toamnă
[rezumat] + [lucrare]

BĂNEŞ A., ORBOI Manuela-Dora, PÎRVULESCU Luminiţa, SZABO L. - USAMVB Timisoara
Study on organic farming in Europe
[rezumat] + [lucrare]

AXINTE M., ROBU T., ZAHARIA M., MOGÂRZAN Aglaia, Cristina DANALACHE - USAMV Iasi
Cercetări privind validarea sistemului mixt de cultivare al unor specii de plante în condiţiile ecologice din Câmpia Moldovei
[rezumat] + [lucrare]

CÂRCIU G., LĂZUREANU A., ALDA S., POPOVICIU Lenuţa-Gheorghina - USAMVB Timisoara
The impact of soil works on the main soil physical features in winter wheat and grain maize
[rezumat] + [lucrare]

PAMFIL Maria, MOSCOVICI M., CARAIANI Tudora, SAVOIU Gabriela, ŞTEFANIU Amalia - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceuticā, Bucureşti
OPREA Maria - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, Bucureşti
Controlul biologic al bacteriilor patogene care ataca plantele de cultura
[rezumat] + [lucrare]

STROE S.G. - "Ştefan cel Mare" University Suceava
The TAGUCHI method used in improving the quality costs in bakery Industry
[rezumat] + [lucrare]

LĂZUREANU A., CÂRCIU G., ALDA S., ALDA Liana Maria - USAMVB Timisoara
On the impact of the pre-emergent crop on weeding in soy, winter wheat, sunflower, barley, maize, and oat crops
[rezumat] + [lucrare]

SANDU TATIANA, TROFIN ALINA, MIHALACHE IONELA, TINCA GABRIELA - USAMV Iasi
Aspects regarding the influence of stimulating substance s on germination and development at Albizzia julibrissin
[rezumat] + [lucrare]

POPESCU Elena Mirela, ROMAN Gh.V. - USAMV Bucuresti
Cercetări privind biologia şi productivitatea culturii intercalate porumb-soia în condiţiile sistemului de agricultură ecologică
[rezumat] + [lucrare]

TRUŢA Alina Maria, ROMAN Gh.V. - USAMV Bucuresti
Cercetări privind biologia, ecologia şi productivitatea speciei Lens culinaris Medic. în condiţiile din partea centrală a Câmpiei Române
[rezumat] + [lucrare]

SĂRĂCIN I., PANDIA Olimpia, ŞTEFAN M. - Facultatea de AgricultuRA Craiova
MARIN Gh. - Universitatea Politehnica Bucuresti
Technic proposals for reduction evacuation gases on the termic engines and the chemical components of those
[rezumat] + [lucrare]

SĂRĂCIN I., PANDIA Olimpia, ŞTEFAN M. - Facultatea de AgricultuRA Craiova
MARIN Gh. - Universitatea Politehnica Bucuresti
Aparatus for determination soil penetration rezistance, for establishing work index parameters of agricultural machines
[rezumat] + [lucrare]

STOLERU Carmen-Maria, STAN N., STAN C. - USAMV Iasi
Influenţa unor factori tehnologici asupra calităţii producţiei la varza cultivată în sistem ecologic
[rezumat] + [lucrare]

POPA L. - SC Alcedo SRL
STOLERU V., STAN C. - USAMV Iasi
Studiul germinaţiei şi evoluţiei răsadurilor de legume pe diferite substraturi organice
[rezumat] + [lucrare]

POPA V., AXINTE M. - USAMV Iasi
Efectul calităţii materiilor prime în obţinerea unor produse de panificaţie superioare
[rezumat] + [lucrare]

HĂRMĂNESCU Monica, MOISUC A. - USAMVB Timisoara
DRĂGAN Simona - University of Medicine and Pharmacy „Victor Babes", Timişoara
GERGEN I. - USAMVB Timisoara
The determination of total Antioxidant capacity of medicinal plants from romania by nIR
Spectroscopy

[rezumat] + [lucrare]

DOROBANŢU Paula Ioana – USAMV Iasi
Analize chimice ale unor uleiuri comerciale tip amestec şi importanţa lor în alimentaţie
[rezumat] + [lucrare]

BACIU Mihaela-Cristina, VIZITEU V., NICHITA Florentina, LUPULEASA Elena - Grup Şcolar Agricol "V. Adamachi" Iaşi
Dinamica conţinutului in pigmenţi, asimilatori pe parcursul desfăşurării procesului de organogeneză la pătlăgelele vinete (Solanum melogena L.)
[rezumat] + [lucrare]

VIZITEU V., BACIU Mihaela-Cristina, NICHITA Florentina, LUPULEASA Elena - Grup Şcolar Agricol "V. Adamachi" Iaşi
Eficacitatea unor insecticide folosite în combaterea gândacului din Colorado Leptinotarsa decemlineata Say în anul 2007
[rezumat] + [lucrare]

SCRIPNIC Elena - The State Agrarian University of Moldova
The female – male ratio as an influence factor on Hatchery and productive indices of the hens of parental flock
[rezumat] + [lucrare]

DOLIŞ M. – USAMV Iasi
Cercetări privind evoluţia unor dimensiuni corporale la tineretul femel cabalin din rasa Shagya
[rezumat] + [lucrare]

DOLIŞ M. – USAMV Iasi
Cercetări privind evoluţia unor dimensiuni corporale la tineretul mascul cabalin din rasa Shagya
[rezumat] + [lucrare]

COSAC Aurelia Corina - Universitatea Valahia din Târgovişte
Reactivitatea morfogenetică a explantelor cultivate in vitro în funcţie de mediul nutritiv pentru câteva soiuri de gutui, in faza de iniţierea a culturii
[rezumat] + [lucrare]

SĂICU C. - S.C.D.A. Suceava
Some considerations concerning the productivity of annual and perenial fodder plants from the North part of Moldavia
[rezumat] + [lucrare]

LUPU Cornelia - S.C.D.A. Secuieni
Analiza sistemului de lucrare a solului la cultura de soia în condiţiile de la SCDA Secuieni
[rezumat] + [lucrare]

CÂRLESCU P., ŢENU I., ROŞCA R. - USAMV Iasi
The use of CFD to improve the performance of refrigerated cabinets for food products preservation
[rezumat] + [lucrare]


Contact

Prof. dr. Costel SAMUIL
Facultatea de Agricultură Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
700490 - Iaşi, Romania
Tel: 0232 407.490
Fax: 0232 219.175
E-mail: csamuil@uaiasi.ro

Conf. dr. Florin Daniel LIPŞA
Facultatea de Agricultură Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
700490 - Iaşi, Romania
Tel: 0232 407.526
Fax: 0232 219.175
e-mail: flipsa@uaiasi.ro

Ultima actualizare: 18 septembrie 2019