Revista Lucrari stiintifice - Seria Agronomie
Change language to English
Revista Lucrari stiintifice - Seria Agronomie

Volumul 50 - Supliment (2007)

ADAM Floarea, GROZEA Ioana, POPESCU Gh. - USAMV Timisoara
Agresivitatea rizotrofică, filotrofică şi stigmatrofică a noului dăunător al porumbului Diabrotica Virgifera Virgifera Le Conte, în funcţie de factorii climatici
[rezumat] + [lucrare]

CIMPEANU Carmen, ENACHE Monica, MANOLE Emilia - USAMV Bucuresti
Stresul oxidativ indus de către ionii de Cupru(II) şi fier(II) în frunzele de floarea soarelui
[rezumat] + [lucrare]

DUMITRU Mariana - Liceul Teoretic "Miron Costin", Iaşi
UNGUREANU Elena - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
DOBRE Viorica - Liceul Teoretic "Miron Costin", Iaşi
The biostimulator effect of lignin and ammonium lignosulfonate on the growing and development of plants
[rezumat] + [lucrare]

MIHĂILESCU Camelia - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
DUMITRESCU Anca - Institutul de Chimie Macromoleculară "P.Poni", Iaşi
SIMIONESCU B.C. - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
Influenţa suporturilor multicomponente de tip hidrogel asupra germinaţiei şi dezvoltării plantelor decorative
[rezumat] + [lucrare]

UNGUREANU Elena, POPA V.I. - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
DUMITRU Mariana - Liceul Teoretic "Miron Costin" Iaşi
Variante de investigare şi testare a gradului de biodegradare a unor materiale compozite celoligninice
[rezumat] + [lucrare]

ADAM Floarea, GROZEA Ioana, POPESCU Gh. - USAMVB Timisoara
Reacţia genetică a hibrizilor de porumb (Pioneer) la atacul noului dăunător - Diabrotica virgifera virgifera Le Conte – în judeţul Arad
[rezumat] + [lucrare]

BUBURUZAN Laura - Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
Aberaţii cromosomiale mitotice induse prin tratamentul cu acetat de plumb la speciile Larix decidua L. şi Picea abies L. aparţinând familiei Pinaceae
[rezumat] + [lucrare]

CHIRIŢĂ Ramona, LAUER K.F., PETRESCU Irina, BADEA Ana-Maria - USAMVB Timisoara
Studii privind caracterele de productivitate la specia Sorghum halepense L. (pers.) în vestul ţării
[rezumat] + [lucrare]

HEGHEDŰŞ-MÎNDRU G., BIRON Ramona Cristina - USAMVB Timisoara
PERJU Delia Maria, RUSNAC L.M. - Universitatea Politehnica, Timişoara
RIVIŞ A. - USAMVB Timisoara
GLEVITYKZ M. - Universitatea Politehnica, Timişoara
Evaluarea activităţii microbiologice a apelor minerale din judeţele Harghita, Mureş şi Timiş, identificarea Escherichiei coli a numărului de bacterii coliforme, determinarea streptococilor fecali (Streptococus fecalis), numărul de Pseudomonas aeroginosa
[rezumat] + [lucrare]

HEGHEDŰŞ-MÎNDRU G., BIRON Ramona Cristina - USAMVB Timisoara
PERJU Delia Maria, RUSNAC L.M. - Universitatea Politehnica, Timişoara
RIVIŞ D., ŞTEF A. - USAMVB Timisoara
Evaluarea activităţii microbiologice a apelor minerale din judeţele Harghita, Mureş şi Timiş, determinarea numărului total de germeni (NTG), determinarea sporilor de bacterii anaerobe sulfito-reducătoare (clostridia)
[rezumat] + [lucrare]

IEREMIE Ioana-Anca, BĂRA I.I., ARTENIE V. - Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi
Efecte citogenetice şi biochimice induse de tratamentul cu acid ascorbic şi acid citric la Thuja orientalis L.
[rezumat] + [lucrare]

JITĂREANU Carmen Doina, TOMA Liana Doina, SLABU Cristina, MARTA Alina Elena, NECHITA B. – USAMV Iasi
ANDREI Elena - S.C.D.A. Podu Iloaiei
Influenţa secetei prelungite asupra unor procese fiziologice la diferiţi hibrizi de floarea soarelui
[rezumat] + [lucrare]

POPESCU-MITROI I. - Universitatea ,,Aurel Vlaicu" Arad
GHEORGHIŢĂ M. - Universitatea din Craiova
Monitorizarea fermentaţiei malolactice la vinurile roşii obţinute în podgoria Miniş-Măderat
[rezumat] + [lucrare]

OANCEA Servilia - USAMV Iasi
FOCA N. - Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi
AIRINEI A. - Institute of Macromolecular Chemistry "P. Poni", Iasi, Romania
Response of tomato plants under aluminum stress
[rezumat] + [lucrare]

VASILACHE Violeta - Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava
VASILACHE T. - S.C. DAFLOG S.R.L., Mediaş
Studiul procesului de nichelare prin metoda spectroscopiei de impedanţă electrochimică
[rezumat] + [lucrare]

ALEXANDRESCU Daniela, TEODORESCU Gabriela - Universitatea "Valahia" din Târgovişte
Protecţia mediului prin politica agricolă structurală
[rezumat] + [lucrare]

BEŢIANU Camelia, MAI Roxana, UNGUREANU Florina, GAVRILESCU Maria - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
Simularea transportului şi comportării unor poluanţi organici persistenţi în soluri
[rezumat] + [lucrare]

CANARACHE A. - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului în Agricultură, Bucureşti
Utilizarea informaţiei din studiile pedologice pentru alegerea sistemelor de lucrare a solului şi a elementelor tehnice ale acestora
[rezumat] + [lucrare]

CĂPĂŢÎNĂ Camelia, ŞCHIOPU E.C. - Universitatea "Constantin Brâncuşi", Târgu-Jiu
The impact of a domestic wastes warehouse from the city of Tg-Jiu on the Jiu river
[rezumat] + [lucrare]

CHIORESCU Esmeralda - USAMV Iasi
POPESCU Şt. - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Iaşi
VLAD Lăcrămioara - Direcţia Apelor Prut, Iaşi
Contribuţii la calculul curbelor de infiltraţie prin digurile din pământ
[rezumat] + [lucrare]

CIOROI Maria - Universitatea "Dunarea de Jos" Galati
NISTOR-CRISTEA Licuta - S.C. DSU Romania S.R.L. Galati
DUMITRESCU Cristina - Universitatea Politehnica Bucuresti
Improving the acid soil with metallurgical slag
[rezumat] + [lucrare]

FILICHE E., PURNAVEL Gh., PETROVICI G. - Soil Erosion Control Research and Development Centre Perieni
Impactul pierderilor de elemente fertilizante de pe terenurile agricole în pantă, prin eroziune, asupra fertilitaţii solurilor
[rezumat] + [lucrare]

FILIPOV F. - USAMV Iasi
BULGARIU D. - Universitatea "Al.I.Cuza"
BULGARIU Laura - Universitatea Tehnică "Gh.Asachi"
Teste chimice orientative de monitorizare a interacţiunii unor materiale organice cu partea minerală a orizonturilor pedogenetice din sere si solarii
[rezumat] + [lucrare]

GARBEA H., CIMPEANU S., MANOLE Emilia, ZVORASTEANU Daniela - USAMV Bucureşti
Fiabilitatea unei construcţii monitorizate şi strategia utilizării redundanţelor
[rezumat] + [lucrare]

IONIŢĂ Ion - Universitatea "Al.I.Cuza", Iaşi
Consideraţii privind impactul ambiental al averselor din septembrie 2007 în colinele joase ale Tutovei
[rezumat] + [lucrare]

MARDARE Oana Alina, NIŢU D.S., JINGA I., MANOLE Emilia - USAMV Bucureşti
Influenta stresului hidric asupra unor hibrizi de porumb
[rezumat] + [lucrare]

NICOLESCU C. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE 2000), Bucureşti
CRUCEANU Luminiţa - Centrul de Aparatură Ştiinţifică SA (CAST-SA) Bucureşti
MARIN Carmen - Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) Bucureşti
DARIE C. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină (INCDMF) Bucureşti
POPESCU T.C., ŞOVĂIALĂ Gh. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE 2000), Bucureşti
Echipament pentru monitorizarea calităţii apei de irigaţie la staţiile de pompare de la sursă
[rezumat] + [lucrare]

POPESCU T. C., ŞOVĂIALĂ Gh., NICOLESCU C., ANDREI F., POPESCU Alina - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE 2000), Bucureşti
Soluţii moderne de control şi comandă cu ajutorul tehnicii laser pentru organele de lucru ale utilajelor terasiere
[rezumat] + [lucrare]

PURNAVEL Gh. - C.C.D.C.E.S., Perieni
Măsuri nonstructurale pentru prevenirea şi diminuarea eroziunii de suprafaţă de pe versanţii cu folosinţe agricole
[rezumat] + [lucrare]

RADU O., SAVU P. - USAMV Iasi
Funcţionarea reţelei de drenaj din sectorul Păltinoasa-Drăguşeni, judeţul Suceava, în condiţiile exploatării terenurilor agricole pe parcele individuale orientate paralel cu liniile de drenuri absorbante
[rezumat] + [lucrare]

RADU O. - USAMV Iasi
Funcţionarea reţelei de drenaj din sectorul Păltinoasa-Drăguşeni, judeţul Suceava, în condiţiile exploatării terenurilor agricole pe parcele individuale orientate perpendicular pe liniile de drenuri absorbante
[rezumat] + [lucrare]

SECU C., NIACŞU L., ROŞCA B. - Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
Propunere de standardizare a legendei hărţii solurilor pentru utilizatorii S.I.G.
[rezumat] + [lucrare]

TĂNASE Claudia - School Inspectorate of Iasi County
NECULĂIASA V. - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Iaşi
DUMITRU Rodica - Colegiul Tehnic "Gh. Asachi", Iaşi
Advanced technologies in the irrigation and draining systems for the introduction of the underground pipes, without digging
[rezumat] + [lucrare]

TĂNASE Claudia - School Inspectorate of Iasi County
NECULĂIASA V. - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Iaşi
DUMITRU Rodica - Colegiul Tehnic "Gh. Asachi", Iaşi
Reversible fertirrigation and draining system by introducing underground, without ditch pipes
[rezumat] + [lucrare]

TEODORESCU Gabriela, ALEXANDRESCU Daniela - Universitatea "Valahia" Targoviste
The effect of global environmental hazards on ecosystems
[rezumat] + [lucrare]

COPCEA DUMA Anisoara, STEFAN V., OBOROCEA Camelia - USAMVB Timisoara
Pretabilitatea rendzinei şi a eutricambosolului din judeţul mehedinţi pentru diferite culturi agricole
[rezumat] + [lucrare]

GARBEA H., MANOLE Emilia - USAMV Bucureşti
Comportarea elementelor din beton armat la solicitări axiale centrice
[rezumat] + [lucrare]

GAVRILESCU Elena - Universitatea din Craiova
GAVRILESCU B.F. – S.G.A. Dolj
Research regarding the feasibility evaluation of flue gas desulfurization technology (FGD) from energetic complex Craiova s.a., according with the U.E. regulation
[rezumat] + [lucrare]

HONŢUŞ C. Adelaida - USAMV Bucureşti
The building of A P + 1 house in Polovragi, Gorj county a an agrotouristic pension regarding it’s omologation
[rezumat] + [lucrare]

HONŢUŞ C. Adelaida - USAMV Bucureşti
The development of agrotourism in the mountain area - A tendency of the future in promotion of the roumanian mountain zones
[rezumat] + [lucrare]

NIŢU D.S., MARDARE Oana Alina, JINGA I., MANOLE Emilia - USAMV Bucureşti
Optimizarea tehnologiei de cultură a soiei în vederea gestionarii resurselor limitate de apa
[rezumat] + [lucrare]

POPA Roxana Gabriela, PECINGINĂ Irina Ramona, CÎRTÎNĂ Daniela - "Constantin Brâncuşi" University – Tg.Jiu
Chemical and biological characterization of surface waters from Gorj district
[rezumat] + [lucrare]

RADU O. - USAMV Iasi
Consecinţe ale colmatării canalelor de desecare, în sistemul de desecare-drenaj Rotopăneşti-Rădăşeni-Fântâna mare, judeţul Suceava
[rezumat] + [lucrare]

AVRAMIUC M., LEAHU Ana, FĂRTĂIŞ L. - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Evoluţia ph-ului şi a unor componente proteice din produse vegetale sub influenţa procesării culinare
[rezumat] + [lucrare]

AVRAMIUC M., LEAHU Ana, FĂRTĂIŞ L. - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Influenţa procesării culinare asupra conţinutului în acid ascorbic al unor produse vegetale
[rezumat] + [lucrare]

BALAN Mihaela, TALPAN Irina - USAMV Iaşi
Comportarea unor pajişti temporare înfiinţate pe bază de amestecuri simple de graminee şi leguminoase perene în Câmpia Moldovei
[rezumat] + [lucrare]

BEGEA Mihaela, STROIA I., BÂLDEA Gh., VLĂDESCU Mariana, BEGEA P. - Institutul de Cercetări Alimentare, Bucureşti
Tehnologie şi sortimente de oţet competitive pe plan european
[rezumat] + [lucrare]

CĂRĂBEŢ A.F. - USAMVB Timişoara
Izolarea substanţelor active cu caracter antifungic din Paeonia suffruticos respectiv Hedera helix
[rezumat] + [lucrare]

CHIRILĂ Mihaela Gabriela, TOFAN I., TOFAN Clemansa, MORARU C. - Universitatea "Dunărea de Jos" Galati
Studiu privind posibilitatea răcirii cerealelor prin transport pneumatic
[rezumat] + [lucrare]

CODREANU Carmen - Univ. "Petre Andrei", Iaşi
Conceptul de agricultură ecologică – bază importantă pentru dezvoltarea agriculturii durabile în România
[rezumat] + [lucrare]

CONSTANTINESCU Emilia - Universitatea din Craiova
DUDA M. M. - USAMV Cluj-Napoca
BONEA Dorina - Universitatea din Craiova
The efficacy of the minerals fertilizers on the herb production, seed and volatile oil in species Foeniculum officinale mill in the pedoclimate conditions from S.D. Banu Maracine
[rezumat] + [lucrare]

COZMEI Elena - USAMV Iaşi
Micromycetes on stored barley and oat caryopsis
[rezumat] + [lucrare]

FODOREAN G., COŢA C., NAGY Mihaela, CIOICA N. - INMA Bucuresti, Filiala Cluj-Napoca
Comportarea in regim simulator şi accelerat a pinionului antrenat, în execuţie sinterizată, din componenţa pompei de ulei a motorului D110
[rezumat] + [lucrare]

HĂLMĂJAN H.V., VASILE Gina - USAMV Bucureşti
IONESCU A. - S.C. OdaAgro S.R.L., Belciugatele, Călăraşi
Fertilizarea plantelor de rapiţă afectate de îngheţurile târzii
[rezumat] + [lucrare]

HĂLMĂJAN H.V., VASILE Gina - USAMV Bucureşti
CIUBOATĂ Gh. - S.C. Grivco SA, Băneasa, jud. Giurgiu
Fertilizarea suplimentară cu azot şi sulf a plantelor de rapiţă
[rezumat] + [lucrare]

HOLONEC L., ILEA Marioara, PĂCURAR I., DÎRJA M. - USAMV Cluj-Napoca
VLASIN H. - I.C.A.S. Cluj-Napoca
Efectele economice ale intervenţiilor silvotehnice şi ale utilizării puieţilor de talie mijlocie în regenerări artificiale
[rezumat] + [lucrare]

HOLONEC L., ILEA Marioara, PĂCURAR I., DÎRJA M. - USAMV Cluj-Napoca
VLASIN H. - I.C.A.S. Cluj-Napoca
Evaluarea stării de sănătate a arboretelor din Podişul Transilvaniei după gradul de defoliere
[rezumat] + [lucrare]

IANOVICI Nicoleta - Universitatea de Vest, Timişoara
Calendarul polenului aeropurtat pentru Timişoara – România
[rezumat] + [lucrare]

IONESCU I., OSICEANU M., MILUŢ M. - Universitatea din Craiova
Rezultate obţinute la pajiştile temporare din zona de deal, realizate prin însămâmţarea separată a componentelor
[rezumat] + [lucrare]

ISTRATE Rada, ROSCA I. - USAMV Bucureşti
Studii privind dinamica microlepidopterelor din livezile de măr, cu ajutorul capcanelor feromonale, din zona Bucureşti
[rezumat] + [lucrare]

MIHAI C.V., AVARVAREI I., NANEA Camelia, MIHAI Ana Maria - USAMV Iaşi
Evoluţia unor parametrii calitativi în funcţie de fertilizarea organică şi minerală la cultura de floarea-soarelui, în condiţiile din Câmpia Moldovei
[rezumat] + [lucrare]

MORAR Florica - Colegiul Agricol "Tr. Săvulescu" Tg.Mureş
Influenţa ingrăşămintelor chimice asupra producţiei la rapiţa de toamnă (Brassica napus l. ssp. oleifera d.c)
[rezumat] + [lucrare]

NAGY Elena Mihaela, COŢA C. - I.N.M.A. Bucuresti, Filiala Cluj-Napoca
Contributii la alinierea verificarii echipamentelor pentru tratamente fitosanitare din Romania la cerintele U.E
[rezumat] + [lucrare]

PĂCURAR F., ROTAR I. - USAMV Cluj-Napoca
MICHLER Barbara - Landschaftsökologie, Forchheimer, Röttenbach, Germania
The management of meadows with Arnica montana
[rezumat] + [lucrare]

PÎNTEA Elena - Societatea Agricolă Moldova Ţigănaşi
Influenţa epocii de semănat şi a fertilizării asupra producţiei la unele soiuri de grâu de toamnă (Triticum aestivum)
[rezumat] + [lucrare]

POPESCU Elena Mirela - USAMV Bucuresti
Cercetări privind biologia şi productivitatea culturii intercalate ovăz-mazăre în condiţiile sistemului de agricultură ecologică
[rezumat] + [lucrare]

RADU Raluca Elena, AVARVAREI Teona - USAMV Iaşi
Valoarea nutritivă a fânului natural în câteva gospodării agricole din comuna Mirosloveşti
[rezumat] + [lucrare]

RĂUS L., JITĂREANU G. - USAMV Iaşi
Corelaţii între unii indicatori ai stării de compactare a solului şi producţia culturilor de grâu, fasole şi porumb
[rezumat] + [lucrare]

RĂUS L., TOPA D., CARA M. - USAMV Iaşi
Eficienţa energetică la cultura grâului de toamnă în diferite variante tehnologice
[rezumat] + [lucrare]

ROSCA I., ISTRATE Rada - USAMV Bucuresti
Studiul indicatorilor biodiversitatii sub influenta tratamentelor fitosanitare in agroecosistemul culturilor de cereale paioase
[rezumat] + [lucrare]

ŞARPE N. - ASAS Bucureşti
CHIRIŢĂ Ramona - USAMVB Timişoara
Research on the control of sorghium halepense at the corn cultivated on the meadows of the Danube and in the Banat area
[rezumat] + [lucrare]

STROIA I., BEGEA Mihaela, BEGEA P. - Institutul de Cercetări Alimentare, Bucureşti
Este raţională utilizarea cerealelor la obţinerea bioetanolului ?
[rezumat] + [lucrare]

TALPAN Irina, BALAN Mihaela - USAMV Iaşi
Cercetări cu privire la comportarea unor specii de graminee şi leguminoase perene pe pajişti temporare înfiinţate pe bază de amestecuri complexe în câmpia Moldovei
[rezumat] + [lucrare]

TRUTA Alina Maria - USAMV Bucuresti
Cercetări privind biologia speciei Phaseolus aureus roxb în condiţiile camerei climatizate (Fitotron)
[rezumat] + [lucrare]

ANGHEL Roxana Mihaela - USAMV Iaşi
Influence on the pathogen agents of some ecologic treatments applied during storage to the apple fruits
[rezumat] + [lucrare]

AXINTE M., ZAHARIA M., ROBU T., DANALACHE Cristina - USAMV Iaşi
Cercetări privind influenţa desimii plantelor asupra producţiei la câţiva hibrizi de floarea soarelui în condiţiile ecologice de la Ezăreni-Iaşi
[rezumat] + [lucrare]

AXINTE M., ZAHARIA M., ROBU T., MOGÂRZAN A. - USAMV Iaşi
Cuantificarea contribuţiei cultivarelor la realizarea producţiei grâului de toamnă în condiţiile ecologice de la Ezăreni-Iaşi
[rezumat] + [lucrare]

BADEA Ana-Maria, PĂLĂGEŞIU I., GROZEA Ioana, CHIRIŢĂ Ramona - USAMVB Timişoara
Cercetări privind ciclul biologic al tripsului ghizdeiului (Odontothrips loti hal.) în condiţiile Câmpiei Române
[rezumat] + [lucrare]

BECEANU D., ANGHEL Roxana Mihaela - USAMV Iaşi
Quality of canned vegetables in the commercial network from the municipality of Iaşi
[rezumat] + [lucrare]

ŞTEF D., JIANU I. - USAMVB Timişoara
Activitatea fitoinhibitorie a propolisului recoltat din zona de vest a României – partea I
BIRON Ramona-Cristina, HEGHEDŰŞ-MÎNDRU G., HĂDĂRUGĂ Nicoleta Gabriela, JIANU C.,

[rezumat] + [lucrare]

ŞTEF D., JIANU I. - USAMVB Timişoara
Activitatea fitoinhibitorie a propolisului recoltat din zona de vest a României – partea II
BIRON Ramona-Cristina, HEGHEDŰŞ-MÎNDRU G., HĂDĂRUGĂ Nicoleta Gabriela, JIANU C.,

[rezumat] + [lucrare]

BRINDUSE Elena, ION M. - I.C-D.V.V. Valea Valugareasca
ROSU Ana - USAMV Bucuresti
TUDORACHE Diana Elena - Universitatea Bucuresti
Analiza ultrastructurala a plantelor de Vitis vinifera cv. Feteasca neagra regenerate prin cultura in vitro a explantelor infectate cu virusurile rasucirii frunzelor si scurt-nodarii
[rezumat] + [lucrare]

CHIRITA Nela, CHIRITA D. - S.C.D.A. Secuieni, Jud. Neamt
Efectul tratamentelor foliare cu ingrasaminte si erbicide asupra unor insusiri morfologice si de productivitate la soia
[rezumat] + [lucrare]

CHIRIŢĂ Ramona, LAUER K.F., PETRESCU Irina, BADEA Ana-Maria - USAMVB Timisoara
Studii privind caracterele de productivitate la specia Sorghum halepense L. (pers.) în vestul ţării
[rezumat] + [lucrare]

GEORGESCU E., CRISTEA Stelica, BALABAN Nicoleta, BORDEI M. - USAMV Bucuresti
Studiu privind influenţa aplicării îngrăşămintelor cu azot asupra helmintosporiozei orezului
[rezumat] + [lucrare]

GROZEA Ioana, BADEA Ana-Maria, CHIRIŢĂ Ramona, CĂRĂBEŢ Alin, ADAM Floarea - USAMVB Timisoara
Strategii de combatere a speciei invazive Diabrotica virgifera
[rezumat] + [lucrare]

IANOVICI Nicoleta, DARABA Andreea, POSTELNICU Mihaela, KISS Isabela - Universitatea de Vest Timisoara
Studiul bioparticulelor aeropurtate in Timişoara – România
[rezumat] + [lucrare]

JITARIU Daniela, MOISE Irina, SIMIONESCU Violeta - Universitatea "Ovidius", Constanţa
Aprecieri cu privire la valorificarea furajelor pentru producţia de lapte de către ovinele specializate pentru producţia de lapte Palas
[rezumat] + [lucrare]

MIHAI C. V. – USAMV Iasi
Aspecte privind fertilizarea minerală şi organică asupra recoltei de floarea-soarelui în condiţiile din Câmpia Moldovei
[rezumat] + [lucrare]

MOGÂRZAN Aglaia, VASILICĂ C., AXINTE M., ZAHARIA M., SLABU Cristina, ROBU T. - USAMV Iasi
The effect of organic-mineral fertilization on the yield and quality of sugar beet in a long term experiment at Ezăreni – Iasi
[rezumat] + [lucrare]

MOIGRADEAN Diana, LAZUREANU A., GOGOASA I., POIANA Mariana-Atena, GERGEN I. - USAMVB Timisoara
Nitrogen content in tomato fruit after NPK fertilisation
[rezumat] + [lucrare]

MORAR Florica - Colegiul Agricol "Tr. Săvulescu", Tg.-Mureş
Influenţa desimii de semănat asupra producţiei la rapiţă (Brassica napus L. ssp. oleifera D.C.)
[rezumat] + [lucrare]

NANEA Camelia, AVARVAREI I., MIHAI C.V., VOLF Mariana - USAMV Iasi
Observaţii asupra unor caracteristici fiziologice la viţa-de-vie fertilizată foliar şi radicular în condiţiile specifice podgoriei Copou Iaşi
[rezumat] + [lucrare]

PÎNTEA Elena - Societatea Agricolă Moldova Ţigănaşi
Influenţa epocii de semănat şi a fertilizării asupra calităţii boabelor de grâu de toamnă (Triticum aestivum)
[rezumat] + [lucrare]

POIANĂ Mariana-Atena, MOIGRĂDEAN Diana, STOIN Daniela, COZMA Antoanela - USAMVB Timisoara
The color analysis and antioxidant properties for red wine from Sangiovese grapes
[rezumat] + [lucrare]

SAGHIN Gh. – S.C.D.A. Suceava
"Moldovita" - a new variety of romanian horse bean
[rezumat] + [lucrare]

SAMUIL C. - USAMV Iasi
Influenta unor factori tehnologici asupra potenţialului productiv la sorg şi iarbă de sudan, în condiţiile de cultivare din NE României
[rezumat] + [lucrare]

SICORA F. - Public Services Department of Iasi "Moara de vant" Green House
Effect of postharvest chemical treatment on longevity of cut Alstromeria flowers
[rezumat] + [lucrare]


Contact

Prof. dr. Costel SAMUIL
Facultatea de Agricultură Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
700490 - Iaşi, Romania
Tel: 0232 407.490
Fax: 0232 219.175
E-mail: csamuil@uaiasi.ro

Conf. dr. Florin Daniel LIPŞA
Facultatea de Agricultură Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
700490 - Iaşi, Romania
Tel: 0232 407.526
Fax: 0232 219.175
e-mail: flipsa@uaiasi.ro

Ultima actualizare: 18 septembrie 2019