Revista Lucrari stiintifice - Seria Agronomie
Change language to English
Revista Lucrari stiintifice - Seria Agronomie

Volumul 47 (2004)

TOMA Irina, TOMA C. - University "Al. I. Cuza" Iasi
Ultrastructural aspects of Chrysanthemym balsamita l. cultivated in vitro
Aspecte ulstructurale ale Chrysanthemym balsamita l. cultivat in vitro

[rezumat]

C. LEONTE, D. SIMIONIUC, Violeta SIMIONIUC - USAMV Iasi
Studiul unor populatii de fasole de gradina, colectate recent, în conditiile de la S.D.E. Iasi
Study of bean populations recent collected in conditions of S.D.E. Iasi

[rezumat]

Stelica CRISTEA - USAMV Bucuresti
"In vitro" action of some chemical products concerning development Fusarium oxysporum schlecht fungus-chrysanthemum extension
Actiunea "in vitro" a unor produse chimice privind dezvoltarea ciupercii Fusarium oxysporumsi schlecht extinderea chrysanthemum

[rezumat]

CRISTEA Stelica, ZALA C., OPREA Maria, CRISTEA Mihaela Carmen - USAMV Bucuresti
"In vitro" action of some concerning growing of the colonies and the sclerots formation of Sclerotinia sclerotiorum (lib) de bary fungus
Actiunea "in vitro" a unor fungicide privind cresterea coloniilor si formatiilor sclerotine ciupercii Sclerotinia sclerotiorum (lib) de bary

[rezumat]

L. CRETU - USAMV Iasi
Studiul interactiunii dintre subspecie x varietate la soiurile de mei comun (Panicum miliaceum l.) cultivate în România
Interaction studies between subspecies of x variety to varieties of millet common (miliaceum panicum l.) cultivated in Romania

[rezumat]

Oana Cornelia STANESCU, Gh.V. ROMAN, Maria TOADER - USAMV Bucuresti
Cercetari privind unele specii spontane si cultivate de plante medicinale si aromatice din familia Lamiaceae (labiatae) în zona preluvosolului roscat din Câmpia româna
Research on some species spontaneous and cultivated medicinal and aromatic plants Lamiaceae of family (labiatae) in the preluvosolului rosca of the Romanian plain

[rezumat]

NITA Mihaela - "Al. I. Cuza" University Iasi
Structure of vegetative organs of both normal and herbicide treated sorghum halepense l. (poaceae family)
Structura organelor vegetative atat normale cat si erbicidate ale sorghum halepense l. (poaceae family)

[rezumat]

Irina RADINSCHI, Brîndusa CIOBANU - "Gh. Asachi" Technical University Iasi
Energy of a stringy magnetic black hole
Energia puterii magnetice a unei gauri negre

[rezumat]

STRATU Anisoara - Universitatea "Al.I.Cuza", Iasi
Plants from apiaceae’s family used in the romanian folklore
Plante din familia apiaceae’s folosite in folclorul romanesc

[rezumat]

Gabriela CAPRARU, Iuliana Csilla BARA,
I. BARA - Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi
Elena MAXIM - Scoala Generala Nr. 6 "Mihai Eminescu" Vaslui
Some physiological modification induced by simazin treatment on barley cultivars
Unele modificari fiziologice induse de tratamentul cu simazin pe culturile de orz

[rezumat]

Gabriela CAPRARU, Iuliana Csilla BARA, I. BARA - Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi
The karyotype at common wheat (triticum aestivum l.), 2n=42
Carotipul la graul comun (triticum aestivum l.), 2n=42

[rezumat]

Daniela Luminita ICHIM - Spitalul Militar de Urgente Iasi
G. GHIORGHITA - Universitatea Bacau
Gabriela CAPRARU - Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi
Cytogenetic effects induced by the treatment with gamma radiations at echinacea purpurea species
Efectele citogenetice induse de tratamentul cu radiatii gamma la speciile de echinacea purpurea

[rezumat]

Ionela IOAN, Ghenuta CIOLPAN - S.C.D.A. Podu-Iloaiei
Soiul de grâu comun de toamna beti
Variety beti of wheat autumn

[rezumat]

Silvica PADUREANU - USAMV Iasi
Variability of dna content in the leaves of Frâncusa grape vine sort
Variabilitatea conţinutului adn-ului în frunzele tipice vita de vie Frâncusa

[rezumat]

ANDREI Elena - S.C.D.A. Podu-Iloaiei
JITAREANU Carmenica Doina - USAMV Iasi
Effects of drought on growth stages in sunflower hybrids
Efectele secetei pe etape de crestere la hibrizii de floarea soarelui

[rezumat]

C. SÎRBU - USAMV Iasi
The alien (nonnative) flora of Moldavia (Romania)
Flora salbatica a Moldovei

[rezumat]

Aliona MOCANU, Liana Doina TOMA, Carmenica Doina JITĂREANU, B. NECHITA, G. GRĂDINARIU, Mirela RADU - USAMV Iasi
Cercetări ecofiziologice privind atacul ciupercii venturia pirina adreh. la par
Physiological research on the fungus attack venturaadreh pirina on pear tree

[rezumat]

JITAREANU Carmenica Doina - USAMV Iasi
ANDREI Elena - S.C.D.A. Podu-Iloaiei
TOMA Liana Doina, NECHITA B., ROBU T. - USAMV Iasi
Efectul gradului de precocitate asupra productiei de seminte a unor indici morfo-fiziologici la unii hibrizi de floarea soarelui
Effect of degree of early seed production and morpho-physiological indicators in some hybrids of sunflower

[rezumat]

LIPSA F. D., BADANI Ana-Gloria, FRIEDT W. - Universitatea "Justus von Liebig" Giessen Germania

Valoarea alimentara a proteinelor din rapita
Food value of proteins rape

[rezumat]

MURARIU DANELA - Suceava Genebank
NOWOSIELSKI J., PODYMA W. - National Centre for Plant Genetic Resource Radzików, Poland
Molecular research on the genetic diversity of maize local landraces coming from Apuseni Mountains by rapd and aflp methods
Cercetari moleculare asupra diversitatii genetice soiurilor locale din Apuseni prin metoda rapd si aflp

[rezumat]

ROTARI Ramona Crina - "Al. I. Cuza" University Iasi
Contributions to the anatomical study of some euphorbia species from the romanian flora
Contributii la studiul anatomic al specii de euphorbia din flora romaneasca

[rezumat]

Rodica DIACONESCU, Mariana DUMITRU - Technical University "Gh. Asachi" Iasi
The derivative spectrophotometry with origin software
Spectrofotometrie de instrumente derivate cu software original

[rezumat]

DIACONESCU Rodica, DUMITRU Mariana - Technical University "Gh. Asachi" Iasi
Some software packages for optimum equations to describe empirical data finding
Unele pachete software pentru ecuatii optime de gasirea unor date empirice

[rezumat]

Daniela Luminita ICHIM - Spitalul Militar de Urgente Iasi
G. GHIORGHITA - Universitatea Bacau
Gabriela CAPRARU - Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi
Cytogenetic effects induced by the treatment with gamma radiations at hypericum perforatum l. species
Efecte citogenetice induse de tratamentul cu radiatii gamma la specii de hypericum perforatum l.

[rezumat]

Cristina SCUTARU, Gabriela CALIN, G. AMARANDEI, Dana DOROHOI - "Al.I.Cuza" University Iasi
Simulation of the pure rotational spectra of polyatomic, rigid, linear molecules
Simulare de spectra rotaţională pura de poliatomic, rigid, molecule lineare

[rezumat]

Feride SEVERCAN - Middle East Technical University of Ankara, Turkey
Dana DOROHOI - "Al.I.Cuza" University of Iasi
Spectral methods to evidence physical properties of the model-membranes
Metode spectrale pentru evidentierea proprietatilor fizice ale model-membrane

[rezumat]

Dana DOROHOI - "Al.I.Cuza" University Iasi
I. DIACONU - "Gr. T. Popa" University Iasi
I. D. IGNAT - "Ion Ionescu de la Brad" University Iasi
L. DUMITRASCU "Stefan Procopiu" - High School Vaslui
Birefringence - as indicator of order degree in nematic liquid crystals
Birefringenţa - ca indicator al gradatiei prin cristale nematice lichide

[rezumat]

D. P. SIMIONIUC - USAMV Iasi
Jutta AHLEMEYER, W. FRIEDT, F. ORDON - University Justus von Liebig Giessen
Violeta SIMIONIUC - USAMV Iasi
Analysis of genetic diversity among some barley (hordeum vulgare l.) cultivars using molecular markers (ssr-simple sequence repeat)
Analiza diversitatii genetice prin utilizarea de markeri moleculari (ssr-simple sequence repeat) in cultura de orz (hordeum vulgare l.)

[rezumat]

Silvica PADUREANU - USAMV Iasi
Cyto- genetics effects induced by natrium pentacyano – mononitroso – ferrat III on the mitotic division at allium cepa l.
Efecte citogenetice induse prin natrium pentacyano – mononitroso – ferrat III la divizia miotica a allium cepa l.

[rezumat]

Nicoleta Luminita PARASCHIV, C. SÎRBU - USAMV Iasi
Aspecte privind tesutul mecanic la sp. lolium perenne l. sub influenta îngrasamintelor cu azot în conditii de umiditate diferita a solului
Issues at tissue mechanical to sp. lolium perenne l. under the influence of nitrogen fertilizers different soil moisture conditions

[rezumat]

F. SIMIONIUC, B. HONERMEIER - Justus-Liebig-Universität Giessen, Germany
Cercetari privind efectul fungicidelor si a preparatelor biologice asupra proceselor fiziologice si a recoltei la grâul de primavara (triticum aestivum)
Esearch on effect of fungicides physiological and biological product under psihological processes and first summer harvest wheat(triticum aestivum)

[rezumat]

RACLARU Mirela, LÜHS W., ZARHLOUL M. K. - Justus Liebig University Giessen, Germany
GRUBER J., SADRE R., WEIER D., FRENTZEN Margrit - Institute Of Biology Aachen, Germany
FRIEDT W. - Justus Liebig University Giessen, Germany
Genetic engineering of tocopherol biosynthesis in oilseed rape (brassica napus l.) for nutritional improvement
Inginerie genetic biosinteza tocoferol la rapiţă (brassica napus l.) pentru îmbunătăţirea nutriţionale

[rezumat]

PATRAS Antoanela - USAMV Iasi
ARTENIE V. - Universitatea "Al.I.Cuza" Iasi
The influence of gramoxone on photosynthetic pigments content in zea mays
Influenţa gramoxonelui asupra conţinutul de pigmenţi fotosintetici la zea mays

[rezumat]

UNGUREANU G. - USAMV Iasi
The research to improvement soil quality in Romania, learning from other’s countries experiences
Cercetari pentru imbunatatirea calitatii solului in Romania, invatand din experienta altor tari

[rezumat]

APETROAIE Camelia - Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Iasi
LUP A. - Universitatea "Ovidius" Constanta
Aspecte tehnico - economice actuale si de perspectiva ale irigatiilor în agricultura României
Technical and economical issues - current and outlook irrigation in Romania agriculture

[rezumat]

PANA Maria, VELEA Sanda, STÎLPEANU Daniela, ROVINARU Camelia, ANTON Liliana DOBRE Elena - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Pentru Chimie si Petrochimie, Bucuresti
HERA Elena - Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Plantelor, Bucuresti
Extracte vegetale utilizate în amestecuri sinergice cu pesticide de sinteza chimica pentru obtinerea de insecto-acaricide noi, ecologice
Extracts used in mixtures synergy with pesticide chemical synthesis, chemical acaricide insecto order to obtain new, ecological

[rezumat]

VELEA Sanda, POPESCU Mariana, STÂLPEANU Daniela, DOBRE Elena, ANTON Liliana - Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti
Valorificarea resurselor naturale regenerabile pentru obtinerea de pesticide ecologice partea I: fungicide agricole
Renewable natural resources recovery for obtaining organic pesticides part I: agricultural fungicides

[rezumat]

POPESCU CH. - Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi
BUCUR D. - USAMV Iasi
The influence of chemical fertilizers on the production of some cultures in the hilled area of the Moldavian plain
Influenta fertilizarii chimice pe productii ale unor culturi amplasate pe zone vindecate din Campia Moldovei

[rezumat]

POPESCU CH. - Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi
BUCUR D. - USAMV Iasi
Despina AILINCAI, C. AILINCAI - SCDA Podu Iloaiei
Eficienta îngrasamintelor aplicate pe versanti afectate de eroziune si cultivate cu porumb la SCDA Podu Iloaiei, jud. iasi
Efficiency fertilizers applied on slopes affected by erosion and cultivated with maize at SCDA Podu Iloaiei jud. Iasi

[rezumat]

ULEA E., ILISESCU Isabela, IONEL A., CHELARIU Liliana - USAMV Iasi
Influenta fertilizarii cu unele produse neconventionale asupra activitatii biologice a solurilor cultivate cu pajisti permanente
Influence of fertilization with unconventional products on biological activity on soils cultivated with permanent grassland

[rezumat]

RAUS L., ONISIE T. - USAMV Iasi
STEFAN M., DUNCA Simona - Universitatea "AL. I. Cuza" Iasi
Impactul sistemului de lucrare asupra distributiei microorganismelor din sol
Impact of work system on distribution micro-organisms in soil

[rezumat]

CIULEI S., BLIDARU Sînziana Venera, NECULA Cezarina, NITU Iulia - Universitatea "Valahia" Târgoviste
Influenta excesului de umiditate freatic asupra evolutiei aluviosolurilor din Câmpia Titu
Influence of phreatic excess moisture of the aluviosolurilor evolution in Plain Titu

[rezumat]

CIULEI S., BLIDARU Sînziana Venera, NECULA Cezarina, NITU Iulia - Universitatea "Valahia" Târgoviste
Influent proceselor de eroziune asupra evolutiei învelisului de sol din subcarpatii Ialomitei
Influence of erosion process on evolution of sub-soil cover in subchapathian Ialomita

[rezumat]

Maria CONTOMAN - "Dunarea de Jos" University Galati
Economic assessment of agricultural grounds
Evaluarea economica a terenurilor agricole

[rezumat]

Maria CONTOMAN, Alexandrina ZAHARIA, I. STANGU, O. ROMAN, M. ENACHE - "Dunarea de Jos" University Galati
Cadastre, base of lasting development and environment protection
Cadastru, baza de protecţie durabila si mediul de dezvoltare

[rezumat]

HONTUS Adelaida Cristina - USAMV Bucuresti
Unele considerat ii privind posibilitatile de eliminare a excesului de apa din sol în vederea amenaja rii agroturistice a unei zone
Some considerations of the possibility to rid the excess water from the soil for adapting an area farmhouses

[rezumat]

GAVRILESCU Elena - Universitatea din Craiova
Research regarding the jiu underground water pollution level following the infiltrations from the ash deposit on industrial platform Isalnita
Cercetari privind nivelului de poluare a apelor subterane ca urmare a infiltratiilor datorate depozitelor industrial de pe platform Isalnita

[rezumat]

Maria CIOROI - Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Aritiea CARAMAN - Scoala Generala Iulia Hasdeu Galati
Studiu comparativ privind concentrat ia unor microelemente prezente în boabele si germenii de grâu
Comparative study on some concentration trace elements found in grains and wheat germ

[rezumat]

C. AILINCAI - SCDA Podu-Iloaiei
G. JITAREANU - USAMV Iasi
Despina AILINCAI, Maria ZBANT - SCDA Podu-Iloaiei
The evolution of main soil physical and chemical characteristics as influenced by tillage systems and fertilizers
Evoluţia principale caracteristicile ale solului fizice şi chimice, influenţată de sisteme de cultivat si ingrasaminte

[rezumat]

C. AILINCAI, Despina AILINCAI - SCDA Podu-Iloaiei
D. BUCUR - USAMV Iasi
Maria ZBANT - SCDA Podu-Iloaiei
Investigations on water, soil, humus and mineral element losses by erosion in different crops grown in the Moldavian Plateau
Cercetari privind perderile de apa, solul, humus si elemente minerale datorate eroziunii in diferite culturi din Campia Moldovei

[rezumat]

Maria CIOROI - Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati
Studiul concentratiei unor microelemente în plantele de grâu
Study of concentration in microelements in wheat plants

[rezumat]

F. FILIPOV - USAMV Iasi
Gabrielle Charlotte CHITANU - I.C.M. "Petru Poni" Iasi
O. TOMITA - USAMV Iasi
Dana SUFLET, Irina POPESCU - I.C.M. "Petru Poni" Iasi
Ameliorarea unor însusiri chimice ale substraturilor nutritive prin tratarea cu polielectroliti carboxilici
Improvement of the chemical nutritional substrates by treatment with polyelectrolyte carboxylic

[rezumat]

Despina AILINCAI, C. AILINCAI, Maria ZBANT - SCDA Podu-Iloaiei
D. BUCUR - USAMV Iasi
Research concerning the effect of irrigation and fertilizers on soil fertility and wheat and maize yield
Cercetari privind efectele irigarii si fertilizarii asupra culturilor de grau si porumb

[rezumat]

AILINCAI Despina, C. AILINCAI - SCDA Podu-Iloaiei
BUCUR D. - USAMV Iasi
ZBANT Maria - SCDA Podu-Iloaiei
Evolution of soil fertility under the influence of irrigation and fertilizers in the Moldova Plateau
Evolutia fertilitatii solului sub influenta irigarii si fertilizarii in Campia Moldovei

[rezumat]

DINU Gabriela - Universitatea "Valahia" Târgoviste
Inundatiile din tara noastra si masurile ce se impun pentru reducerea efectului lor distructiv
Floods in our country and the way required to reduce their destructive efects

[rezumat]

JITAREANU G., FILIPOV F. - USAMV Iasi
CHITANU Gabrielle Charlotte - I.C.M. "Petru Poni" Iasi
TOMITA O. - USAMV Iasi
Categoriile de factorii care influenteaza formarea crustei. Metode de combatere
Categories of factors that influen crust formation. methods of control

[rezumat]

Gabriela TEODORESCU - "Valahia" University of Targoviste
Sustainable landscape strategies based on trees and forests management
Strategii durabile bazate pe copaci si gestionarea pădurilor

[rezumat]

GAVRILESCU Elena - Universitatea din Craiova
Research regarding atmospheric pollution in craiova town
Cercetari privind poluarea atmosferica din orasul craiova

[rezumat]

GAVRILESCU Elena - Universitatea din Craiova
Research regarding the newly created product effectiveness in the purpose of getting better through treatment the quality of drinkable water in craiova town
Cercetare ceea ce priveşte eficacitatea produs nou create în scopul de a obţine un tratamentul mai bun pentru calitatea apei potabila din craiova

[rezumat]

SAVU P., BUCUR D. - USAMV Iasi
Cercetari asupra oportunitatii si eficientei hidroameliorative a lucrarilor de constructii hidrotehnice executate pe pârâul torential Cuca (b.h. râul Târgului)
Research on opportunity and efficiency hydroameliorative of construction executed on brook torrential Cuca (bh evil fair)

[rezumat]

GABOR V., CISMARU C. - Universitatea Tehnica "Gh.Asachi" Iasi
I. TARAN SNIF - Sucursala Vaslui
Gradul minim de utilizare profitabila a lucrarilor de irigatii din amenajarea complexa Albita-Faciu
Minimum degree of profitabil utilization of irrigation works use in Albita Falciu

[rezumat]

IONITA I. - Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi
Consideratii privind tipurile de structuri de organizare antierozionala a terenurilor agricole
Considerations on the types of structures of organization erosion of agricultural land

[rezumat]

MOCA V. - USAMV Iasi
Utilizarea unor proiectii cartografice sub aspectul reducerii deformatiilor liniare si areolare, în lucrarile de introducere a cadastrului din intravilanul municipiului Iasi
Cartographic projections use to reduct linear deformations areolar in the works to introduce the land register in the city of Iasi

[rezumat]

V. MOCA, O. RADU, CR. HUTANU - USAMV Iasi
Evaluarea calitativa si valorica a terenurilor agricole pe baza bonitarii cadastrale a solurilor
Qualitative assessment and valuable land based on cadastral soil bonitarii

[rezumat]

CISMARU C., PREPELITA D., GABOR V. - Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi
ATANASIE M. - SNIF, Sucursala Vaslui
Cercetari privind solutiile tehnice de reabilitare si modernizare a lucrarilor de irigatii din lunca râului Prut (sectorul Albita-Falciu)
Research on technical solutions rehabilitation and modernization of irrigation works from lunca Prut river (sectorul Albita-Falciu)

[rezumat]

GEORGESCU E.I.V., BORDEI M.D., CRISTEA S. - USAMV Bucureşti
SPIRIDON Cristina - ICDA Fundulea
Protecţia culturii de orez în sud-estul României
Rice crop protection in south-eastern Romania

[rezumat]

VÎNTU V., POSTOLACHE Şt. - USAMV Iasi
Influenţa intervenţiei antropice asupra producţiei şi calităţii pajiştilor permanente din silvostepa Moldovei
Influence on production and quality anthropic interventions permanent grassland steppe of Moldova

[rezumat]

M. AXINTE - USAMV Iasi
C. MOGLAN - Ferma Garvăn, Judeţul Tulcea
I. NEŞTIAN, M. ZAHARIA - USAMV Iasi
M.C. ANTONESCU - Ferma Garvăn, Judeţul Tulcea
Influenţa combaterii buruienilor cu erbicide simple şi asociate la grâul de toamnă în condiţiile ecologice de la Garvăn, judeţul Tulcea
Weed control with herbicides influence of simple and related to ecological winter wheat under the Garvan, Tulcea county

[rezumat]

Stela AXINTE, Alina AGAFIŢEI - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
Lorica AXINTE - Liceul Agricol "V. Adamachi" Iaşi
I. NEŞTIAN - USAMV Iaşi
Cercetări privind compatibilitatea unor specii agricole în sistemul mixt de cultură, în condiţiile de la Iaşi
Agricultural research on compatibility of species in the mixed culture in terms of Iasi

[rezumat]

A. IONEL, Aglaia MOGÂRZAN - USAMV Iaşi
The effect of vinassa rompak upon sugar beet yield and some physical characteristics of the soil
Efectul de vinassa rompak asupra campurilor de sfeclă de zahăr şi unele caracteristicile fizice ale solului

[rezumat]

BRAD I., IANCU T. - USAMVB Timisoara
Strategii posibile de adaptare a fermelor privat-familiale din românia la normele impuse de UE
Possible adaptation strategies of private farms-family in Romania rules imposed by the EU

[rezumat]

BRAD I., IANCU T. - USAMVB Timisoara
Instrumente utilizate în vederea dezvoltarii si alinierii politicii agrare românesti la UE
Instruments to develop and align EU agricultural policy in Romania

[rezumat]

PETROMAN Cornelia - USAMVB Timişoara
Modificări morfologice ale uterului de scroafă după înţărcarea purceilor şi în gestaţie timpurie
Morphological changes of the uterus of sows weaning of the piglets and after early gestation

[rezumat]

PETROMAN I. - USAMVB Timişoara
Studiu privind modificările morfologice şi funcţionale ale ovarelor de scroafă după înţărcarea purceilor şi în gestaţia timpurie
Study on changes of morphological and functional ovaries of sows weaning of the piglets and after early gestation

[rezumat]

Aglaia MOGÂRZAN, C. VASILICĂ, M. AXINTE - USAMV Iaşi
Cătălina BUZDUGAN - O.S.P.A. Suceava
The effect of organic mineral fertilization in the yield and quality of sugar beet in a long term experiment at Ezareni – Iasi II. sugar beet yield quality in 1986-2003
Efectul fertilizarii organice in camp si calitatea sfeclei de zahar intr-un experiment pe termen lung la Ezareni Iasi, calitatea sfeclei de zahar intre 1986-2003

[rezumat]

BURUIANĂ Andreea Iulia, TANASA Ana-Maria - "Al. I. Cuza" University Iasi
The role of the ecological agriculture in the orocess of the sustainable development
Rolul agriculturii ecologice in procesul de dezvoltare sustenabila

[rezumat]

COLA M., GĂVAN C., COLĂ Florica - University of Craiova
Morpho-productive features of ovine animals of merino type studied at the didactic resort
Banu-maracine-craiova
Caracteristici morfo-productive la ovine de tip merino studiate la statia didactica banu-maracine-craiova

[rezumat]

COLA M., COLA Florica, GAVAN C. - University of Craiova
Biometric appreciation of ovine animals exterior of merino type studied at the didactic resort Banu-Maracine, Craiova
Aprecierea biometrica de exterior la ovine de tip merino studiate la statia didactica Banu-Maracine-Craiova

[rezumat]

CONSTANTINESCU Emilia, DUŢĂ Adriana, FĂNIŢĂ Georgeta - University of Craiova
The influence of the fertilize on the main productivity elements at the potato crop on the ash resulted from the burning of lignite
Influenţa fertilizarii cu privire la elementele principale productive la cultura de cartofi pe cenusa rezultate din arderea lignitului

[rezumat]

CONSTANTINESCU Emilia, DUŢĂ Adriana, ŞTEFAN M., FĂNIŢĂ Georgeta - University of Craiova
Research concerning the influence of the nutrition space and some microelements on the production and some chemical components at soy beans (glycine hispida) cultivated on the irrigated ash dunes
Cercetari privind influenta spatiului alimentatie si unele microelemente privire la producţia şi unele componente chimice de la boabele de soia (glycine hispida) cultivată pe dunele de frasin irigate

[rezumat]

Daniela ALEXANDRESCU - Universitatea VALAHIA Târgoviste
Computer controlled feeding system in milk cows farms
Sistemul de hranire controlat prin calculator la fermele de vaci

[rezumat]

ALEXANDRESCU Daniela, FRASIN LOREDANA Beatrice - Universitatea Valahia Targoviste
MANEA R.C. - U.A.R.Z. Dambovita
Artificial insemination operation-private department of town hall-economic solution of transition period
Inseminarea artificiala operatiune privata a primariei solutie economica pe perioada de tranzitie

[rezumat]

DUTA Adriana, SOARE Rodica, CONSTANTINESCU Emilia, SOARE Paula, FANITA Georgeta - University of Craiova
Researches concerning the behaviour of a sortment of garden peas to complex foliare fertlizers
Cercetari prvind comportamentul mazarii de gradina la fertilizarea cu complecsi foliari

[rezumat]

DUTA Adriana, SOARE Rodica, CONSTANTINESCU Emilia, FANITA Georgeta - University of Craiova
Comparative study concerning capsicum cultivars assortment in the conditions of the sandy soils from the left side of the river Jiu
Studiu comparativ privind soiurile de capsicum cultivars in conditiile de sol nisipos de pe partea stanga a raului Jiu

[rezumat]

FĂNIŢĂ Georgeta, DUŢĂ Adriana, CONSTANTINESCU Emilia - University of Craiova
Aspects regarding roumania’s vegetables offer and consumption
Aspecte privind oferta si consumul de legume din Romania

[rezumat]

GĂVAN C., COLĂ M., COLĂ Florica - Universitatea din Craiova
Rolul biologic si importanta cuprului în alimentatia animalelor
Biological role and importance of copper in food animals

[rezumat]

GĂVAN C., COLĂ M., COLĂ Florica - Universitatea din Craiova
Srotul de rapita în hrana vacilor de lapte
[rezumat]

I. IONESCU, M. OSICEANU - Universitatea din Craiova
Principalele verigi tehnologice pentru înfiinţarea şi întreţinerea pajiştilor temporare în zona subcarpatică
Key for establishment and maintenance technological links in the carpathian foothills grasslands temporary

[rezumat]

NEŞTIAN I., BODESCU D., PARASCHIV Nicoleta Luminiţa, ANTONESCU M.C. - USAMV Iaşi
Influenţa fertilizării minerale asupra eficienţei economice a culturii inului pentru ulei în condiţiile fermei Ezăreni – Iaşi
Mineral fertilisation influence on economic efficiency of culture under farm flax oil Ezăreni - Iasi

[rezumat]

LUPU Cornelia, CHIRIŢĂ Nela - SCDA Secuieni Neamt
Bilanţul energetic la cultura soiei la SCDA Secuieni
Energy balance in culture of soy at SCDA Secuieni

[rezumat]

NECULA Cezarina, NITU Iulia, BLIDARU Sânziana, CIULEI S. - Universitatea "Valahia" din Târgovişte
Study of the physiological modifications produced by the grape wine diseses determinated through undestructive analysis
Studiu asupra modificarilor fiziologice produse de bolile strugurile determinate prin analize nedistructive

[rezumat]

NECULA Cezarina, NITU Iulia, BLIDARU Sânziana, CIULEI S. - Universitatea "Valahia" Târgovişte
Eficacitatea unor fungicide de contact în combaterea principalilor agenţi fitopatogeni ai viţei de vie prin reducerea dozelor de substanţă activa şi a cantităţii de soluţie la hectar
Effectiveness of fungicides to control the main agents contact the vines phytopathogenic by reducing the dose of active substance and the amount of solution to hectares

[rezumat]

NITU Iulia, NECULA Cezarina, BLIDARU Sanziana, CIULEI S. - Universitatea "Valahia" din Târgovişte
Comportarea unor soiuri de trifolium pratense în centrul de testare a soiurilor Târgovişte
Behavior of varieties trifolium pratense in test centr târgovişte

[rezumat]

Iulia NIŢU, Cezarina NECULA - Universitatea "Valahia" din Târgovişte
I. BRASOVEANU - C.T.S. Târgovişte
Loredana FRĂSIN, Sânziana BLIDARU - Universitatea Valahia Târgovişte
Studiu privind comportarea unor soiuri de
Daucus carota în C.T.S. Târgovişte
Study on the behavior of varieties of the daucus carota at CTS Târgovişte

[rezumat]

STEFAN M. - Universitatea din Craiova
Cercetari privind influenta ingrasamintelor si a erbicidelor asupra gradului de imburuienare la porumbul cultivat pe un sol brun-roscat din zona centrala a Olteniei
Researches concerning the influence of fertilizers and herbicides on the degree of weed encroachment in corn grown on a reddish brown soil the central area of Oltenia

[rezumat]

STEFAN M., CONSTANTINESCU Emilia, POPESCU C., STEFAN Aurora, RADU V., BURLANESCU Cenziana, STEFAN I - Universitatea din Craiova
Cateva aspecte privind dinamica formelor mobile de azot in raport cu ingrasamintele aplicate la cultura porumbului pe un sol brun roscat din zona centrala a Olteniei
Some aspects of mobile forms of nitrogen dynamics in relation to fertilizers applied to crop birds reddish brown soil the central area of Oltenia

[rezumat]

SAMUIL C., VINTU V., IACOB T., POSTOLACHE ST. - USAMV Iasi
Rolul fertiliz|rii si suprainsamântarii in imbunatatirea potentialului productiv al pajistilor permanente degradate din silvostepa moldovei
Role fertilization and over sowing in improving the productive potential of degraded steppe moldova permanent grassland

[rezumat]

M.TĂLMACIU, NELA TĂLMACIU, C.FILIPESCU, T. GEORGESCU - USAMV Iasi
Observaţii privind structura, dinamica şi abundenţa speciilor de coleoptere capturate la capcana luminoasă în condiţiile fermei V. Adamachi, aparţinând S.D. Iaşi.
Observations on the structure, dynamics and abundance of species of captured trapping beetles light under the farm v. advice belonging sd Iasi

[rezumat]

Gabriela TEODORESCU - Valahia University of Targoviste
Wines quality differences determinates by climate changes
Calitatea vinului diferente determinate de schimbarile climatice

[rezumat]

BLIDARU Sînziana Venera, GEORGESCU Andreea Antonia, CIULEI S., NECULA Cezarina, NIŢU Iulia - Universitatea "Valahia" din Târgovişte
Physical features variation of Prunus cerasifera ehrh. fruit from different biotypes
Caracteristici fizice la Prunus cerasifera ehrh. fructe din diferite biotipurilor

[rezumat]

BLIDARU Sînziana Venera, GEORGESCU Andreea Antonia, NITU Iulia, NECULA Cezarina, CIULEI S. - Universitatea "Valahia" din Târgovişte
Fruit quality of prunus pissardi function of biochemical parameters
Calitatea fructelor de prunus pissardi functie de parametrii biochimici

[rezumat]

BADIU A. F. - SC ITC SRL Bucureşti
Metode de selecţie semiconservativă pentru sfecla furajeră cu rizodermă roşie
[rezumat]

IACOB Viorica, ULEA E. - USAMV Iasi
Noi micromicete parazite şi saprofite pe pantele de cultură din Moldova
Parasites and saprophytic fungal u.s. on crops from Moldova

[rezumat]

MOHAMED ATIA MOHRAN - Assiut University- Egypt
The traditional fermented foods in Egypt
Alimente traditionala fermentate în Egipt

[rezumat]

M. AXINTE - USAMV Iasi
STELA AXINTE - Universitatea Tehnica Gh.Asachi Iaşi
M.C. ANTONESCU, I. NESTIAN - USAMV Iasi
Influenţa unor microelemente aplicate la seminţe asupra producţiei de soia
Trace the influence of applied to soybean production of seeds

[rezumat]

ZALĂ C., CRISTEA Stelica, IACOMI Beatrice - USAMV Bucureşti
The importance of the weather factors upon starting and development of a disease
Importanta factorilor meteo in inceputul si dezvoltatarea unei boli

[rezumat]

ŢENU I. - Universitatea Tehnică "Gh Asachi" Iaşi
Proiectarea si realizarea unui uscător pentru seminţe
Design and construction dryers seeds

[rezumat]

ROSCA R., RAKOSI E. - Technical University Iasi
CAZACU D. - USAMV Iasi
Prediction of tire wheel traction - an improved model
Predictie de tracţiune cu roţi cauciucului - un model imbunatatit

[rezumat]

I. BĂISAN - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
Program de calcul pentru studiul deformării barelor elastice de la maşina de recoltat struguri
Study program for the calculation elastic deformation sticks to harvester grape

[rezumat]

ZALĂ C. - USAMV Bucureşti
Research on the identification of a potato virus infection in the răcari area
Cercetari privind un virus la cartofi in aria racani

[rezumat]

Doina TONIGAR, SĂICU C. - SCDA Suceava
Noul soi de gulie furajeră "Montana" Tonigar
New kind of swedes feed "Montana" Tonigar

[rezumat]

SAMUIL C. - USAMV Iasi
Agricultura biologica- prezent si perspective
Organic farming, present and future

[rezumat]

COSCODAN M. - Institutul de Microbiologie ASM Chişinău
Aportul microorganismelor de rizosfera la imbunataţirea nutriţiei plantelor agricole
Contribution rhizosphere microorganisms to improve plant nutrition

[rezumat]

C. DROBOTA, E. ZAMA - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
Soiuri şi linii de secară de toamnă adaptate condiţiilor de climat umed şi răcoros din zona de nord a ţării
Varieties and lines of rye autumn adapted to cool, humid climate in northern country

[rezumat]

M. MURARIU - SCDA Suceava
H. DUŢU - CJCA Suceava
Valoarea agronomică a unor hibrizi de porumb timpurii creaţi la SCDA Suceava
Agronomic value of early created corn hybrids scda suceava

[rezumat]

I. GONTARIU - SCDA SUCEAVA
Cercetări privind rolul condiţiilor meteorologice asupra zborului afidelor vectoare de virusuri, la cultura de cartof pentru sămânţă de la SCDA Suceava (1997 – 1999)
Research on the role of the flight weather conditions aphids vector viruses, the culture of potato seed of SCDA Suceava (1997 - 1999)

[rezumat]

IONESCU I., OSICEANU M. - Universitatea din Craiova
Sisteme de fertilizare pentru valorificarea superioara a nardetelor montane din masivul Parang
Fertilization systems for recovery of solid top mountain nardetelor parang

[rezumat]

C. SĂICU, Doina TONIGAR - SCDA Suceava
Cercetări privind rolul unor factori agrofitotehnici asupra producţiei de seminţe la cultura lucernei în condiţiile Moldovei
Research on the role of factors to production of seeds to agrofitotehnici alfalfa culture conditions of Moldova

[rezumat]

DINU Gabriela, PODANI M. - Universitatea "Valahia" Târgovişte
Strategii privind implementarea surselor regenerabile de energie
Strategies for implementation of renewable energy

[rezumat]

GAVRILESCU I. - Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol Jud. Dolj
GAVRILESCU Elena - Universitatea din Craiova
Segarcea – denumire de origine consacrată pentru distilatele de vin învechite de calitate
Segarcea - designation of origin consecrated wine distillates obsolete quality

[rezumat]

GAVRILESCU I. - Inspecţia de Stat pentru controlul Tehnic Vitivinicol Jud. Dolj
GAVRILESCU Elena - Universitatea din Craiova
The dolj county viticulture development strategy in the perspective of the European Community adhesion
Dezvoltarea viticola a orasului dolj strategii in perspectiva aderarii europene

[rezumat]

GAVRILESCU I. - Inspecţia de Stat pentru controlul Tehnic Vitivinicol Jud. Dolj
GAVRILESCU Elena - Universitatea din Craiova
The grape breed variety in segarcea vineyard from the beginning of the crown domains untill today
Varietate de struguri în podgoria segarcea de la începutul anului până în prezent domenii crown

[rezumat]

IONESCU I., OSICEANU M. - Universitatea din Craiova
Cercetari privind imbunatatirea pajistilor permanente de munte prin fertilizare organica
Research on improving the mountain permanent grassland organic fertilization

[rezumat]

Aglaia MOGÂRZAN, C-tin VASILICĂ, M. AXINTE - USAMV Iasi
The effect of organic – mineral fertilization on the yield and quality of sugar beet in a long term experiment of Ezareni – Iasi. Biomass yield in 1986-2003
Efectul fertilizarii minerale pe randamentul şi calitatea sfeclei de zahăr într-un experiment pe termen lung a Ezăreni - Iasi. Productivitate biomasă în 1986-2003

[rezumat]

M. TĂLMACIU, Nela TĂLMACIU, T. GEORGESCU - USAMV Iasi
Structura, abundenţa şi dinamica speciilor de coleoptere din culturile de legume din cadrul fermei V. Adamachi aparţinând SD Iaşi, jud. Iaşi
Structure, dynamics and abundance of species beetles vegetable crops on the farm V. Adamachi belonging SD Iasi, jud. Iasi

[rezumat]

I. NEŞTIAN, M. AXINTE, M. ZAHARIA, L. RĂUS, M.C. ANTONESCU - USAMV Iasi
Researches regarding some biometrical and phenological parameters of the linseed plants (linum usitatissimum l.) in the conditions of The Ezăreni farm – Iaşi
Cercetări privind parametri biometrici şi fenologici a plantelor de in (linum usitatissimum l.) în condiţii fermei Ezăreni - Iaşi

[rezumat]

NEŞTIAN I, AXINTE M - USAMV Iasi
MOCANU Veronica - UMF Iasi
STITT P. - Natural Ovens U.S.A.
ANTONESCU M.C. - USAMV Iasi
Researches regarding the effect of the
Mineral fertilization on oil and protein content of the oilflax seeds (linum usitatissimum l.)
Cercetari privind efectul fertilizarii minerale asupra continutului de ulei si proteine la oilflax seeds (linum usitatissimum l.)

[rezumat]

V. V. SIRIŢANU, C. GĂUCĂ - S.C.D.A Secuieni-Neamţ
Soiuri de cânepă monoică recomandate în condiţiile de cultură ale ţării noastre
Recommended mono hemp varieties under culture conditions of our country

[rezumat]

NEGOESCU Narcisa - Universitatea "Petre Andrei" Iasi
Aditivii alimentari - între considerente comerciale si riscuri nutritionale
Food additives - commercial and risks between nutritional considerations

[rezumat]

RADU Stela - Grupul Şcolar "V. Adamachi" Iaşi
Influenţa aditivilor asupra calităţii produselor alimentare
Influence on quality food of additives

[rezumat]

GAVRILESCU Cristina Maria - UMF Iasi
CIREAŞĂ V., UNGUREANU G., ZLATI Cristina - USAMV Iasi
Pomosacroterapia, ştiinţă a mileniului III
Pomosacroterapia, science of the third millennium

[rezumat]

Maria MORARU, R. A. MORARU - USAMV Iaşi
Contribuţii la studiul terminologiei economice germane. III. Sinonime, dublete, ermetisme, false friends
Contributions to the study terminology german economy. III. Synonyms, doublet, hermetic, false friends

[rezumat]

Maria MORARU, Simona Catrinel AVARVAREI - USAMV Iasi
Observaţii privind originile unor termeni agricoli in limba româna şi alte limbi indoeuropene IV. Elementele slave
Observations on the origins of agricultural terms in Romanian and other languages indo-european IV. elements of slave

[rezumat]

AVARVAREI Simona Catrinel - USAMV Iasi
Unele observaţii privind primul dicţionar german-român de economie agrară (2001)
Some observations on the first german-Romanian dictionary of agricultural economics (2001)

[rezumat]

Carmen-Olguţa BREZULEANU - USAMV Iaşi
Profesorul diriginte ca manager al clasei de elevi
Professor engineer as the manager of a school class

[rezumat]

S. BREZULEANU, R. SÂRBU, G. UNGUREANU,
Carmen Olguta BREZULEANU - USAMV Iaşi
Unele aspecte privind diagnosticul economico-financiar al unei exploataţii agricole din Podişul Bârladului
Some aspects of diagnosis of an economic and financial agricultural holdings in plateau Bârlad

[rezumat]

ROXANA-DANA RAILEANU - U.S.A.M.V. Iasi

Analiza eficienţei economice a construcţiilor
Productive din cadrul SCDA Podu-Iloaiei, Judeţul Iaşi
Analysis of economic efficiency of construction of the productive Podu-Iloaiei SCDA, Iasi

[rezumat]

Roxana Dana RĂILEANU - USAMV Iasi
Propuneri privind modernizarea
Constructiilor productive din cadrul S.C. Agrocomplex S.A. Lunca-Pascani, judetul Iasi
Proposals on modernization of the building productive Lunca-Pascani SC Agrocomplex SA, Iasi county

[rezumat]

MĂLĂŞINC J. - S.C. MILENIA S.R.L. Vetrişoaia, jud. Vaslui
CHIRAN A., GÎNDU Elena, CIOBOTARU Elena Adina - USAMV Iaşi
MURARIU Cornelia - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi
Proiecţii privind fluxul şi circuitele produselor agricole şi agroalimentare în procesul de distribuţie şi valorificare (studiu de caz în arealul rural Vetrişoaia – Berezeni – Fălciu)
Flow projections and circuits in agricultural products and food distribution and exploitation (case study in the complex rural Vetrişoaia - Berezeni - Fălciu)

[rezumat]

BENTEA Mariana Floricica - Universitatea "Andrei Şaguna" Constanţa
Efectele economico-sociale ale variaţiei dobânzii anuale unitare
Socio-economic effects of uniform annual interest rate variations

[rezumat]

Doina Cojoc, Gabriela Ignat - USAMV Iasi
Aspecte privind principiile contabilităţii
Aspects of accounting principles

[rezumat]

HONŢUŞ Adelaida Cristina - USAMV Bucureşti
Agroturismul în perspectiva integrării în Uniunea Europeană
Agrotourism European Union integration in perspective

[rezumat]

HONŢUŞ Adelaida Cristina - USAMV Bucureşti
Rolul agroturismului în valorificarea integrată a spaţiului rural al României
Role of agrotourism in full exploitation of the rural area of Romania

[rezumat]

FĂNIŢĂ Georgeta, DUŢĂ Adriana, CONSTANTINESCU Emilia - University of Craiova
Romanian agricultural exploitation - Comparative analysis from european perspective
Exploatatia agricola romana analiza comparativa din perspectiva europeana

[rezumat]

GENETE Laura-Diana - Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
Informatizarea lucrărilor contabile şi de audit
Computerization works accounting and auditing

[rezumat]

GEORGESCU Iuliana - Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
Analiza informaţiilor contabile în condiţiile evaluării la valoarea justă
Analysis of accounting information under fair value

[rezumat]

UNGUREANU G., VASILESCU N., BREZULEANU S. - USAMV Iasi
Analiza cifrei de afaceri a exploataţiilor agricole din zona de luncă şi colinară a judeţului Bacău
Turnover analysis of agricultural holdings area meadow and hill county Bacau

[rezumat]

BODESCU D., NEŞTIAN I., ANTONESCU M.C. - USAMV Iaşi
Cuantificarea influenţei unor parametri ai semănatului asupra eficienţei economice la cultura inului pentru ulei în ferma Ezăreni – Iaşi
Quantification of parameters influence on economic efficiency in culture seed flax oil Ezăreni farm - Iasi

[rezumat]

LEUŞTEAN Doina, COMAN N Marius - Universitatea "Valahia" Târgovişte
Reglementări contabile internaţionale privind agricultura
International accounting rules for agriculture

[rezumat]

LEUŞTEAN Doina, BUSUIOC Loredana - Universitatea "Valahia" Târgovişte
Evaluarea înreprinderii agricole - atribut al profesionistului contabil specializat
Evaluation of agricultural enterprise - attributes specialized accounting professionals

[rezumat]

MIHALACHE ROXANA - USAMV Iasi
Idiomatic expressions and ways of teaching them in academic discourse
Expresii idiomatice şi modalităţi de predare a acestora în discursul academic

[rezumat]

MORARU Maria, PETREA Elena - USAMV Iaşi
Contribuţii la studiul terminologiei economice germane. II. galicismele
Contributions to the study terminology german economy. II. galicismele

[rezumat]

Maria MORARU, Roxana MIHALACHE - USAMV Iasi
Observaţii privind originile unor termeni agricoli în limba română şi alte limbi indoeuropene VI. Elementele latine
Observations on the origins of terms agricultural and other languages indo-european Romanian language VI. latin elements

[rezumat]

CHIRAN A., GÎNDU Elena - USAMV Iasi
BANU A., GUŢU R.F. - Centrul de Consultanţă Agricolă Prahova
GUŢU OANA-ADINA - Grupul Şcolar Agricol Mizil
Aspecte tehnico-economice privind cultivarea legumelor în bazinul Berceni – Bărcăneşti –Balta doamnei, judeţul Prahova
Economic aspects of technical growing vegetables in Berceni – Bărcăneşti – Balta doamnei Prahova

[rezumat]

MACOVEI GH., BOGHIŢǍ E. - USAMV Iaşi
L’ere informationnelle et la mondialisation de l’economie
Vârstă de informare şi de globalizare a economiei

[rezumat]

Camelia APETROAIE - Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Iaşi
Impactul integrării în uniunea europeană pentru ţăranul român
Impact of european integration in the Romanian farmar

[rezumat]

CIUREA I.V. - USAMV Iaşi
BURLUI GH. - D.A.D.R. Bacău
BREZULEANU S., MORARU A., MIHALACHE Roxana - UŞAMV Iaşi
Studiu privind gospodăriile de subzistenţă din judeţul Bacău în perspectiva integrării în Uniunea Europeană
Study on county bacau subsistence farms in the perspective of european union

[rezumat]

GÎNDU Elena, CHIRAN A. - USAMV Iasi
JECHEL Cristina Lacramioara - S.C. ASIROM S.A. Iasi
MURARIU Cornelia - Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi
Consideraţii teoretice şi practice privind promovarea laptelui şi a produselor lactate (studiu de caz la S.C. Lactis S.A. Iaşi)
Theoretical considerations and practical milk and dairy promotion (case study in S.C. Lactis S.A. Iasi)

[rezumat]

GÎNDU Elena, CHIRAN A. CIOBOTARU Elena Adina - USAMV Iaşi
CAZACU Cristina - S.A. "Moldova" Ţigănaşi - Iaşi
MURARIU Cornelia - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
ANTONESCU M. - USAMV Iaşi
Unele aspecte privind eficienţa economică a producerii seminţelor la cereale boabe (studiu de caz la societatea agricolă "Moldova" Ţigănaşi, judeţul Iaşi)
Some aspects of economic efficiency in seed production cereal grains (case study in agricultural society "Moldova" Tigănaşi, Iasi county)

[rezumat]

CRISTOFANI A. - Università degli Studi di Perugia
MIRONIUC Marilena - Università "Al. I. Cuza" Iaşi
Valore dell’ ambiente per una azienda agricola
Valoarea mediului pentru o ferma agricola

[rezumat]

ASANDULUI Laura - Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
ASANDULUI G. - Universitatea Tehnică "G. Asachi" Iaşi
Idei actuale de organizare a muncii în agricultura României interbelice
Our current ideas of work organization in Romanian agriculture wars

[rezumat]

BERHECI Maria, MACOVEI Ionela Corina - Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi
Tratamente contabile privind evaluarea în contextul standardelor internaţionale de contabilitate
Accounting treatment assessment in the context of international accounting standards

[rezumat]

BEŢIANU Leontina - Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi
Contabilitatea mediului şi costurile de mediu
Environmental accounting and environmental costs

[rezumat]

BUTNARU Gina-Ionela - Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi
Impact of modern nourishment on the tourists
Impactul matrimoniale moderne pe turişti

[rezumat]

CIAMI Cristina - Universitatea "Andrei Şaguna" Constanta
Orientări în politica vitivinicolă a Uniunii Europene
Policy guidelines in the wine of the European Union

[rezumat]

UNGUREANU G., CIUREA I.V., BREZULEANU S., MORARU R. - USAMV Iasi
The strategy formulating of dairy farm to Malini village
Formularea unor startegii pentru ferma de lactate din Malini

[rezumat]

NEAGU Cornelia - "Gh. Asachi" Technical University of Iasi
Politica agrară a partidului naţional liberal în primele decenii ale secolului XX
National liberal party agricultural policy in the first decades of the twentieth century

[rezumat]

DONOSĂ D., MACOVEI GH., ŞTEFAN G, MORARU R.A. - USAMV Iaşi
Economic and financial diagnosys at SC Moldova Tigănaşi SA Iasi county
[rezumat]

DONOSĂ D., MACOVEI GH., ŞTEFAN G, MORARU R.A. - USAMV Iaşi
Credit management at SC Moldova Tiganasi SA, Iasi county
Managementul creditului la SC Moldova Tiganasi SA, judeţul Iaşi

[rezumat]

DONOSĂ D. - USAMV Iasi
The credit and financing analisys of the SC Tigănaşi SA
Creditul si analiza financiara la SC Ţigănaşi SA

[rezumat]

BÂCÂIN Ionela - Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi
Contabilitatea responsabilităţilor în organizaţiile descentralizate
Accounting organizations decentralised responsibility

[rezumat]

SCORŢESCU F. I. - Universitatea "Petre Andrei" Iaşi
Unele aspecte cu privire la diferenţa din prima consolidare la societăţile de grup
Some aspects of the difference in the first group companies to strengthen

[rezumat]

Galina ULIAN, Mariana DOGA-MÎRZAC - Universitatea de Stat din Moldova
Susţinerea financiară a businessului mic în sectorul agrar la etapa actuală
Financial support for small business in the agricultural sector in present

[rezumat]

MURSA G. - Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
Integrarea europeană şi viitorul agriculturii româneşti
European integration and the future of Romanian agriculture

[rezumat]

MURSA G. - F.E.A.A. Universitatea "Al. I. Cuza"Iaşi


Subvenţiile în agricultură
Subsidies in agriculture

[rezumat]

Daniela NEONILA MARDIROS - Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
Evaluarea şi previziunea riscului economic
Economic risk assessment and forecast

[rezumat]

Daniela NEONILA MARDIROS - Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
Previziunea economică - curente şi tendinţe
Economic forecast - current and trends

[rezumat]

F. I. SCORŢESCU - Universitatea "Petre Andrei" Iaşi
Puncte de vedere cu privire la activele controlate în comun
Points of view on assets jointly controlled

[rezumat]

MIHĂESCU Lenuţa - Şcoala "Titu Maiorescu" Iaşi
STANCIU M. - USAMV Iaşi
Predarea – învăţarea modulului "Tehnologii agricole" asistată de calculator (power point)
Teaching - learning how "agricultural technologies; computer aided (power point)

[rezumat]

NEGOESCU Narcisa - Universitatea "Petre Andrei" Iasi
O noua orientare in activitatea de turism rural - tripla eficienta
New orientation in the business of rural tourism - triple efficiency

[rezumat]

DORNESCU Renata - Grupul Şcolar Agricol Holboca Iaşi
Poveste de succes "Centru pentru formarea profesională continuă a persoanelor disponibilizate din zona Holboca, judeţul Iaşi"
Success story "Center for continuous training area Holboca off people, Iasi count"

[rezumat]

TĂNASE Claudia - Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
MANOLACHE Viorica - Grupul Şcolar "I. Holban" Iaşi
DUMITRU Rodica - Liceul "Al. I. Cuza" Iaşi
Metode şi stategii didactice utilizate pentru stiluri diferite de învăţare
Methods used for teaching and stategii different learning styles

[rezumat]

FETESCU Elena-Narcisa - Liceul Economic Administrativ nr. 1 Iaşi
FETESCU S. - Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi
Relaţia dintre nivelul de aspiraţie, nivelul de realizare şi autoevaluarea elevilor
Relationship between the level of aspiration, level of achievement and self students

[rezumat]

STANCIU M. - USAMV
MIHĂESCU Lenuţa - Şcoala "Titu Maiorescu" Iaşi
Proiectarea didactică- perspectivă curriculară
Teaching-curricular design perspective

[rezumat]

BĂNICĂ Cerasela, POPA Gabriela - University "Valahia" of Târgovişte
Religious inspiration at Mark Twain
Inspiratia religioasa la Mark Twain

[rezumat]

SAVIN Irina, POPA Monica, ARSENIUC Iulieta - Grup Şcolar "Ioan C. Ştefănescu" Iaşi
Aspects of didactic planning
Aspecte ale planificarii didactice

[rezumat]

POROCH Mihaela, VOICU Cristiana, ACHITENEI Maria - High School of Railway Transports of Iasi
Cross curriculum approach of technical subjects in school
Crucea de abordare curriculum subiecte tehnice în şcoală

[rezumat]

Maria MORARU - USAMV Iasi
Unele observatii privind genul substantivelor i. genul femininelor româneşti în germana
Some notes on the genus nouns like Romanian femininelo in german

[rezumat]

Maria MORARU - USAMV Iasi
Greşeli tipice la învăţarea limbii
Germane la nivel mediu
The typical errors learning
German at medium level

[rezumat]

HORGA Mihaela - Universitatea "Valahia" Târgovişte
POPA Sorina-Geanina - Direcţia Generală Finanţe Publice Dâmboviţa
Marketingul ecologic - domeniu important al marketingului social environmental marketing - domain important
Of social marketing

[rezumat]

BĂNICĂ Cerasela, POPA Gabriela - University "Valahia" of Târgovişte
Politeness variation and socio-political context. The media in Romania before and after the revolution from 1989
Variaţia politeţii in contextul socio-politic. Mass-media din România şi înainte dupa revolutia din 1989

[rezumat]

POPA Gabriela, BĂNICĂ Cerasela - University "Valahia" of Târgovişte
Satirical and comic elements in George Bernard Shaw’s plays
Elemente satirice si comice in piesa in George Bernard Shaw’s

[rezumat]

POPA Gabriela, BĂNICĂ Cerasela - University "Valahia" of Târgovişte
Blending and back formation and their contribution to the development of the american language
Amestecarea şi reformarea, contribuţia lor la dezvoltarea limbii americane

[rezumat]

PETREA Elena - USAMV Iasi
Pământ şi om-mister şi frumuseţe (Jean Giono-Regain)
Mister earth and man-and beauty (Jean Giono, Regain)

[rezumat]

GIGORESCU Lavinia - Universitatea "Andrei Saguna" Constanţa
The rural space in Kazuo Ishiguro’s "The remains of the day"
Spaţiul rural în Kazuo Ishiguro's "Remains of the day"

[rezumat]

TRANDAFIROIU Denisa - Universitatea "Valahia" Târgovişte
Rolul agriculturii în eradicarea sărăciei la nivel mondial
He role of agriculture in the eradication of poverty worldwide

[rezumat]

BODESCU D., VASILESCU N., CIUREA I., CAEA A., NEŞTIAN I - USAMV Iasi
Cercetări privind eficienţa economică a polenizării culturii de floarea soarelui pentru sămânţă
Research on economic efficiency pollination sunflower culture for seed

[rezumat]

Contact

Prof. dr. Costel SAMUIL
Facultatea de Agricultură Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
700490 - Iaşi, Romania
Tel: 0232 407.490
Fax: 0232 219.175
E-mail: csamuil@uaiasi.ro

Conf. dr. Florin Daniel LIPŞA
Facultatea de Agricultură Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
700490 - Iaşi, Romania
Tel: 0232 407.526
Fax: 0232 219.175
e-mail: flipsa@uaiasi.ro

Ultima actualizare: 18 septembrie 2019