Legislaţie

» LEGEA nr. 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale

» LEGE nr. 288/24.06.2004 privind organizarea studiilor universitare

» ORDIN nr. 4843 din 1 august 2006 privind domeniile pentru studiile universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a institutiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizarii studiilor universitare de doctorat

» ORDIN nr. 5357 din 31 octombrie 2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind înscrierea la studii universitare de doctorat a cetăţenilor străini începând cu anul unversitar 2005-2006

» ORDIN 4491 din 6 iulie 2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006

» H. G. nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

» ORDINUL MECTS nr. 3504/2012 privind regulamentul de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

» ORDINUL MECTS nr. 3850/2012 privind metodologia pentru evaluarea externă în vederea autorizării provizorii, acreditării si pentru evaluarea periodică a Scolilor doctorale pe domenii

» OUG nr. 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

» ORDINUL MECTS nr. 3223/2012 privind metodologia de recunoaştere a perioadelor de studiu efectuate în străinătate


Alte documente importante

» Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat la IOSUD - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

» Regulamentul Şcolii doctorale de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

» Contract de studii universitare de doctorat la SDMV (model oficial) + Anexe