100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > contact


Contact

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
adresa:   Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
e-mail:   rectorat@uaiasi.ro
web:   www.uaiasi.ro
www.facebook.com/uaiasi
formular:   formular electronic de contact

Secretariat Rectorat
Raluca ZAHARIA
telefon: 0232 407.407
fax: 0232 260.650
e-mail: raluca.zaharia@uaiasi.ro

Secretar şef
Ing. Viorica CAZACU
telefon: 0232 407.391
fax: 0232 260.650
e-mail: rectorat@uaiasi.ro
  Secretariat Prorectorat
Nona VELEŞCU
telefon: 0232 407.427
fax: 0232 407.388
e-mail: prorectorat@uaiasi.ro
  Secretariat Doctorate
Ing. Carmencita VÎNTU
telefon: 0232 407.410
fax: 0232 407.390
e-mail: secr_did@uaiasi.ro
         
Secretariat Acte de studii
Mat. Liliana-Elena BEJENARU
telefon: 0232 407.368
e-mail: acte_studii@uaiasi.ro
  Direcţia Financiar-Contabilă
Director: Ec. Gabriela RADU
telefon: 0232 407.409
e-mail: radugabriela@uaiasi.ro
  Serviciul Resurse Umane
Şef Serviciu: Ec. Elena GÂLEA
telefon: 0232 407.421
e-mail: egalea@uaiasi.ro
         
Promovare şi Imagine
Marilena ŞCHIOPU
Florina ILUŢOAEI
telefon: +40 232 407.479
email: promovare@uaiasi.ro
  Serviciul Tehnic
Şef Serviciu: Ing. Romeu LUPU
telefon: 0232 407.474
email: lupu@uaiasi.ro
  Serviciul Achiziţii Publice
Şef Serviciu: Ing. Constantin GÂLEA
telefon: +40 232 407.480
email: cgalea@uaiasi.ro
         
Serviciul Informatică Aplicată
Şef Serviciu: Ing. Constantin CROITORU
telefon: 0232 407.428
e-mail: ccroy@uaiasi.ro
  Bibliotecă
Şef Serviciu: Prof. Gilda DRĂGĂNESCU
telefon: 0232 407.455
e-mail: gildad@uaiasi.ro
  Secretariat Direcţia General Administrativă
Ing. Claudia IANOVICI
telefon: 0232 407.357
e-mail: secr_dga@uaiasi.ro
         
Asigurarea Calităţii
Director: Prof. dr. Ioan GÎLCĂ
telefon: 0232 407.586
e-mail: igilca@uaiasi.ro
Administrator: Prof. Luminiţa DOMINTE
telefon: 0232 407.371
e-mail: ldominte@uaiasi.ro
  Biroul de Relaţii internaţionale
Prorector Prof. dr. Liviu Dan MIRON
telefon: 0232 407.413
email: lmiron@uaiasi.ro
Secretar: Nona VELEŞCU
telefon: 0232 407.427
fax: 0232 407.388
e-mail: bri@uaiasi.ro
  Secretariat Facultatea de Agricultură
Telefon/Fax: 0232 219.175
Dr. Ing. Mihaela NEICĂ
telefon: 0232 407.424
e-mail: secr_agr@uaiasi.ro
Ing. Florentina SCAFARIU
telefon: 0232 407.503
e-mail: secr_agr@uaiasi.ro
         
Secretariat Facultatea de Horticultură
Telefon: 0232 274.932
Ing. Petronica AMIŞCULESEI
telefon/fax: 0232 407.506
e-mail: secr_hor@uaiasi.ro
Ing. Cristina BĂRBIERU
telefon: 0232 407.417
e-mail: secr_hor@uaiasi.ro
  Secretariat Facultatea de Zootehnie
Telefon/Fax: 0232 267.504
Ing. Rodica GOLDAN
telefon: 0232 407.300
e-mail: secr_zoo@uaiasi.ro
Ing. Iulia COTFAS
telefon: 0232 407.573
e-mail: secr_zoo@uaiasi.ro
  Secretariat Facultatea de Medicină Veterinară
Telefon/Fax: 0232 219.113
Ing. Aida Cezarina ŢĂRANU
telefon: 0232 407.447
e-mail: secr_vet@uaiasi.ro
Roxana COŞUŢĂ
telefon: 0232 407.462
e-mail: secr_vet@uaiasi.ro
         
Cămine
Administrator Cămine 1, 2
telefon: 0232 407.342
Administrator Cămine 3, 4
telefon: 0232 407.339
  Cantină
Ing. Marilena ANTON
telefon: 0232 275.092
e-mail: anton.marilena@uaiasi.ro
   


 
 
Copyright © 2005-2017 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 28 aprilie 2017