100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Concurs pentru posturi didactice > Descrierea posturilor scoase la concursDescrierea posturilor scoase la concurs (Sem. I, 2016-2017)


Nr.
crt.
Facultate Departament Pozitie în Statul de funcţii Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Descrierea postului
1. Agricultură Pedotehnică I/9 Conferenţiar universitar Agrotehnică; Fizica solurilor agricole; Tehnică experimentală în română în engleză
2. Agricultură Pedotehnică I/10 Conferenţiar universitar Operaţii unitare în industria alimentară; Procese şi operaţii în industria alimentară; Utilaje în industria alimentară în română în engleză
3. Agricultură Pedotehnică I/29 Asistent universitar Operaţii unitare în industria alimentară; Utilaje în industria alimentară; Utilaje şi instalaţii în industria alimentară; Grafică asistată pe calculator în română  
4. Agricultură Ştiinţa plantelor II/35 Asistent universitar Fiziologie vegetală; Fiziologia plantelor în română  
5. Agricultură Agroeconomie III/9 Conferenţiar universitar Contabilitate generală; Contabilitate financiară; Contabilitate şi gestiune economică; Contabilitate şi analiză economico-financiară în română în engleză
6. Agricultură Agroeconomie III/10 Conferenţiar universitar Drept şi legislaţie agrară; Drept comercial; Inspecţie şi legislaţie fitosanitară; Politici agricole în română în engleză
7. Agricultură Agroeconomie III/37 Asistent universitar Management; Management general; Management strategic; Sisteme de producţie agricolă în română  
8. Horticultură Ştiinţe exacte IV/2 Profesor universitar Biochimie; Biochimia alimentului în română în engleză
9. Horticultură Tehnologii horticole V/19 Şef de lucrări Poluarea apei, aerului şi solului; Monitorizarea şi diagnoza calităţii mediului în română  
10. Horticultură Tehnologii horticole V/40 Asistent universitar Legumicultură specială; Tehnologii horticole - Legumicultură; Managementul sistemelor ecologice legumicole; Management ecologic în română  
11. Zootehnie Ştiinţe fundamentale in zootehnie VI/8 Conferenţiar universitar Nutriţie şi alimentaţie; Producţii animaliere în română în engleză
12. Zootehnie Ştiinţe fundamentale in zootehnie VI/27 Asistent universitar Controlul şi expertiza calităţii cărnii şi a produselor din carne; Tehnologia cărnii şi a preparatelor din carne; Tehnologia produselor de origine animală; Tehnologia laptelui şi a produselor derivate; Inginerie tehnologică în alimentaţie publică şi agroturism; Practică în română  
13. Zootehnie Ştiinţe fundamentale in zootehnie VI/28 Asistent universitar Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor; Merceologia produselor alimentare; Merceologia produselor agroalimentare; Managementul calităţii alimentelor; Merchandising în alimentaţie publică şi agroturism în română  
14. Zootehnie Managementul producţiilor animale VII/15 Şef de lucrări Procesarea produselor din acvacultură; Procesarea producţiilor acvatice; Cuniculicultură, animale de blană şi vânat în română  
15. Medicină Veterinară Preclinici VIII/15 Asistent universitar Anatomie în română  
16. Medicină Veterinară Preclinici VIII/17 Asistent universitar Histologie şi embriologie; Biologie moleculară în română  
17. Medicină Veterinară Clinici IX/16 Şef de lucrări Medicină internă a animalelor de companie; Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii; Prelegeri clinice - animale de companie în română  
18. Medicină Veterinară Clinici IX/20 Asistent universitar Semiologie; Radiologie/Imagistică în română  
19. Medicină Veterinară Clinici IX/21 Asistent universitar Prelegeri clinice - rumegatoare; Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii în română  

 
 
Copyright © 2019 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 22 Februarie 2019