100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Achiziţii publiceAchiziţii publice27.03.2017

Servicii de informare şi publicitate

USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractelor de servicii prin achiziţie directă ce au ca obiect:
testarea în câmp, în diferite locaţii, a unor cultivare de L. mutabilis, timp de trei ani.
- Contract (draft) (.pdf)
- Caiet de sarcini (.pdf)
- Invitaţie de participare (.pdf)
- Formulare (.doc)

Istoric anunţuri16.12.2016

Servicii de informare şi publicitate

- Contract (draft) (.pdf)
- Caiet de sarcini (.pdf)
- Invitaţie de participare (.pdf)
- Formulare (.doc)


05.12.2016

Servicii de evaluare imobile aflate în patrimoniul USAMV Iaşi

- Solicitare de ofertă (.pdf)
- Detalierea activelor fixe de natura clădirilor şi terenurilor aflate în patrimoniul USAMV ce vor fi supuse reevaluării (.pdf)


09.08.2016

Servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru implementare
"Centrul Regional de Cercetări Horticole"

- Răspuns clarificări 26.08.2016 (.pdf)
- Răspuns clarificări (.pdf)
- Anunţ publicitar (.pdf)
- Caiet de sarcini (.pdf)
- Contract (model) (.pdf)
- Fişă de date a achiziţiei (.pdf)
- Temă de proiectare (.pdf)
- Formulare (.doc)


07.07.2016

Reabilitare cameră de frig

- Caiet de sarcini (.zip)
- Formulare (.doc)

20.05.2016

Servicii diriginţie de şantier

- Fişă de date, caiet de sarcini şi formulare (.pdf)


06.04.2016

Achiziţie grup electrogen

- Fişă de date, caiet de sarcini şi formulare (.pdf)


24.02.2016

Achiziţie - Servicii de securitate şi sănătate în muncă

- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi vă invită să participaţi
la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, prin achiziţie directă - selecţie de oferte
pentru servicii de securitate şi sănătate în muncă
(.pdf) 
 
Copyright © 2005-2016 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 28 martie 2017