100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Achiziţii publiceAchiziţii publice


Listă achiziţii

- Lista achiziţiilor pe anul 2015


Listă mijloace fixe

- Lista mijloacelor fixe cu durata de funcţionare expirată propuse pentru casare - octombrie 2018
  (afişat: 11.10.2018)

- Lista mijloacelor fixe cu durata de funcţionare expirată propuse pentru casare
  (afişat: 07.03.2018)


Anunţuri


22.03.2018

Servicii de mentenanţă pentru instalaţiile de ridicat

USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect: "Servicii de mentenanţă pentru instalaţiile de ridicat (ascensoare, platforme ridicătoare, motostivuitoare) aflate în patrimoniul USAMV Iaşi"
- Caiet de sarcini şi anunţ publicitar
- Formulare


26.01.2018

Servicii de dirigenţie de şantier

Denumirea achiziţiei: "Servicii de dirigenţie de şantier" necesare a fi prestate în cadrul lucrărilor de construire a Centrului Regional de Cercetări Avansate pentru Boli Emergente, Zoonoze şi Siguranţă Alimentară - ROVETEMERG", Aleea M. Sadoveanu nr. 8, Iaşi
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini


23.08.2017

Lucrări de reparaţii curente la obiectivul Corp principal - Facultăţile de Agricultură şi Horticultură - catedra de Îmbunătăţiri Funciare

USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect Lucrări de reparaţii curente la obiectivul Corp principal - Facultăţile de Agricultură şi Horticultură - catedra de Îmbunătăţiri Funciare.
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini, centralizatoare şi liste cantităţi
- Formulare
- Model contract


17.07.2017

Procedură de atribuire contract de arendă

USAMV Iaşi anunţă organizarea procedurii de atribuire prin selecţie de oferte a contractului de arendă pentru suprafaţa de 770 ha, teren cu destinaţie agricolă.
- Anunţ complet
- Calendarul desfăşurării procedurii de atribuire
- Rezultate evaluare oferte
- Rezultate finale. Evaluare documente depuse pentru indeplinirea criteriilor de calificare
- Anunţ despre reluarea procedurii de atribuire (începând cu 21 august 2017)
- Calendarul desfăşurării procedurii de atribuire (2 august - 14 septembrie)
- Rezultat evaluare criterii calificare oferte depuse
- Rezultate procedură de atribuire


04.07.2017

Servicii de proiectare privind elaborarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)
la obiectivul Cămin studenţesc nr. 4, Aleea M. Sadoveanu nr. 4-6-8, Iaşi

USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect Servicii de proiectare privind elaborarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) la obiectivul Cămin studenţesc nr. 4, Aleea M. Sadoveanu nr. 4-6-8, Iaşi.
- Anunţ publicitar
- Certificat de urbanism
- Raport de audit energetic
- Raport de expertiză tehnică
- Temă de proiectare
- Formulare
- Model de contract
- Răspuns clarificări pentru procedura de cumpărare directă


04.04.2017

Construire tuneluri de evacuare spaţială şi instalaţii de ventilare la Cămin C1

USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractelor de servicii prin achiziţie directă ce au ca obiect:
construirea de tuneluri de evacuare spaţială şi instalaţii de ventilare la Cămin C1.
- Documentaţie
- Completare documentaţie


27.03.2017

Servicii de informare şi publicitate

USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractelor de servicii prin achiziţie directă ce au ca obiect:
testarea în câmp, în diferite locaţii, a unor cultivare de L. mutabilis, timp de trei ani.
- Contract (draft)
- Caiet de sarcini
- Invitaţie de participare
- Formulare


16.12.2016

Servicii de informare şi publicitate

- Contract (draft)
- Caiet de sarcini
- Invitaţie de participare
- Formulare


05.12.2016

Servicii de evaluare imobile aflate în patrimoniul USAMV Iaşi

- Solicitare de ofertă
- Detalierea activelor fixe de natura clădirilor şi terenurilor aflate în patrimoniul USAMV ce vor fi supuse reevaluării


09.08.2016

Servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru implementare
"Centrul Regional de Cercetări Horticole"

- Răspuns clarificări 26.08.2016
- Răspuns clarificări
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Contract (model)
- Fişă de date a achiziţiei
- Temă de proiectare
- Formulare


07.07.2016

Reabilitare cameră de frig

- Caiet de sarcini
- Formulare


20.05.2016

Servicii diriginţie de şantier

- Fişă de date, caiet de sarcini şi formulare


06.04.2016

Achiziţie grup electrogen

- Fişă de date, caiet de sarcini şi formulare


24.02.2016

Achiziţie - Servicii de securitate şi sănătate în muncă

- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi vă invită să participaţi
la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, prin achiziţie directă - selecţie de oferte
pentru servicii de securitate şi sănătate în muncă19.05.2014

Contract de achiziţie lucrare de reabilitare pentru magazie 304 mp
- Invitaţie de participare
- Invitaţie de participare (emisă de SEAP)


 
 
Copyright © 2018 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 04 decembrie 2018