100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Achiziţii publiceAchiziţii publice


Listă achiziţii

- Lista achiziţiilor pe anul 2015


Listă mijloace fixe

- Tabel centralizator cu mijloacele fixe propuse pentru scoatere din funcţiune / declasare - august 2019
  (afişat: 12.08.2019)

- Lista mijloacelor fixe cu durata de funcţionare expirată propuse pentru casare - octombrie 2018
  (afişat: 11.10.2018)

- Lista mijloacelor fixe cu durata de funcţionare expirată propuse pentru casare
  (afişat: 07.03.2018)


Anunţuri


18.10.2019

Reabilitare reţele de apă, canalizare şi stingere incendii

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze Servicii de proiectare pentru investiţia: Reabilitare reţele de apă, canalizare şi stingere incendii din incinta imobilului USAMV Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9"
- Invitaţie de participare + Caiet de sarcini
- Tema de proiectare
- Formulare


09.10.2019

Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic pentru teren

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi intenţionează să achiziţioneze, prin cumpărare directă, Construire Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic pentru teren situate în Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9 - execuţie lucrări
- Anunţ publicitar
- Proiect tehnic
- Formulare
- Model contract
- Răspuns solicitare prelungire termen + Fişe tehnice


05.09.2019

Reabilitare reţele de apă, canalizare şi stingere incendiu

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze "Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru investiţia: Reabilitare reţele de apă, canalizare şi stingere incendiu din incinta imobilului USAMV Iaşi"
- Tema de proiectare
- Invitaţie de participare
- Caiet de sarcini
- Formulare


17.07.2019

Lucrări de reabilitare şi extindere Şopron tractoare - Asistenţă tehnică

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze "Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru investiţia Lucrări de reabilitare şi extindere Şopron tractoare Ezăreni, sat Valea Adâncă, com. Ezăreni, jud. Iaşi"
- Invitaţie achiziţie directă


17.07.2019

Lucrări de reabilitare şi extindere Şopron tractoare - Diriginte de şantier

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze "Diriginte de şantier aferentă Lucrărilor de reabilitare şi extindere Şopron tractoare Ezăreni, sat Valea Adâncă, com. Ezăreni, jud. Iaşi"
- Invitaţie achiziţie directă


12.06.2019

Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic, ferma Adamachi - execuţie lucrări

Având în vedere ca în urma anunţului publicitar din data de 27.05.2019 publicat pe site-ul autorităţii contractante/SICAP nu s-a depus nicio ofertă, autoritatea contractantă a hotarât reluarea procedurii de selecţie a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic, ferma Adamachi - execuţie lucrări, în aceleasi condiţii stabilite pentru procedura anulată, cu excepţia stabilirii unor noi termene de depunere şi deschidere a ofertelor.
- Anunţ
- Proiect tehnic şi Caiet de sarcini
- Formulare
- Model contract


27.05.2019

Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic, ferma Adamachi - execuţie lucrări

USAMV Ia┼či vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect "Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic, ferma Adamachi - execuţie lucrări".
- Anunţ
- Proiect tehnic şi Caiet de sarcini
- Formulare
- Model contract


05.04.2019

Lucrări de reparaţii curente la Corp principal Facultatea de Agricultură - laborator Agricultură generală (doua compartimente: Pedologie, Agricultură), birou cadre didactice disciplina Pedologie

USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect Lucrări de reparaţii curente la Corp principal Facultatea de Agricultură - laborator Agricultură generală (două compartimente: Pedologie, Agricultură), birou cadre didactice disciplina Pedologie Lucrări de reparaţii curente la obiectivul Corp principal - Facultăţile de Agricultură şi Horticultură - catedra de Îmbunătăţiri Funciare.
- Anunţ
- Caiet sarcini, centralizatoare, liste cantităţi
- Formulare
- Model contract


22.02.2019

Servicii de mentenanţă pentru instalaţiile de automatizare a reţelelor de apă şi PSI din Baza de practică Montanologie, Plaiu Şarului

Anunţ consultare piaţă în vederea achiziţionării de servicii de mentenanţă pentru instalaţiile de automatizare a reţelelor de apă şi PSI din Baza de practică Montanologie, Plaiu Şarului
- Anunţ
- Comunicare rezultat consultare piaţă
- Anunţ raport final


22.03.2018

Servicii de mentenanţă pentru instalaţiile de ridicat

USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect: "Servicii de mentenanţă pentru instalaţiile de ridicat (ascensoare, platforme ridicătoare, motostivuitoare) aflate în patrimoniul USAMV Iaşi"
- Caiet de sarcini şi anunţ publicitar
- Formulare


26.01.2018

Servicii de dirigenţie de şantier

Denumirea achiziţiei: "Servicii de dirigenţie de şantier" necesare a fi prestate în cadrul lucrărilor de construire a Centrului Regional de Cercetări Avansate pentru Boli Emergente, Zoonoze şi Siguranţă Alimentară - ROVETEMERG", Aleea M. Sadoveanu nr. 8, Iaşi
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini


23.08.2017

Lucrări de reparaţii curente la obiectivul Corp principal - Facultăţile de Agricultură şi Horticultură - catedra de Îmbunătăţiri Funciare

USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect Lucrări de reparaţii curente la obiectivul Corp principal - Facultăţile de Agricultură şi Horticultură - catedra de Îmbunătăţiri Funciare.
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini, centralizatoare şi liste cantităţi
- Formulare
- Model contract


17.07.2017

Procedură de atribuire contract de arendă

USAMV Iaşi anunţă organizarea procedurii de atribuire prin selecţie de oferte a contractului de arendă pentru suprafaţa de 770 ha, teren cu destinaţie agricolă.
- Anunţ complet
- Calendarul desfăşurării procedurii de atribuire
- Rezultate evaluare oferte
- Rezultate finale. Evaluare documente depuse pentru indeplinirea criteriilor de calificare
- Anunţ despre reluarea procedurii de atribuire (începând cu 21 august 2017)
- Calendarul desfăşurării procedurii de atribuire (2 august - 14 septembrie)
- Rezultat evaluare criterii calificare oferte depuse
- Rezultate procedură de atribuire


04.07.2017

Servicii de proiectare privind elaborarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)
la obiectivul Cămin studenţesc nr. 4, Aleea M. Sadoveanu nr. 4-6-8, Iaşi

USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect Servicii de proiectare privind elaborarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) la obiectivul Cămin studenţesc nr. 4, Aleea M. Sadoveanu nr. 4-6-8, Iaşi.
- Anunţ publicitar
- Certificat de urbanism
- Raport de audit energetic
- Raport de expertiză tehnică
- Temă de proiectare
- Formulare
- Model de contract
- Răspuns clarificări pentru procedura de cumpărare directă


03.05.2017

Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (CPV:71322000-1) -
Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţă alimentară ROVETEMERG

Tip procedură: Negociere fără anunţ de participare04.04.2017

Construire tuneluri de evacuare spaţială şi instalaţii de ventilare la Cămin C1

USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractelor de servicii prin achiziţie directă ce au ca obiect:
construirea de tuneluri de evacuare spaţială şi instalaţii de ventilare la Cămin C1.
- Documentaţie
- Completare documentaţie


27.03.2017

Servicii de informare şi publicitate

USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractelor de servicii prin achiziţie directă ce au ca obiect:
testarea în câmp, în diferite locaţii, a unor cultivare de L. mutabilis, timp de trei ani.
- Contract (draft)
- Caiet de sarcini
- Invitaţie de participare
- Formulare


16.12.2016

Servicii de informare şi publicitate

- Contract (draft)
- Caiet de sarcini
- Invitaţie de participare
- Formulare


05.12.2016

Servicii de evaluare imobile aflate în patrimoniul USAMV Iaşi

- Solicitare de ofertă
- Detalierea activelor fixe de natura clădirilor şi terenurilor aflate în patrimoniul USAMV ce vor fi supuse reevaluării


09.08.2016

Servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru implementare
"Centrul Regional de Cercetări Horticole"

- Răspuns clarificări 26.08.2016
- Răspuns clarificări
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Contract (model)
- Fişă de date a achiziţiei
- Temă de proiectare
- Formulare


07.07.2016

Reabilitare cameră de frig

- Caiet de sarcini
- Formulare


20.05.2016

Servicii diriginţie de şantier

- Fişă de date, caiet de sarcini şi formulare


06.04.2016

Achiziţie grup electrogen

- Fişă de date, caiet de sarcini şi formulare


24.02.2016

Achiziţie - Servicii de securitate şi sănătate în muncă

- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi vă invită să participaţi
la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, prin achiziţie directă - selecţie de oferte
pentru servicii de securitate şi sănătate în muncă19.05.2014

Contract de achiziţie lucrare de reabilitare pentru magazie 304 mp
- Invitaţie de participare
- Invitaţie de participare (emisă de SEAP)


 
 
Copyright © 2019 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 23 octombrie 2019