100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Informaţii de interes publicInformaţii de interes public


1. Despre USAMV Iaşi

1.1. Legislaţie - Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi:

1.2. Conducerea Universităţii
1.3. Organizare

1.4. Programe şi strategii
1.5. Rapoarte şi studii

2. Informaţii de interes public

2.1. Solicitarea informaţiilor de interes public
2.2. Buletin informativ al informaţiilor de interes public 2.3. Buget 2.4. Bilanţuri contabile
 • Bilanţuri contabile semestriale
2.5. Achiziţii publice
 • Programul anual al achiziţiilor publice
 • Centralizator trimestrial al achiziţiilor publice
 • Contractele de achiziţii publice cu o valoare totală mai mare de 5000 EUR, inclusiv anexele acestora
2.6. Declaraţii de avere şi interese 2.7. Cereri/formulare tipizate, cu timp mediu estimativ de completare a lor

3. Contact

3.1. Date de contact:

 • Denumirea instituţiei: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi (abreviat USAMV Iaşi);
 • Sediu Rectorat: Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, România, cod 700490;
 • Telefon: 0232 407.407   Fax: 0232 260.650
 • Adrese de e-mail: raluca.zaharia@uaiasi.ro, admin@uaiasi.ro
 • Adresă pagină de internet: www.uaiasi.ro
 • Pagină de contact
 • Formular electronic de contact
3.2. Programul de funcţionare al instituţiei
 • Programul: de luni până vineri, între orele 7:30 şi 16:00
3.3. Relaţii cu presa
 • Persoană desemnată: Cristina Cuconoiu (Departamentul de Promovare şi Imagine)
 • Date de contact: 0232 407.479, cristina.cuconoiu@uaiasi.ro
3.4. Audienţe
 • Program de audienţe (în curs de actualizare)

  • Prof. univ. Dr. Vasile VÎNTU - Rector
   Miercuri, 14:00 - 16:00, Rectorat
  • Prof. univ. Dr. Benone PĂSĂRIN - Prorector cu activitatea educaţională
   Miercuri şi Joi, 14:00 - 16:00, Prorectorat
  • Prof. univ. Dr. Liviu Dan MIRON - Prorector cu activitatea de cercetare ştiinţifică, inovare, transfer tehnologic şi relaţii internaţionale
  • Prof. univ. Dr. Teodor ROBU - Prorector cu dezvoltarea instituţională, patrimoniu şi relaţii cu mediul de afaceri
  • Conf. univ. Dr. Vasile STOLERU - Prorector cu activităţi sociale, studenţeşti şi relaţii cu alumni
   Joi, 13:00 - 15:00, Prorectorat
  • Ing. Adrian NEAGU - Director General Administrativ
   Miercuri, 08:00 - 10:00, Birou D.G.A.

 • Mod de înscriere: prin telefon, la Prorectorat
 • Date de contact: 0232 407.427
3.5. Petiţii 3.6. Numele şi prenumele funcţionarilor publici responsabili pentru accesul la informaţii de interes public, precum şi datele lor de contact

 
 
Copyright © 2020 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 12 august 2020