prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină » Dep. Educaţie permanentă şi învăţământ la distanţă » Învăţământ la distanţă » Departament ID - Facultatea de AgriculturăDepartament ID - Facultatea de Agricultură


Echipa managerială


Contract de studii


Taxe

Studenţii pot achita taxa de şcolarizare în contul RO44TREZ40620F330500XXXX - USAMV Iaşi, cod fiscal 4541840
cu menţiunea pe ordinul de plată: Taxa de şcolarizare ID pentru studentul ...
Copia după chitanţă se poate depune la secretariat sau se poate trimite prin email la id-agro@uaiasi.ro.


Ghid de consiliere


Graficul activităţii didactice


Examene

Studenţii sunt rugaţi să verifice site-ul periodic pentru a fi la curent cu eventualele modificări apărute în programarea examenelor.


Precizări

Reamintim studenţilor care absentează de la programul didactic faptul că prezenţa la activităţile asistate (AA) este obligatorie.
Conform paragrafului 4.3.3., Reguli de refacere, RR1 (v. Ghid de Consiliere), activităţile aplicative absentate se pot reface în cursul anului universitar, cu taxă suplimentară, conform planificării stabilite de coordonatorul disciplinei şi avizată de Directorul Departamentului ID.
Prof. Dr. Leonte Elena


Sesizări şi solicitări

Pentru sesizări şi solicitări puteţi trimite un email la adresa
sesizari_id-agro@uaiasi.ro


Contact

  Director department ID   Secretariat facultate
  Prof. dr. Elena LEONTE   Ing. Daniela COSTEA CĂPUŞNEAC
  0232 407.420   0232 407.499
  egindu@uaiasi.ro   id-agro@uaiasi.ro
EVALUARE ARACIS
2020

Specializarea Agricultură ID: Specializarea Ingineria şi Managementul Afacerilor Agricole / Inginerie Economică în Agricultură ID:

2015
Anexe — partea I
Anexe — partea a II-a
Anexe — partea I
Anexe — partea a II-a
 
 
Copyright © 2022 USV Iaşi | Ultima actualizare: 1 iulie 2022

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook