100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Studii universitare de doctorat > SDSIŞcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti (SDSI)Director: Prof. dr. Daniel BUCUR

Consiliul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Inginereşti (SDSI)
1. Prof. dr. Daniel BUCUR
2. Prof. dr. Eugen ULEA
3. Prof. dr. Marius Giorgi USTUROI
4. C.P. I dr. Elena TROTUŞ
5. Drd. ing. Vasilica ONOFREI
6. Drd. ing. Paula Viorela DRUCPersonalul academic al SDSI

A.1. Domeniul Agronomie
Specializare Conducător doctorat
Agrotehnică Prof. dr. dr. H. c. Gerard JITĂREANU
Prof. dr. Costica AILINCĂI
Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare Prof. dr. Daniel BUCUR
Fitopatologie Prof. dr. Eugen ULEA
Fitotehnie Prof. dr. Teodor ROBU
Fiziologia plantelor Prof. dr. Doina Carmenica JITĂREANU
Mecanizarea agriculturii Prof. dr. Ioan ŢENU
Producerea şi păstrarea furajelor Prof. dr. Vasile VÎNTU
Prof. dr. Costel SAMUIL
Botanică Prof. dr. Culiţă SÎRBU
A.2. Domeniul Horticultură
Specializare Conducător doctorat
Floricultură Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Genetică şi ameliorarea plantelor Prof. dr. Constantin LEONTE
Legumicultură Prof. dr. Neculai MUNTEANU
Prof. dr. Vasile STOLERU
Protecţia plantelor Prof. dr. Mihai TĂLMACIU
Pomicultură Prof. dr. Mihai ISTRATE
Viticultură şi oenologie Prof. dr. Valeriu V. COTEA
Prof. dr. Liliana ROTARU
A.3. Domeniul Zootehnie
Specializare Conducător doctorat
Alimentaţia animalelor Prof. dr. Ioan-Mircea POP
Genetică Prof. dr. Şteofil CREANGĂ
Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor Prof. dr. Ioan GÎLCĂ
Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor Prof. dr. Constantin PASCAL
Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor
de blană
Prof. dr. Marius USTUROI
Tehnologia exploatării suinelor
Tehnică piscicolă
Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Tehnologia produselor animaliere
Fiziologia animalelor
Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU
A.4. Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Specializare Conducător doctorat
Management, managementul fermei Prof. dr. Stejărel BREZULEANU
Marketing Prof. dr. Elena LEONTE
Economie rurală Prof. dr. Gavril ŞTEFANFişele de prezentare
ale conducătorilor de doctorat

Nume şi prenume Fişe de prezentare
Prof. dr. Paul Corneliu BOIŞTEANU Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Prof. dr. Daniel BUCUR Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii ¦ Curriculum Vitae (EN)
Prof. dr. Valeriu COTEA Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Prof. dr. Lucia DRAGHIA Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Prof. dr. Ioan GÎLCĂ Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii ¦ Curriculum Vitae (EN)
Prof. dr. Carmenica Doina JITĂREANU Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Prof. dr. Gerard JITĂREANU Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Prof. dr. Mihai ISTRATE Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Prof. dr. Elena LEONTE Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii ¦ Curriculum Vitae (EN)
Prof. dr. Neculai MUNTEANU Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii ¦ Curriculum Vitae (EN)
Prof. dr. Constantin PASCAL Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Prof. dr. Benone PĂSĂRIN Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Prof. dr. Ioan Mircea POP Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Prof. dr. Teodor ROBU Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Prof. dr. Liliana ROTARU Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Prof. dr. Costel SAMUIL Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Prof. dr. Culiţă SÎRBU Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Conf. dr. Vasile STOLERU Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Prof. dr. Mihai TĂLMACIU Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Prof. dr. Eugen ULEA Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Prof. dr. Marius Giorgi USTUROI Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Prof. dr. Vasile VÎNTU Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii
Prof. dr. Ioan ŢENU Curriculum Vitae ¦ Sinteza activităţii 
 
Copyright © 2018 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 31 decembrie 2018