prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Relaţii internationale > Alte programe cu fonduri europene


Alte programe cu fonduri europene

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)
http://www.anpcdefp.ro/

COMENIUS

Asistenţi Comenius 2012 — stagii de practică pedagogică pentru viitoare cadre didactice

Anunţ

Acţiunea se adresează absolvenţilor, studenţilor (cu cel puţin 2 ani absolviţi la momentul depunerii candidaturii) şi masteranzilor a căror specializare conduce către o carieră didactică şi care au absolvit modulul psihopedagogic.

Sunt eligibili să candideze cei care nu au fost angajaţi ca profesori sau cei care nu au mai beneficiat de un grant pentru Asistenţi Comenius.

Termenul limită pentru depunerea candidaturii pentru apelul 2012 este 31.01.2012.

Toate informaţiile referitoare la această acţiune, termenul limită, condiţiile de candidatură şi documentele necesare candidaturii, sunt publicate pe site-ul A.N.P.C.D.E.F.P., la secţiunea Programul Sectorial Comenius - Asistenţi Comenius şi Şcoli Gazdă: http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=255&d=41


Tineret în acţiune


TEMPUS


Vizite pregătitoare


Publicatii Eurydice

 
 
Copyright © 2024 USV Iaşi | Ultima actualizare: 23 februarie 2024

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook