100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Relaţii internaţionale > Biroul de Relaţii internaţionale


Biroul de Relaţii internaţionale

Misiune

Biroul de Relaţii Internaţionale are misiunea de a promova relaţiile şi imaginea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi pe plan internaţional, prin cooperarea cu universităţi şi instituţii din străinatate.

Pentru USAMV Iaşi integrarea academică europeană este o prioritate. Dupa 1990 relaţiile internaţionale ale universităţii s-au dezvoltat în mod deosebit. Activitatea didactică se desfasoara în sistemul de credite transferabile (ECTS). Se depun eforturi pentru compatibilizarea programelor de învăţământ cu programe similare ale ţărilor europene.

Obiective

  • - încheierea de acorduri de colaborare externă;
  • - participarea la programe de cercetare şi de formare profesională prin intermediul burselor în străinătate;
  • - aderarea la programe de mobilităţi pentru studenţi şi cadre didactice;
  • - oferirea de informaţii pentru studenţii străini şi pentru oaspeţii din străinatate ai Universităţii, care doresc să studieze la USAMV Iaşi sau să ne viziteze.

Situaţia privind stadiul acordurilor bilaterale încheiate între USAMV Iaşi şi universităţi / instituţii din străinătate (.pdf)

Date de contact

Prorector cu activitatea de cercetare ştiinţifică,
inovare, transfer tehnologic şi Relaţii internaţionale

Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Telefon: 0232 407.500
Tel/fax: 0232 407.413
GSM: 0740 237.924
e-mail: lmiron@uaiasi.ro

Coordonator
Birou Relaţii Internaţionale

Conf. dr. Răzvan Mihail RADU-RUSU
Telefon: 0232 407.375
Fax: 0232 407.388
GSM: 0722 887.081
e-mail: radurazvan@uaiasi.ro

Secretariat
Nona VELEŞCU
Telefon: 0232 407.427
Fax: 0232 407.388
e-mail: bri@uaiasi.ro

Proiecte derulate sub coordonarea BRI

La nivelul USAMV Iaşi, mobilităţile din cadrul programului Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 - KA107 sunt coordonate în cadrul Biroului de Relaţii Internaţionale, care a elaborat Regulamentul de organizare a mobilităţilor pentru studii şi plasamente pentru studenţii Erasmus USAMV Iaşi în cadrul Programului Erasmus+ Acţiunea cheie 1 - KA107. (LINK)

INSTITUŢII PARTENERE

Conform contractului Erasmus+ KA107 2018-1-RO01-KA107-047854:
Perioadă de implementare proiect: 01.06.2018 - 31.07.2020

Universităţi partenere:

AZERBAIJAN STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY, Ganja, Azerbaidjan
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM, Jerusalem, Israel

PROCESUL DE SELECŢIE

Informaţii generale despre selecţie

Înainte de perioada propriu-zisă de selecţie pentru mobilităţile prevăzute în proiectul de mobilitate, Biroul de Relaţii Internaţionale (BRI) va organiza un seminar pentru prezentarea programului Erasmus+, la care vor fi invitaţi să participe studenţii celor patru facultăţi. Toate informaţiile despre selecţie vor fi publicate pe site-ul USAMV Iaşi. Vă rugăm să urmăriţi materialele afişate la avizierul BRI, precum şi să vă informaţi la BRI pentru detalii despre perioada de depunere a dosarelor şi desfăşurarea procesului de selecţie.

Studenţi

- Criterii de selecţie şi eligibilitate (LINK)
- CV Europass RO
- Cerere/scrisoare de intenţie (studenţi) (LINK)

Personal

- Criterii de selecţie şi eligibilitate (LINK)
- Model cerere/scrisoare de intenţie (predare - STA) (LINK)
- Model cerere/scrisoare de intenţie (formare - STT) (LINK)

Stabilirea punctajului final

- Criterii recomandate în stabilirea punctajului candidaţilor înscrişi în procesul de selecţie (LINK)

DOSARUL DE MOBILITATE

Studenţi

Formulare de completat:
- Acceptance letter - de primit completată şi semnată
- Learning agreement for studies - de completat, semnat şi ştampilat; (LINK)
- Learning agreement for traineeships - de completat, semnat şi ştampilat(LINK)

Personal

Programul de predare/formare:
- Mobility agreement for teaching (LINK)
- Mobility agreement for training (LINK)

Date de contact mobilităţi (KA107)

Coordonator instituţional proiecte mobilităţi studenţi şi personal (KA107)
Prorector cu activitatea de cercetare ştiinţifică,
inovare, transfer tehnologic şi Relaţii internaţionale

Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
Tel/fax: 0232 407.413
e-mail: lmiron@uaiasi.ro

Secretar Biroul de Relaţii Internaţionale
Larisa HÎNCU
Tel/fax: 0232 407.367
e-mail: larisa.hincu@uaiasi.ro sau larisahincu92@yahoo.com

Erasmus PLUS
 
 
Copyright © 2019 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 21 februarie 2020