100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Relaţii internationale > Admitere cetăţeni străiniAdmitere cetăţeni străini 2016-2017


Legislaţie şi Metodologie

» OMENCS nr. 3775 din 16.05.2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate (format pdf)

» OMENCS nr. 3855 din 26.05.2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini în unităţile de învăţământ preuniversitar / instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, în anul şcolar/universitar 2016-2017 (format pdf)

» Metodologia pentru admiterea la studii universitare a candidaţilor cetăţeni străini în anul universitar 2016-2017 (format pdf)

» Metodologie de şcolarizare a tinerilor români de pretutindeni în învăţământul din România (format rar)


Admitere cetăţeni străini 2015-2016


Certificatul de competenţă lingvistică

1. Candidatii internaţionali care se înscriu la programe de studii cu predare în limba română trebuie
- să se înscrie în anul pregătitor pentru învăţarea limbii române sau
- să prezinte documente de studii care să ateste cel puţin patru ani consecutivi de studii urmaţi în limba română sau
- să prezinte un atestat de cunoastere a limbii române. Atestatul se poate obţine în urma susţinerii unui test de limbă la una dintre universitatile care au dreptul de a organiza anul pregatitor pentru învăţarea limbii române (Anexa 1)

2. Candidaţii internaţionali care se înscriu la programul de studii Medicina Veterinara cu predare în limba engleză vor prezenta un atestat de cunoastere a limbii engleze (cel puţin nivelul B1).
- Sunt acceptate certificate recunoscute internaţional.
- Nu prezintă atestat lingvistic candidaţii din ţările în care limba oficială este aceeasi cu limba de predare a programului de studii.


Admitere cetăţeni UE

» Detalii importante
  (despre: condiţii de eligibilitate, acte necesare pentru CNRED, acte necesare pentru Universitate, depunere acte, evaluare dosare, desfaşurare admitere, taxe etc.)
» Cerere pentru recunoaşterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de licenţă
» Pentru cetăţenii din Grecia (modele de adeverinţă de autenticitate a diplomei de bacalaureat, eliberată de Ministerul Educaţiei şi Religiilor): Model 1 şi Model 2

Admitere cetăţeni non-UE

» Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE (Anexa la OMECS 3782)
» OMECS 3782 din 06.05.2015 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE
» Detalii importante
  (despre: condiţii de eligibilitate, acte necesare pentru înscriere, admitere, viza de studii, taxe etc.)
» Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii (în engleză)
» Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii (în franceză)
» Cuantumul taxelor de şcolarizare (aprobat prin H.S. 24/28.05.2014)

Admitere români de pretutindeni

» Metodologie de şcolarizare a tinerilor români de pretutindeni (2015-2016)
» Documentele dosarului de înscriere pentru tineri din Republica Moldova
» Documentele dosarului de înscriere pentru tineri din Balcani şi Diasporă
» Documentele dosarului de înscriere pentru tineri din Balcani şi Diasporă care doresc să studieze cu taxă (în lei)
» Lista domeniilor de ierarhizare şi a domeniilor de licenţă
» Formular E 106
  (Atestat privind dreptul la prestatiile in natura ale asigurarii de boala-maternitate in cazul persoanelor care isi au resedinta intr-un alt stat decat statul competent)

Lista cu diplomele de bacalaureat recunoscute

» Lista cu diplomele de bacalaureat recunoscute (de la Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene, Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor)

Date de contact

Biroul de Relaţii Internaţionale
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi
700490 Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, România
Tel: 0232 407.427, 0232 407.375
Fax: 0232 407.388
Email: bri@uaiasi.ro

 
 
Copyright © 2005-2017 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 12 decembrie 2017