prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină » Conducerea USV Iaşi » Senatul Universităţii » Membrii Senatului (2020-2024)Membrii Senatului (2020 - 2024)Cadre didactice
 1. Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU - Preşedinte Senat
 2. Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA - Vicepreşedinte
 3. Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU
 4. Prof. univ. dr. Daniel BUCUR
 5. Prof. univ. dr. Şteofil CREANGĂ
 6. Prof. univ. dr. Constantin PASCAL
 7. Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN
 8. Prof. univ. dr. Gavril ŞTEFAN
 9. Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU
 10. Prof. univ. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ
 11. Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI
 12. Prof. univ. dr. Vasile VULPE
 13. Prof. univ. dr. Culiţă SÎRBU
 14. Conf. univ. dr. Cătălin CARP-CĂRARE
 15. Conf. univ. dr. Elena Liliana CHELARIU
 16. Conf. univ. dr. Gabriela IGNAT
 17. Conf. univ. dr. Aurelian Sorin PAŞCA
 18. Conf. univ. dr. Geta PAVEL
 19. Conf. univ. dr. Lucian RĂUS
 20. Conf. univ. dr. Daniel SIMEANU
 21. Conf. univ. dr. Florin Daniel LIPŞA
 22. Conf. univ. dr. Petru Marian CÂRLESCU
 23. Conf. univ. dr. Mihaela Claudia SPĂTARU
 24. Şef lucr. dr. Ciprian CHIRUŢĂ

Studenţi
 1. Drd. Elena PATROLEA - anul II
 2. Stud. Valentina Adriana TRANDAF - Medicină Veterinară, anul IV
 3. Stud. Marius-Iustin ROMAN - Agricultură, anul II
 4. Stud. Cristina-Vasilica HUCI - IMAA, anul II
 5. Stud. Constantin-Dragoş DUMITRAŞ - Agricultură, Master I
 6. Stud. Anca-Elena CHIRTEŞ - Zootehnie, anul III
 
 
Copyright © 2022 USV Iaşi | Ultima actualizare: 9 august 2022

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook