100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagina > Noutăţi administrativeNoutăţi administrative


Ultimele anunţuri


26.01.2018

Denumirea achiziţiei: "Servicii de dirigenţie de şantier" necesare a fi prestate în cadrul lucrărilor de construire a Centrului Regional de Cercetări Avansate pentru Boli Emergente, Zoonoze şi Siguranţă Alimentară - ROVETEMERG", Aleea M. Sadoveanu nr. 8, Iaşi
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini


04.01.2018

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), USAMV Iaşi a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului "ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru servicii de consultanţă, instruire, formare şi consiliere a grupului ţintă.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de email flipsa@uaiasi.ro.
- Anunţ
- Invitaţie de participare (Servicii de instruire)
- Invitaţie de participare (Servicii de formare)
- Invitaţie de participare (Servicii de consiliere)
- Invitaţie de participare (Servicii de consultanţă)

Istoric anunţuri


16.01.2017

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009, aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale normelor metodologice de aplicare ale O.U.G 40/2015 şi Ghidul solicitantului condiţii generale, Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020 (aprilie 2016).
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali interesaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii 10
- Anunţ selecţie parteneri
- Anexa 1
- Anexa 2
- Anexa 3
- Anexa 4
- Anunţ prelungire termen depunere candidaturi
- Raport privind procedura de selecţie a partenerilor


18.11.2016

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009, aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale normelor metodologice de aplicare ale O.U.G 40/2015 şi Ghidul solicitantului condiţii generale, Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020 (aprilie 2016).
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii 10
- Anunţ selecţie parteneri
- Anexa 1
- Anexa 2
- Anexa 3
- Anexa 4
- Rezultate selecţie


09.11.2016

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009, aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale normelor metodologice de aplicare ale O.U.G 40/2015 şi Ghidul solicitantului condiţii generale, Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020 (aprilie 2016).
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii 10
- Anunţ selecţie parteneri
- Anexa 1
- Anexa 2
- Anexa 3
- Anexa 4
- Rezultate selecţie


10.11.2015

Contract de achiziţie directă "Servicii specializate pentru organizare vizite tematice (cazare, transport şi masă) - 50 studenţi x 3 zile + 10 experţi însoţitori x 3 zile"
- Invitaţie de participare
- Caiet de sarcini
- Fişa de date a achiziţiei
- Formulare


21.09.2015

Contract de achiziţie directă "Servicii specializate pentru organizarea stagiilor de practică în regiunea NE (pentru asigurarea transportului şi mesei studenţilor) - 150 studenţi x 15 zile"
- Invitaţie de participare
- Caiet de sarcini
- Fişa de date a achiziţiei
- Formulare


31.07.2015

Institutul de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu (ICAM) din cadrul USAMV Iaşi.
- Invitaţie de participare


04.05.2015

USAMV Iaşi anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea Acordului de Parteneriat
în vederea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul: "SP2 = Şanse Profesionale prin Stagii de Practică".
- Anunţ selecţie parteneri


06.02.2015

Contract de achiziţie directă "Servicii specializate pentru organizarea stagiilor de practică la partenerii de practică, rezervare/intermediere servicii de transport şi masă pentru 250 studenţi pentru 15 zile"
- Invitaţie de participare
- Caiet de sarcini
- Fişa de date a achiziţiei
- Formulare


06.05.2014

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi Iaşi, adresa poştală Aleea Mihail Sadoveanu, nr.3, 700490, Iaşi, jud. Iaşi, România, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru Încheierea de Acorduri de Parteneriat în vederea depunerii cererii de finanţare pentru următorul proiect: Stagii de practică, CPP 161 - DMI 2.1 Tranziţia de la scoală la viaţa activă (cerere de propuneri de tip grant).

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte POSDRU sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale şi Condiţii Specifice (aferente fiecărui DMI).

Mai multe detalii

18.11.2013 - 12.03.2015

Proiectul "Promovarea producţiei sustenabile şi implementarea bunelor practici în ferme de bovine din zona transfrontalieră România - Republica Moldova şi Ucraina" - Action 2/1/32; MIS ETC CODE 1549
- Program anual al achiziţiilor publice
- Caiet de sarcini
- Invitaţie de participare
- Invitaţie de participare + Caiet de sarcini
- Studiu de fezabilitate
- Invitaţie de participare + Caiet de sarcini
- Răspuns la solicitarea de clarificări
- Invitaţie de participare + Caiet de sarcini
- Răspuns la solicitarea de clarificări (pentru servicii de traducere)
- Caiet de sarcini (pentru servicii de asistenţă tehnică în inginerie - diriginţie de şantier)
- Invitaţie de participare (pentru servicii de asistenţă tehnică în inginerie - diriginţie de şantier)
- Invitaţie de participare (pentru lucrări de construire clădiri şi instalaţii - cu data deschiderii ofertelor)
- Invitaţie de participare (pentru lucrări de construire clădiri şi instalaţii - emisă de SEAP)
- Invitaţie de participare (+ temă de soft fermă Rediu)
- Anunţ de participare (pentru achiziţie utilaje agricole)
- Invitaţie de participare (pentru achiziţie soft şi temă elaborare soft)
- Invitaţie de participare şi Caiet de sarcini (pentru achiziţie servicii editare)
- Anunţ de participare licitaţie publică (echipament de laborator pentru ferma Rediu)
- Invitaţie de participare (achiziţie juninci)


10.07.2013

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare,aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestorapentru obiectivul convergenţă: Universitatea de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, adresa poştală Aleea Mihail Sadoveanu, nr.3, 700490, Iaşi, jud.Iaşi, România, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea Acordului de Parteneriat în vederea depunerii cererii de finanţare pentru următorul proiect: "Facilitarea tranziţiei de la sistemul de educaţie universitar la viaţa activă pentru o carieră europeană de succes" Axa prioritară nr. 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii" DMI 2.1 - Tranzitia de la scoala la viata activa , Apelul 161/2013, Conditii specifice cerere de propunere de tip grant.

Mai multe detalii

 
 
Copyright © 2018 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 23 februarie 2018