FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi


Date de contact secretariat


Ing. Petronica AMIŞCULESEI

Tel.: (40) 0232 407506


Dr. med. vet. Iulia COTFAS

Tel.: (40) 232 407417


E-mail: secr_hor@uaiasi.ro

Tel: (40) 0232 274932

Fax: (40) 0232 407506    Structura anului universitar 2015-2016 - licenţă

    Structura anului universitar 2015-2016 - master