FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi


Oferta educaţională - studii de licenţă


         Responsabili programe de studiu


         Specializări


Planuri de învăţământ

             - Horticultură

             - Ingineria mediului

             - Peisagistică