FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi


Învăţământ la distanţă

Admitere ID


Criterii de admitere - după notele de la bacalaureat:

- nota de la examenul scris de limba şi literatura română - 50%

- nota de la altă probă scrisă, la alegere - 50%


Perioada de înscriere: 12 - 21 septembrie 2017

Perioada de înmatriculare: 22 - 23 septembrie 2017


Documente necesare înscrierii:

- diploma de bacalaureat / adeverinţă de absolvire (original);

- foaia matricolă (original);

- certificat de naştere (copie + original);

- carte de identitate (copie + original);

- adeverinţă medicală;

- certificat de căsătorie (copie + original);

- 4 fotografii 3/4 cm;

- dosar plic


Taxa de înscriere - 150 lei

Taxa de înmatriculare - 100 lei

TAXA DE STUDII - 3900 lei, ce va trebui achitată în două tranşe


http://www.uaiasi.ro/admitere/invatamant-la-distanta.php
Echipa managerială a Departamentului ID
Facultatea de HorticultuăFuncţia

Numele şi prenumele

Date de contact

Director Departament

Conf. univ. Dr. Teodor STAN

steodor @uaiasi.ro

Responsabil cu editarea materialelor de studiu pentru ID

Şef lucr. Dr. Ciprian CHIRUŢĂ

kyru@uaiasi.ro

Responsabil pentru relaţia şi comunicarea cu studenţii

Asist. univ. Dr. Maria BRÂNZĂ

horticultura_id @yahoo.com