FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi


Învăţământ la distanţă


         Grafic de desfăşurare a planului de învăţământ pentru semestrul I


Admitere ID


Criterii de admitere - după notele de la bacalaureat:

- nota de la examenul scris de limba şi literatura română - 50%

- nota de la altă probă scrisă, la alegere - 50%


Perioada de înscriere: 12 - 26 septembrie 2016


Perioada de înmatriculare: 27 - 28 septembrie 2016


Documente necesare înscrierii:

- diploma de bacalaureat / adeverinţă de absolvire (original);

- foaia matricolă (original);

- certificat de naştere (copie legalizată + original);

- carte de identitate;

- adeverinţă medicală;

- certificat de căsătorie (copie legalizată + original);

- 4 fotografii 3/4 cm;

- dosar plic


Taxa de înscriere - 150 lei

Taxa de înmatriculare - 100 lei

TAXA DE STUDII - 2800 lei, ce va trebui achitată în două tranşe (prima tranşă la înmatriculare, 1400 lei)Echipa managerială a Departamentului ID
Facultatea de HorticultuăFuncţia

Numele şi prenumele

Date de contact

Director Departament

Conf. univ. Dr. Teodor STAN

steodor @uaiasi.ro

Responsabil cu editarea materialelor de studiu pentru ID

Şef lucr. Dr. Ciprian CHIRUŢĂ

kyru@uaiasi.ro

Responsabil pentru relaţia şi comunicarea cu studenţii

Asist. univ. Dr. Maria BRÂNZĂ

horticultura_id @yahoo.com