FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi


ADMITERE 2017

Perioada de admitere: 7-12 Septembrie 2017Criterii de admitere:

  • 50% nota de la proba scrisă la Limba şi literatura română
  • 50% nota de la o altă probă scrisă, la alegere


Număr locuri Condiţii de admitere
Documente necesare înscrierii Fişa de înscriere
Taxe ântrebări frecvente
Contact