Investeşte în oameni ! Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
logo logo logo

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Rezultate Obtinute ( 1.08.2010 – 31.07.2011 )

A1. Activitati de management, monitorizare si coordonare
 • evidenta contabila a tuturor costurilor efectuate;
 • întocmirea si transmiterea Cererii de rambursare nr.1 ;
 • plata burselor pentru doctoranzii care fac parte din grupul tinta;
 • monitorizarea activitatii doctoranziilor care fac parte din grupul tinta, prin elaborarea si intocmirea de rapoarte de activitate;
 • întocmirea si transmiterea spre aprobare a urmatoarelor documente de modificare a contractului de finantare: Notificarea nr.2 /10.11.2010; Notificarea nr.3/21.03.2011; Notificarea nr.4/20.06.2011; Notificare OIPODRU MECTS / 28.01.2011; Notificare OIPODRU MECTS /13.04.2011; Actul aditional privind actualizarea contractelor strategice / 22.11.2010; Act aditional tripartit privind modificarea partilor contractuale din contractele strategice /29.10.2010.
 • întocmirea si transmiterea catre OIPOSDRU Bucuresti a listei cu achizitiile publice pentru anul curent;
 • realizarea proceduriilor pentru achizitia echipamentelor, cu finantare din capitolul FEDR al bugetului proiectului;
 • finalizarea proceduriilor de achizitie pentru externalizarea activitatilor: A9.Dezvoltarea, actualizarea si întretinerea unei baze de date privind programele doctorale si A13. Activitati de informare si publicitate;
 • achizitia echipamentului: Combina pentru recoltat cereale în câmpuri experimentale.
A3. Atribuirea sprijinului financiar
 • 50 de doctoranzi sprijiniti financiar prin acordarea de burse.
A4. Atribuirea burselor pentru mobilitati interne si externe
 • 13 de doctoranzi sprijiniti financiar, prin acordarea de burse, pentru efectuarea de mobilitati externe si interne la diferite universitati din UE si din tara.
A7. Dezvoltarea si implementarea cadrului suport pentru perfectionarea si sprijinirea studiilor doctorale
 • s-a intocmit si aprobat programul de cercetare stiintifica pentru perioada oct. 2010
 • sept. 2012 pentru doctoranzii de la domeniile: agronomie; horticultura si zootehnie, si 2010 - 2013 pentru doctoranzii de la domeniul medicina veterinara;
 • s-a elaborat ghidul doctorandului.
A8. Diversificarea formelor de pregatire pentru doctoranzi
 • 50 proiecte de cercetare sustinute de doctoranzii din grupul tinta si validate de departamentele de cercetare.
A9. Dezvoltarea, actualizarea si întretinerea unei baze de date privind programele doctorale. A.10 Organizare Scoala de vara A11. Schimburi si abordarea integrala a bunelor practici de cercetare prin organizarea de seminarii.
 • organizare unui seminar cu tema: egalitate de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea si respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului.
A13. Activitati de informare si publicitate:
 • actualizarea paginii web a Contractului de finantare POSDRU88/1.5/5/52176 - http://www.uaiasi.ro/doctorat/POSDRU_88_1.5_S_52176/;
 • realizare de afise pentru organizarea seminarului si a întâlnireilor periodice cu doctoranzii;
 • proiectarea unui banner privind contractul de finantare POSDRU88/1.5/5/52176.
A14. Organizarea de schimburi de bune practici si vizite de studiu - mobilitate interna
 • elaborarea procedurilor privind modaliatea de realizare a mobilitatilor doctoranzilor din grupul tinta, avand ca scop stagii de cercetare in universitati din tara.
A15. Organizarea de schimburi de bune practici si vizite de studiu - mobilitate externa la universitati din UE
 • elaborarea procedurilor privind modaliatea de realizare a mobilitatilor doctoranzilor din grupul tinta, avand ca scop stagii de cercetare in universitati sau institute de cercetare din UE.
 • elaborarea modelului de Contract (conventie) pentru efectuarea stagiului de cerecetare, încheiat între universitati sau institute de cercetare din UE si USAMV Iasi.
 • dezbateri cu doctoranzii din grupul tinta si conducatorii de doctorat privind conditiile si modalitatile de efectuarea a mobilitatilor externe, în confomitate cu cerintele Contractului de cercetare.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-eu.ro