Investeşte în oameni ! Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
logo logo logo

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Rezultate Obtinute ( 1.10.2009 – 31.07.2010 )

A1. Activitati de management, monitorizare si coordonare
 • 50 de doctoranzi selectati pentru constituirea grupului tinta, prin sutinerea unui colocviu de admitere;
 • 50 contracte de studii doctorale aprobate.
 • 37 contracte de munca pentru membrii echipei de management si pentru membrii echipei de experti pe termen lung.
 • 1 procedura de achizitie si contractarea serviciilor de audit financiar.
A2. Workshop pentru initierea proiectului
 • 1 Workshop pentru lansarea proiectului POSDRU88/1,5/S/52176
A3. Atribuirea sprijinului financiar
 • 50 de doctoranzi sprijiniti financiar prin acordarea de burse
A4. Dezvoltarea si implementarea cadrului suport pentru perfectionarea si sprijinirea studiilor doctorale
 • întocmirea si aprobarea programelor de pregatire universitara avansata, cu o durata de 2 semestre, pentru 50 doctoranzi
 • întocmirea si aprobarea titlurilor proiectelor de cercetare , functie de domeniul si specializarea de doctorat, pentru 50 doctoranzi;
 • 50 de doctoranzi indrumati în vederea formarii si perfectionarii ca cercetatori în domeniile: agronomie, horticultura, medicina veterinara si zootehnie.
A5. Diversificarea formelor de pregatire pentru doctoranzi
 • 50 doctoranzi din grupul tinta participa la activitatile didactice impuse prin Programul de pregatire universitara avansata si documentarea în vederea elaborarii proiectelor de cercetare;
 • 250 examene sustiute si promovate de doctoranzii din grupul tinta, respectiv examenele planificate în anul univeresitar 2009/2010.
A6. Dezvoltarea, actualizarea si întretinerea unei baze de date privind programele doctorale
 • 1 procedura de achizitie pentru externalizarea activitatii
A7. Activitati de informare si publicitate
 • 1 procedura de achizitie pentru externalizarea activitatii
 • 150 pliante pentru prezentarea proiectului.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-eu.ro