Organizing Committee

          
Valeriu V. COTEA
("Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Iaşi)
vcotea@uaiasi.ro
Ilie BURDUJAN
("Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Iaşi; ROMAI)
burdujan_ilie@yahoo.com
Ion CRACIUN
("Gheorghe Asachi" Technical University, Iaşi; ROMAI)
ion_craciun2008@yahoo.com
Costică MOROŞANU
("Al. I. Cuza" University, Iaşi; ROMAI)
cmoro@uaic.ro
Constantin POPOVICI
("Gheorghe Asachi" Technical University, Iaşi)
costeapopovici@yahoo.com