USAMV Iasi en-fr-ro en ro fr


Împrumutul la bibliotecile filiale

Biblioteca USAMV "Ion Ionescu de la Brad" din Iași are în subordine 32 de Biblioteci Filiale care deservesc diferite discipline din cadrul celor patru facultăți (Agricultură, Horticultură, Zootehnie și Medicină Veterinară).

Publicațiile de specialitate repartizate acestor Biblioteci Filiale (prin încheierea unui proces verbal de predare-primire, între Serviciul Secretariat Științific și gestionarul fiecărei biblioteci filiale, pentru o perioadă de împrumut de 12 luni, stabilită prin Regulamentul bibliotecii centrale) se împrumută de către gestionarul bibliotecii filiale, conform Regulamentului Bibliotecii, studenților, cadrelor didactice și doctoranzilor care își desfășoară activitățile de studiu sau cercetare în spațiile laboratoarelor disciplinelor deservite de Bibliotecile Filiale.

facebook     youtube     telefon    
© 2021 | Ultima actualizare: 24.09.2021