USAMV Iasi
flag_en
Studenţi

 

Perspective profesionale

Posibilităţile de exercitare a profesiei de inginer agronom sau agromontanolog sunt diverse, atât în sectoare publice, cât şi private (de producţie şi valorificare a produselor agroalimentare), în cercetarea ştiinţifică şi învăţământ agricol preuniversitar şi universitar, asistenţă tehnică şi de management în domeniile agriculturii.

În mod concret ei se pot angaja la:

 • primării, camere agricole
 • oficii judeţene şi centre locale de consultanţă agricolă
 • firme private de consultanţă agricolă
 • oficii de sistematizare rurală, agenţii de dezvoltare regională
 • societăţi comerciale, asociaţii agricole, ferme private
 • centre fitosanitare
 • poliția vamală fitosanitară
 • protecţia consumatorului
 • staţiuni de cercetare şi producţie agricolă
 • bănci (în calitate de experţi)
 • şcoli generale, licee de profil agricol şi economic
 • universităţi agricole
 • institute de cercetare
 • instituţii, oficii şi laboratoare judeţene de agrochimie, pedologie, controlul calităţii seminţelor, protecţia plantelor, gospodărirea apelor, cadastru şi organizarea teritoriului, irigaţii, drenaje şi îmbunătăţiri funciare;
 • întreprinderi de exploatare şi întreţinere a pajiştilor
 • întreprinderi de prelucrare a sfeclei de zahăr, a florii soarelui, tutunului, a legumelor, fructelor, strugurilor etc.
 • alţi agenţi economici care au tangenţă cu agricultura sau cu sistematizarea rurală
 • evaluarea și certificarea terenurilor agricole și a produselor.

Absolvenţii cu rezultate deosebite în timpul cursurilor universitare pot fi încadraţi, pe bază de concurs, în învăţământul superior, devenind cadre didactice în universităţile agricole.


©2018 | Ultima actualizare: 09 mai 2018