USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de masterat

 

Plan de învăţământ 2017-2018

Specializarea Managementul şi conservarea solurilor

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

Disciplina Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Fizica solurilor agricole 9 -
Biologia solului 9 -
Taxonomia solurilor 9 -
Mijloace agrotehnice pentru ameliorarea şi protecţia solurilor - 8
Ameliorarea şi protecţia solului prin mijloace agrochimice - 8
Cadastru şi carte funciară - 8
Practică - 4
II.OPŢIONALE
Limbă străină la alegere: engleză sau franceză 3 2

ANUL II

Disciplina Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Conservarea terenurilor agricole prin lucrări de îmbunătăţiri funciare 9 -
Sistemul informaţional al solurilor 9 -
Bonitarea şi evaluarea terenurilor 7 -
Practică şi cercetare de specialitate - 30
II. OPŢIONALE
Monitoringul stării de calitate şi categorii de utilizare a solurilor 5 -
Organizarea terenurilor agricole© 2019 | Ultima actualizare: 13 sep 2019