USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de masterat

 

Plan de învăţământ 2019-2020

Specializarea Managementul şi conservarea solurilor

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

Disciplina Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Fizica solurilor agricole 7 -
Proiectare parcelă 4 -
Conservarea solului şi a apei 9 -
Tillage and soil degradation - 7
Ameliorarea şi protecţia solului prin mijloace agrochimice - 5
Biologia solului 9 -
Evaluarea calităţii terenurilor arabile - 5
Etică şi integritate academică - 2
Practică - 4
II.OPŢIONALE
Limbă străină la alegere: engleză sau franceză 3 2
Taxonomia solurilor 7 -
Managementul terenurilor agricole 7 -

ANUL II

Disciplina Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Sustainable management of soil resources 8 -
Sisteme de lucrări minime ale solului 8 -
Equipment, chemical and physical field and laboratory tests for diagnosing the fertility status of agricultural soils 7 -
Conservarea solurilor şi îmbunătăţiri funciare 7 -
Practică şi cercetare de specialitate - 30© 2020 | Ultima actualizare: 27 mai 2020