USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de masterat

Date generale

Masteratul reprezintă ciclul II al studiilor universitare şi constituie o etapă pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Studiile universitare de master asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

USAMV Iaşi este acreditată ca instituţie organizatoare de studii universitare de masterat (IOSUM). IOSUM este evaluată la nivelul facultăţii/departamentului de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, prin proceduri specifice, având la bază un sistem de criterii logistice, profesionale şi ştiinţifice.

Specializări

Studiile de masterat se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc diplomă de master. Se organizează cursuri de master pentru următoarele specializări:

Domeniu Specializare Durată Responsabil program
Agronomie Expertiza şi evaluarea fondului funciar 2 ani Şef lucr. dr. Radu OPREA
Producerea de samânţă şi material de plantat 2 ani Conf. dr. Dănuţ SIMIONIUC
Tehnologii agricole alternative 2 ani Conf. dr. Marius ZAHARIA
Tehnologii agricole moderne 2 ani Prof. dr. Costică AILINCĂI
Analiză şi diagnoză în agricultură 2 ani Conf. dr. Nela TĂLMACIU
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Administrarea afacerilor agricole 2 ani Prof. dr. Stejărel BREZULEANU
Management în agricultură 2 ani Conf. dr. George UNGUREANU
Management în alimentaţie publică şi agroturism 2 ani Conf. dr. Gavril ŞTEFAN
Management şi audit în agricultură 2 ani Lect. dr. Gabriela IGNAT
Ingineria produselor alimentare Expertiză pe filiera produselor alimentare 2 ani Şef lucr. dr.
Florin Daniel LIPŞA
Biologie Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale 2 ani Conf. dr. Silvica PĂDUREANU

Orar

- Orar studii de master semestrul al II-lea, anul universitar 2016-2017

Planificare examene

- Planificarea examenelor din sesiunea ianuarie-februarie 2017

Structură an universitar 2016-2017

- Desfăşurarea activităţilor didactice în anul universitar 2016-2017, studii de master©2017 | Ultima actualizare: 26 iun 2017