USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

 

Plan de învăţământ 2019-2020

Specializarea Tehnologia prelucrării produselor agricole

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Matematică şi statistică 112 4 4
Chimie anorganică şi analitică 56 4 -
Chimie organică 56 5 -
Biochimie 28 - 2
Chimie fizică şi coloidală 56 4 -
Informatică aplicată 42 4 -
Geometrie descriptivă şi desen tehnic 56 - 4
Biofizică 42 3 -
Fenomene de transfer 56 - 4
Chimia alimentelor 56 - 4
Analiză senzorială 56 - 3
Practică 60 - 3
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 704 24 27
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Botanică 42 4 -
Conservarea biodiversităţii
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Fiziologie vegetală 42 - 4
Ecofiziologie aplicată
  Pachet III
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă )
56 2 2
Total II 140 6 6
TOTAL I + II 844 30 33
III. DPPD
Psihologia educaţiei 5 -
Pedagogie I - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Biochimia alimentului 56 4 -
Elemente de inginerie electrică 56 - 5
Microbiologie generală 56 5 -
Microbiologie specială 56 - 5
Elemente de inginerie mecanică 56 5 -
Materii prime vegetale 112 5 4
Materii prime animale 98 5 3
Instalaţii frigorifice şi climatizări 42 - 3
Operaţii unitare în industria alimentară 112 5 5
Practică 60 - 4
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 732 29 29
II. OPŢIONALE
  Pachet I
Limbi străine
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, )
28 1 1
Total II 28 1 1
TOTAL I + II 760 30 30
III. DPPD
Pedagogie II 5 -
Didactica specialităţii - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Ambalaje şi design în industria alimentară 42 - 3
Utilaje în industria alimentară 112 5 4
Instalaţii frigorifice şi climatizări 56 5 -
Tehnologie şi control în industria vinului 56 - 4
Economia şi filiera produselor alimentare 42 - 3
Principii şi metode de conservare a produselor alimentare 56 4 -
Tehnologii de morărit şi panificaţie 56 4 -
Tehnologii în industria uleiului, zahărului şi a produselor zaharoase 56 - 4
Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor 56 4 -
Legislaţie şi protecţia consumatorilor 42 - 3
Elemente de inginerie electrică 56 4 -
Inocuitatea produselor alimentare 42 - 2
Practică 90 - 4
Total I 748 27 27
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Psihologia alimentaţiei umane 56 - 3
Biotehnologii agroalimentare
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Plante condimentare şi aromatice 56 3 -
Principiile nutriţiei umane
Total II 112 3 3
TOTAL I + II 860 30 30
III. FACULTATIVE
Limbi străine 1 -
IV. DPPD
Instruire asistată de calculator 2 -
Managementul clasei de elevi - 3
Practică pedagogică în învătământul preuniversitar obligatoriu 3 2
Examen de absolvire: nivelul 1 0 - 5

ANUL IV

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Tehnologia laptelui şi a produselor derivate 96 5 4
Tehnologia cărnii şi a produselor din carne 96 5 4
Tehnologie şi control în industria berii şi a distilatelor 56 5 -
Controlul si asigurarea calităţii alimentelor* 96 5 5
Management 42 5 -
Marketing 40 - 4
Managementul calităţii alimentelor 40 - 4
Politici şi strategii globale de securitate alimentară 42 - 2
Practică 120 - 5
Total I 662 27 28
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Contabilitate 20 - 2
Etică şi integritate academică
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Ecotoxicologia produselor alimentare 62 3 -
Aditivi şi ingrediente în industria alimentară
Total II 62 3 2
TOTAL I + II 724 30 30
III. FACULTATIVE
Limbi străine 34 1 1
Elemente de dimensionare mecanică şi tehnologică 42 3 -
Susţinerea proiectului de diplomă 0 - 10
  *sem. I - alimente de origine animală; sem. II- alimente de origine vegetală


Notă:
Pentru întocmirea proiectului de diplomă se alocă 2 săptămâni de practică.
Examen de licenţă - 10 credite, din care:
     Proba I (examen de specialitate) = 5 credite;
     Proba II (susţinerea lucrării de diplomă) = 5 credite.© 2020 | Ultima actualizare: 23 ian 2020