USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

 

Plan de învăţământ 2016-2017

Specializarea Protecţia consumatorului şi a mediului

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Matematică şi statistică 56 5 4
Chimie anorganică şi analitică 56 4 -
Chimie organică 56 4 -
Chimie fizică şi coloidală 56 4 -
Informatică aplicată 42 3 -
Biofizică 42 4 -
Meteorologie şi climatologie 42 - 3
Biochimie 28 - 3
Geometrie descriptivă şi desen tehnic 56 - 4
Elemente de inginerie mecanică 56 - 4
Chimia alimentelor 56 - 4
Practică 60 - 3
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 790 25 26
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Botanică 42 4 -
Conservarea biodiversităţii
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Fiziologie vegetală 56 - 3
Ecofiziologie aplicată
  Pachet III
Limbi străine
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, )
56 2 2
Total II 154 6 5
TOTAL I + II 844 31 31
III. DPPD
Psihologia educaţiei 56 5 -
Pedagogie I 56 - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Biochimia alimentului 56 5 -
Microbiologie generală 56 5 -
Fenomene de transfer 42 4 -
Materii prime animale 56 5 -
Materii prime vegetale 112 5 4
Ecologie şi protecţia mediului 98 - 4
Instalaţii frigorifice şi climatizări 56 - 4
Elemente de inginerie electrică 56 - 4
Microbiologie specială 42 - 4
Operaţii unitare în industria alimentară 56 - 4
Grafică asistată de calculator 28 3 -
Practică tehnologică în domeniu 90 - 3
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 776 28 28
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Reziduri anorganice şi organice în produsele agroalimentare 84 2 2
Poluarea şi protecţia ecosistemelor
  Pachet II
Limbi străine
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, )
28 1 1
Total II 112 3 3
TOTAL I + II 888 31 31
III. DPPD
Pedagogie II 56 5 -
Didactica specialităţii 56 - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Principiile nutriţiei umane   5 -
Tehnologii pentru prelucrarea produselor de origine vegetală   4 4
Teoria economică a consumatorului   4 -
Analize senzoriale   3 -
Auditul de mediu   4 -
Inocuitatea produselor alimentare   3 -
Biotehnologii agroalimentare   - 4
Utilaje în industria alimentară si ingineria mediului   5 4
Ambalaje şi design în industria alimentară   - 4
Aditivi şi ingrediente în industria alimentară   - 4
Tehnici şi echipamente de investigare a factorilor de mediu   - 4
Practică de specialitate   - 4
Total I   28 28
II. OPŢIONALE
Coloizi în industria alimentară   2 2
Monitorizarea factorilor de mediu
Total II   2 2
TOTAL I + II   30 30
III. DPPD
Instruire asistată de calculator   2 -
Managementul clasei de elevi   - 3
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1,2)   3 2
Examen de absolvire: nivelul 1   - 5

ANUL IV

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Metode şi tehnici de evaluare şi expertizare în domeniul alimentar 56 5 -
Managementul mediului 40 - 4
Managementul protecţiei consumatorului 40 - 4
Marketing şi merceologie 56 5 -
Principii şi metode de conservare a produselor alimentare 56 5 -
Optimizarea şi modelarea proceselor tehnologice 40 - 4
Alimente provenite din materii prime modificate genetic 40 - 4
Politici şi strategii globale de securitate alimentară 56 4 -
Legislatie şi servicii de protecţie a consumatorilui 56 4 -
Siguranţă alimentară în protecţia consumatorului 40 - 3
Managementul deşeurilor 40 - 3
Tehnici de depoluare a mediului 40 - 3
Comportamentul consumatorului 56 4 -
Practică de specialitate 120 - 5
Total I 736 27 30
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Toxicitatea plantelor medicinale şi ciupercilor 56 3 -
Autentificarea alimentelor şi decelarea falsificărilor
Total II 62 3 -
TOTAL I + II 792 30 30
III. FACULTATIVE
Susţinerea proiectului de diplomă 125 - 10
 
Notă:
Pentru întocmirea proiectului de diplomă se alocă 2 săptămâni de practică.
Examen de licenţă - 10 credite, din care:
     Proba I (examen de specialitate) = 5 credite;
     Proba II (susţinerea lucrării de diplomă) = 5 credite.©2017 | Ultima actualizare: 27 nov 2017