USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

 

Plan de învăţământ 2019-2020

Specializarea Protecţia consumatorului şi a mediului

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Analiză matematică 112 5 -
Chimie anorganică şi analitică 56 5 -
Chimie organică 56 4 -
Chimie fizică şi coloidală 56 4 -
Informatică aplicată 42 5 -
Fizică 42 5 -
Teoria probabilităţilor şi statistică matematică 42 - 4
Management 42 - 4
Meteorologie şi climatologie 42 - 3
Biochimie 28 - 4
Geometrie descriptivă şi desen tehnic 56 - 4
Elemente de inginerie mecanică 56 - 4
Chimia alimentelor 56 - 4
Practică 60 - 3
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 774 29 31
II. OPŢIONALE
  Pachet I
Limbi străine
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, )
56 2 2
Total II 56 2 2
TOTAL I + II 830 31 33
III. DPPD
Psihologia educaţiei 56 5 -
Pedagogie I 56 - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Biochimia alimentului 56 5 -
Microbiologie generală 56 5 -
Fenomene de transfer 42 4 -
Materii prime animale 56 5 -
Materii prime vegetale 112 5 4
Ecologie şi protecţia mediului 56 - 4
Instalaţii frigorifice şi climatizări 56 - 4
Elemente de inginerie electrică 56 - 4
Microbiologie specială 56 - 4
Operaţii unitare în industria alimentară 56 - 4
Grafică asistată de calculator 42 3 -
Practică tehnologică în domeniu 90 - 3
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 776 27 27
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Reziduri anorganice şi organice în produsele agroalimentare 84 2 2
Poluarea şi protecţia ecosistemelor
  Pachet II
Limbi străine
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, )
28 1 1
Total II 84 3 3
TOTAL I + II 860 30 30
III. DPPD
Pedagogie II 56 5 -
Didactica specialităţii 56 - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Principiile nutriţiei umane 56 5 -
Tehnologii pentru prelucrarea produselor de origine vegetală 56 4 -
Analize senzoriale 56 3 -
Auditul de mediu 56 4 -
Inocuitatea produselor alimentare 56 4 -
Biotehnologii agroalimentare 56 - 5
Utilaje în industria alimentară si ingineria mediului 112 5 5
Ambalaje şi design în industria alimentară 56 - 4
Monitorizarea factorilor de mediu 56 - 4
Tehnici şi echipamente de investigare a factorilor de mediu 56 - 5
Practică de specialitate 90 - 4
Total I 748 27 27
II. OPŢIONALE
Aditivi şi ingrediente în industria alimentară 56 - 3
Coloizi în industria alimentară
Teoria economică a consumatorului 42 4 -
Etică şi integritate academică
Total II 56 - 3
TOTAL I + II 804 31 30
III. DPPD
Instruire asistată de calculator 28 2 -
Managementul clasei de elevi 84 - 3
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1,2) 28 3 2
Examen de absolvire: nivelul 1   - 5

ANUL IV

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Metode şi tehnici de evaluare şi expertizare în domeniul alimentar 56 5 -
Managementul mediului 40 - 4
Managementul protecţiei consumatorului 40 - 5
Marketing şi merceologie 56 5 -
Principii şi metode de conservare a produselor alimentare 56 5 -
Optimizarea şi modelarea proceselor tehnologice 40 - 4
Politici şi strategii globale de securitate alimentară 56 4 -
Legislatie şi servicii de protecţie a consumatorului 56 4 -
Siguranţă alimentară în protecţia consumatorului 40 - 4
Managementul deşeurilor 40 - 4
Tehnici de depoluare a mediului 40 - 4
Comportamentul consumatorului 56 4 -
Practică de specialitate 120 - 5
Total I 796 27 30
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Toxicitatea plantelor medicinale şi ciupercilor 56 3 -
Autentificarea alimentelor şi decelarea falsificărilor
Total II 56 3 -
TOTAL I + II 752 30 30
III. FACULTATIVE
Susţinerea proiectului de diplomă 300 - 10
 
Notă:
Pentru întocmirea proiectului de diplomă se alocă 2 săptămâni de practică.
Examen de licenţă - 10 credite, din care:
     Proba I (examen de specialitate) = 5 credite;
     Proba II (susţinerea lucrării de diplomă) = 5 credite.© 2019 | Ultima actualizare: 29 nov 2019