USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

 

Plan de învăţământ 2019-2020

Specializarea Protecţia consumatorului şi a mediului

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Analiză matematică   5 -
Chimie anorganică şi analitică   5 -
Chimie organică   4 -
Chimie fizică şi coloidală   4 -
Informatică aplicată   5 -
Fizică   5 -
Teoria probabilităţilor şi statistică matematică   - 4
Management   - 4
Meteorologie şi climatologie   - 3
Biochimie   - 4
Geometrie descriptivă şi desen tehnic   - 4
Elemente de inginerie mecanică   - 4
Chimia alimentelor   - 4
Practică   - 3
Educaţie fizică   1 1
Total I   29 31
II. OPŢIONALE
  Pachet I
Limbi străine
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, )
  2 2
Total II   2 2
TOTAL I + II   31 33
III. DPPD
Psihologia educaţiei   5 -
Pedagogie I   - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Biochimia alimentului   5 -
Microbiologie generală   5 -
Fenomene de transfer   4 -
Materii prime animale   5 -
Materii prime vegetale   5 4
Ecologie şi protecţia mediului   - 4
Instalaţii frigorifice şi climatizări   - 4
Elemente de inginerie electrică   - 4
Microbiologie specială   - 4
Operaţii unitare în industria alimentară   - 4
Grafică asistată de calculator   3 -
Practică tehnologică în domeniu   - 3
Educaţie fizică   1 1
Total I   27 27
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Reziduri anorganice şi organice în produsele agroalimentare   2 2
Poluarea şi protecţia ecosistemelor
  Pachet II
Limbi străine
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, )
  1 1
Total II   3 3
TOTAL I + II   30 30
III. DPPD
Pedagogie II   5 -
Didactica specialităţii   - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Principiile nutriţiei umane   5 -
Tehnologii pentru prelucrarea produselor de origine vegetală   4 -
Analize senzoriale   3 -
Auditul de mediu   4 -
Inocuitatea produselor alimentare   4 -
Biotehnologii agroalimentare   - 5
Utilaje în industria alimentară si ingineria mediului   5 5
Ambalaje şi design în industria alimentară   - 4
Monitorizarea factorilor de mediu   - 4
Tehnici şi echipamente de investigare a factorilor de mediu   - 5
Practică de specialitate   - 4
Total I   27 27
II. OPŢIONALE
Aditivi şi ingrediente în industria alimentară   - 3
Coloizi în industria alimentară
Teoria economică a consumatorului   4 -
Etică şi integritate academică
Total II   - 3
TOTAL I + II   31 30
III. DPPD
Instruire asistată de calculator   2 -
Managementul clasei de elevi   - 3
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1,2)   3 2
Examen de absolvire: nivelul 1   - 5

ANUL IV

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Metode şi tehnici de evaluare şi expertizare în domeniul alimentar   5 -
Managementul mediului   - 4
Managementul protecţiei consumatorului   - 5
Marketing şi merceologie   5 -
Principii şi metode de conservare a produselor alimentare   5 -
Optimizarea şi modelarea proceselor tehnologice   - 4
Politici şi strategii globale de securitate alimentară   4 -
Legislatie şi servicii de protecţie a consumatorului   4 -
Siguranţă alimentară în protecţia consumatorului   - 4
Managementul deşeurilor   - 4
Tehnici de depoluare a mediului   - 4
Comportamentul consumatorului   4 -
Practică de specialitate   - 5
Total I   27 30
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Toxicitatea plantelor medicinale şi ciupercilor   3 -
Autentificarea alimentelor şi decelarea falsificărilor
Total II   3 -
TOTAL I + II   30 30
III. FACULTATIVE
Susţinerea proiectului de diplomă   - 10
 
Notă:
Pentru întocmirea proiectului de diplomă se alocă 2 săptămâni de practică.
Examen de licenţă - 10 credite, din care:
     Proba I (examen de specialitate) = 5 credite;
     Proba II (susţinerea lucrării de diplomă) = 5 credite.© 2020 | Ultima actualizare: 30 iul 2020