USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

 

Plan de învăţământ 2019-2020

Specializarea Montanologie

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Matematică şi statistică 56 5 -
Chimie generală 56 5 -
Biochimie 56 - 4
Bază energetică şi maşini agricole 112 5 4
Botanică 112 5 4
Topografie şi desen tehnic 56 - 5
Informatică 42 4 -
Construcţii 56 - 4
Biofizică şi agrometeorologie 42 4 -
Economie politică 42 - 3
Practică tehnologică în domeniu 90 - 4
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 748 29 29
II. OPŢIONALE
  Pachet III
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă )
56 2 2
Total II 56 2 2
TOTAL I + II 804 30 30
III. FACULTATIVE
A doua limbă străină 56 2 2
Botanică tropicală 28 - 3
IV. DPPD
Psihologia educaţiei 56 5 -
Pedagogie I 56 - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Agrotehnică 56 - 4
Agrochimie 98 5 3
Genetică 112 5 4
Cadastru agricol 28 3 -
Îmbunătăţiri funciare 56 4 -
Pedologie 112 4 4
Fiziologia plantelor 112 4 4
Ecologie şi protecţia mediului 42 - 2
Microbiologie 56 4 -
Tehnică experimentală 56 - 4
Practică tehnologică în domeniu 120 - 4
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 876 29 29
II. OPŢIONALE
  Pachet III
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, )
28 1 1
Total II 28 1 1
TOTAL I + II 904 30 30
III. FACULTATIVE
Conducerea autovehicolelor/tractoarelor 42 3 -
IV. DPPD
Pedagogie II 56 5 -
Didactica specialităţii 56 - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Agrotehnica zonelor de deal şi de munte 56 5 -
Ameliorarea plantelor 56 - 4
Fitopatologie 112 5 4
Entomologie 84 4 3
Pratologie şi pratotehnică 56 - 4
Fitotehnie 56 - 4
Silvicultură 42 4 -
Combaterea eroziunii solului şi regularizarea cursurilor de apă 56 - 4
Cultura pomilor şi a arbuştilor fructiferi 56 4 -
Agroturism 56 4 -
Zootehnie generală 42 4 -
Practică tehnologică de specialitate 120 - 5
Total I 834 30 27
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Cultivarea plantelor medicinale şi aromatice 56 - 2
Farmacognozie
Total II 56 - 2
TOTAL I + II 890 30 29
III. FACULTATIVE
Limbi străine 28 1 1
IV. DPPD
Instruire asistată de calculator 28 2 -
Managementul clasei de elevi 28 - 3
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 84 3 2
Examen de absolvire: nivelul 1 14 - 1

ANUL IV

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Ameliorarea plantelor 56 5 -
Pratologie şi pratotehnică 56 5 -
Economia serviciilor agroturistice 40 - 4
Management 56 5 -
Marketing 56 5 -
Economie rurală 56 4 -
Contabilitate şi gestiune economică 40 - 4
Drept şi legislaţie 30 - 3
Nutriţia animalelor 40 - 4
Piscicultură 30 - 3
Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole 72 4 3
Cultura plantelor furajere 40 - 3
Cinegetică 42 2 -
Practică 120 - 4
Total I 762 30 28
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Elemente de patologie a animalelor de fermă 30 - 2
Sănătate şi bunăstare animală
Total II 30 - 2
TOTAL I + II 792 30 30
III. FACULTATIVE
Susţinerea proiectului de diplomă 0 - 10
Limbi străine 24 1 1
 
Notă:
Pentru întocmirea proiectului de diplomă se alocă 2 săptămâni de practică.
Examen de licenţă - 10 credite, din care:
     Proba I (examen de specialitate) = 5 credite;
     Proba II (susţinerea lucrării de diplomă) = 5 credite.© 2019 | Ultima actualizare: 29 nov 2019