USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

 

Plan de învăţământ 2019-2020

Specializarea Ingineria şi managementul afacerilor agricole

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Matematică 56 5 -
Informatică 84 4 3
Chimie generală 42 4 -
Topografie şi desen tehnic 56 - 4
Pedologie 56 4 -
Mecanizare 56 - 4
Botanică şi fiziologia plantelor 112 4 4
Bazele economiei 112 4 5
Biofizică şi agrometeorologie 42 4 -
Cadastru agricol 28 - 3
Sociologie rurală 28 - 2
Practică 90 - 4
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 790 29 29
II. OPŢIONALE
  Pachet I
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)
42 1 1
Total II 42 1 1
TOTAL I + II 832 30 30
III. FACULTATIVE
A doua limbă străină 28 2 -
Algebră liniară 56 3 -
IV. DPPD
Psihologia educaţiei 56 5 -
Pedagogie I 56 - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Economie rurală 112 5 5
Statistică economică 56 5 -
Contabilitate generală 56 - 4
Biotehnologii 42 3 -
Protecţia plantelor 84 4 3
Agrochimie 56 5 -
Agrotehnică 56 - 4
Tehnologia creşterii animalelor 56 4 -
Tehnologia culturilor horticole 56 - 4
Ecologie şi protecţia mediului 42 - 3
Practică 90 - 4
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 734 26 27
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Dezvoltare rurală 42 3 -
Ergonomie
Managementul mediului 42 - 2
Economie mondială
  Pachet II
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, )
28 1 1
Total II 112 4 3
TOTAL I + II 846 30 30
III. DPPD
Pedagogie II 56 5 -
Didactica specialităţii 56 - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Contabilitate financiară 56 5 -
Finanţele firmei 56 - 4
Management general 112 5 5
Managementul conservării şi procesării produselor agricole 56 - 4
Geniu rural 56 4 -
Marketing 112 5 5
Control financiar şi expertiză 56 - 5
Sisteme de producţie agricolă 56 4 -
Tehnologii de cultură a plantelor 56 4 -
Practică 90 - 4
Total I 706 27 27
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Managementul proiectelor 56 3 -
Analiza cost beneficiu
Management strategic 56 - 3
Turism rural
Total II 112 3 3
TOTAL I + II 818 30 30
III. FACULTATIVE
Limba străină 28 1 1
Asigurări şi reasigurări 56 - 4
Ingineria şi managementul calităţii 56 4 -
IV. DPPD
Instruire asistată de calculator 28 2 -
Managementul clasei de elevi 28 - 3
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 84 3 2
Examen de absolvire: nivelul 1 0 - 5

ANUL IV

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Analiza economico-financiară 96 6 4
Burse de mărfuri şi valori 56 5 -
Eficienţa investiţiilor 40 - 4
Managementul resurselor umane 60 - 6
Drept comercial 56 4 -
Consultanţă şi expertiză agricolă 40 - 4
Estimaţiuni rurale 56 4 -
Economia serviciilor 56 5 -
Cercetare operatională 30 - 3
Politici agroalimentare 30 - 4
Practică 120 - 5
Total I 640 24 30
II.OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Comunicare şi negociere 56 3 -
Etică şi integritate academică
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Instituţii, mecanisme şi terminologii comunitarere şi negociere 56 - 3
Administraţie publică
Total II 128 3 3
TOTAL I + II 768 27 33
III. FACULTATIVE
Susţinerea proiectului de diplomă 0 - 10
 
Notă:
Pentru întocmirea proiectului de diplomă se alocă 2 săptămâni de practică.
Examen de licenţă - 10 credite, din care:
     Proba I (examen de specialitate) = 5 credite;
     Proba II (susţinerea lucrării de diplomă) = 5 credite.© 2020 | Ultima actualizare: 23 ian 2020