USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

 

Plan de învăţământ 2016-2017

Specializarea Inginerie economică în agricultură

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Matematică 56 5 -
Informatică 84 4 3
Chimie generală 42 3 -
Topografie şi desen tehnic 56 - 4
Pedologie 56 4 -
Mecanizare 56 - 4
Botanică şi fiziologia plantelor 98 4 4
Bazele economiei 112 4 4
Biofizică şi agrometeorologie 42 3 -
Cadastru agricol 28 - 2
Sociologie rurală 28 - 2
Practică 90 - 4
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 776 28 28
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Ergonomie 56 2 2
Economie mondială
  Pachet III
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)
28 1 1
Total II 84 3 3
TOTAL I + II 860 31 31
III. FACULTATIVE
A doua limbă străină 28 2 -
Algebră liniară 56 3 -
IV. DPPD
Psihologia educaţiei 56 5 -
Pedagogie I 56 - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Economie rurală 112 5 5
Statistică economică 56 5 -
Contabilitate generală 56 - 4
Biotehnologii 42 3 -
Protecţia plantelor 84 4 3
Agrochimie 56 5 -
Agrotehnică 56 - 4
Tehnologia creşterii animalelor 56 4 -
Tehnologia culturilor horticole 56 - 4
Ecologie şi protecţia mediului 42 - 3
Practică 90 - 4
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 734 27 28
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Dezvoltare rurală 70 3 2
Managementul mediului
  Pachet II
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, )
28 1 1
Total II 98 4 3
TOTAL I + II 832 31 31
III. DPPD
Pedagogie II 56 5 -
Didactica specialităţii 56 - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Contabilitate financiară 56 5 -
Finanţele firmei 56 - 4
Management general 112 5 4
Managementul conservării şi procesării produselor agricole 70 - 5
Geniu rural 56 4 -
Marketing 112 5 4
Control financiar şi expertiză 56 - 4
Sisteme de producţie agricolă 56 4 -
Tehnologii de cultură a plantelor 56 4 -
Turism rural 28 - 2
Practică 90 - 4
Total I 748 28 27
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Managementul proiectelor 70 3 3
Management strategic
Total II 70 3 3
TOTAL I + II 818 31 30
III. FACULTATIVE
Limba străină 28 1 1
Asigurări şi reasigurări 56 - 4
Ingineria şi managementul calităţii 56 4 -
IV. DPPD
Instruire asistată de calculator 28 2 -
Managementul clasei de elevi 28 - 3
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 84 3 2
Examen de absolvire: nivelul 1 0 - 5

ANUL IV

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Analiza economico-financiară 96 6 4
Burse de mărfuri şi valori 56 5 -
Eficienţa investiţiilor 40 - 4
Managementul resurselor umane 60 - 6
Drept comercial 56 5 -
Consultanţă şi expertiză agricolă 40 - 4
Estimaţiuni rurale 56 5 -
Economia serviciilor 56 5 -
Cercetare operatională 30 - 3
Politici agroalimentare 30 - 4
Practică 120 - 5
Total I 640 26 24
II.OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Comunicare şi negociere 56 4 -
Instituţii, mecanisme şi terminologii comunitare
Total II 56 4 -
TOTAL I + II 696 30 24
III. FACULTATIVE
Susţinerea proiectului de diplomă 0 - 10
 
Notă:
Pentru întocmirea proiectului de diplomă se alocă 2 săptămâni de practică.
Examen de licenţă - 10 credite, din care:
     Proba I (examen de specialitate) = 5 credite;
     Proba II (susţinerea lucrării de diplomă) = 5 credite.©2017 | Ultima actualizare: 27 nov 2017