USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

 

Plan de învăţământ 2019-2020

Specializarea Biologie

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Morfologie şi anatomie vegetală   7 -
Botanică sistematică   5 5
Biologie celulară   6 -
Histologie şi embriologie animală   - 5
Chimie generală   4 -
Biochimie   - 5
Biofizică   4 -
Matematici cu aplicaţii în biologie   - 4
Anatomia şi igiena omului   - 5
Practică   - 4
Educaţie fizică   1 1
Total I   27 29
II. OPŢIONALE
  Pachet I
Etică şi integritate academică   2 -
Tehnici de comunicare eficientă
  Pachet II
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă)
  2 2
Total II   4 2
TOTAL I + II   29 31
III. FACULTATIVE
A doua limbă străină   2 2
Filozofia ştiinţei   3 -
IV. DPPD
Psihologia educaţiei   5 -
Pedagogie I   - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Fiziologie vegetală   7 -
Fiziologia animală   - 6
Genetică generală   - 6
Anatomie comparată   7 -
Evoluţionism   - 6
Microbiologie generală   5 -
Sistematica nevertebratelor   5 -
Sistematica vertebratelor   - 4
Biologia dezvoltării   - 3
Ecologie generală   5 -
Practică   - 4
Educaţie fizică   1 1
Total I   30 30
II. OPŢIONALE
  Pachet I
Paleobiologie   - 4
  Pachet II
Limbi străine
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, )
  1 1
Total II   1 3
TOTAL I + II   31 35
IV. DPPD
Pedagogie II   5 -
Didactica specialităţii   - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Genetică umană   7 -
Entomologie   - 6
Fitopatologie   7 -
Ameliorarea plantelor   6 -
Ecologie generală   - 6
Etologie   - 6
Hidrobiologie   7 -
Practică   - 5
Total I   27 23
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Producerea de samânţă şi material saditor   3 -
Colectarea şi conservarea materialului didactic
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Parazitologie generală   - 4
Micologie
  Pachet III (se va alege o disciplină)
Combaterea integrată a agentilor fitopatogeni   - 3
Variabilitatea şi studiul germoplasmei
Total II   3 7
TOTAL I + II   30 30
III. FACULTATIVE
Susţinerea proiectului de diplomă   - 10
IV. DPPD
Instruire asistată de calculator   2 -
Managementul clasei de elevi   - 3
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu   3 2
Examen de absolvire: nivelul 1   - 5
 
Notă:
Pentru întocmirea proiectului de diplomă se alocă 2 săptămâni de practică.
Examen de licenţă - 10 credite, din care:
     Proba I (examen de specialitate) = 5 credite;
     Proba II (susţinerea lucrării de diplomă) = 5 credite.© 2020 | Ultima actualizare: 30 iul 2020