USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

 

Plan de învăţământ 2016-2017

Specializarea Biologie

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Morfologie şi anatomie vegetală 56 5 -
Sistematica criptogamelor 56 5 -
Sistematica fanerogamelor 56 - 5
Citologie vegetală şi animală 70 6 -
Histologie animală 70 - 5
Chimie generală 56 5 -
Biochimie 56 - 5
Biofizică 56 - 5
Ocrotirea naturii 56 5 -
Practică 30 - 4
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 590 27 25
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Combaterea integrată a buruienilor 28 - 2
Conservarea şi utilizarea germoplasmei
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Managementul mediului 28 - 2
Politici de protecţie a mediului
  Pachet III
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă)
42 2 2
  Pachet IV
Tehnici de învăţare eficientă 28 2 -
Tehnici de comunicare eficientă
Total II 126 4 6
TOTAL I + II 716 31 31
III. FACULTATIVE
A doua limbă străină 56 2 2
Filozofia ştiinţei 56 3 -
IV. DPPD
Psihologia educaţiei 56 5 -
Pedagogie I 56 - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Fiziologie vegetală generală 84 7 -
Fiziologia animală generală 84 - 6
Genetică generală 84 - 6
Anatomie comparată 56 5 -
Evoluţionism 70 - 6
Microbiologie generală 84 7 -
Sistematica nevertebratelor 56 5 -
Sistematica vertebratelor 56 - 5
Biologie celulară 56 5 -
Practică 60 - 4
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 718 30 28
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Paleobiologie 42 - 2
Biologia dezvoltării
  Pachet II
Limbi străine
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, )
28 1 1
Total II 70 1 3
TOTAL I + II 788 31 31
IV. DPPD
Pedagogie II 56 5 -
Didactica specialităţii 56 - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Genetică umană 70 9 -
Entomologie 40 - 6
Fitopatologie 56 6 -
Ameliorarea plantelor 56 6 -
Ecologie generală 60 - 7
Etologie 40 - 5
Hidrobiologie 56 6 -
Practică 100 - 5
Total I 478 27 23
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Producerea de samânţă şi material saditor 28 3 -
Colectarea şi conservarea materialului didactic
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Parazitologie generală 30 - 4
Micologie
  Pachet III (se va alege o disciplină)
Combaterea integrată a agentilor fitopatogeni 20 - 3
Variabilitatea şi studiul germoplasmei
Total II 78 3 7
TOTAL I + II 556 30 30
III. FACULTATIVE
Susţinerea proiectului de diplomă 0 - 10
IV. DPPD
Instruire asistată de calculator 28 2 -
Managementul clasei de elevi 28 - 3
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 84 3 2
Examen de absolvire: nivelul 1 0 - 5
 
Notă:
Pentru întocmirea proiectului de diplomă se alocă 2 săptămâni de practică.
Examen de licenţă - 10 credite, din care:
     Proba I (examen de specialitate) = 5 credite;
     Proba II (susţinerea lucrării de diplomă) = 5 credite.©2017 | Ultima actualizare: 27 nov 2017