USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

 

Plan de învăţământ 2019-2020

Specializarea Biologie

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Morfologie şi anatomie vegetală 84 7 -
Botanică sistematică 56 5 5
Biologie celulară 70 6 -
Histologie şi embriologie animală 56 - 5
Chimie generală 56 4 -
Biochimie 56 - 5
Biofizică 56 4 -
Matematici cu aplicaţii în biologie 42 - 4
Anatomia şi igiena omului 42 - 5
Practică 30 - 4
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 590 27 29
II. OPŢIONALE
  Pachet I
Etică şi integritate academică 28 2 -
Tehnici de comunicare eficientă
  Pachet II
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă)
56 2 2
Total II 140 4 2
TOTAL I + II 730 29 31
III. FACULTATIVE
A doua limbă străină 56 2 2
Filozofia ştiinţei 56 3 -
IV. DPPD
Psihologia educaţiei 56 5 -
Pedagogie I 56 - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Fiziologie vegetală 84 7 -
Fiziologia animală 84 - 6
Genetică generală 84 - 6
Anatomie comparată 84 7 -
Evoluţionism 56 - 6
Microbiologie generală 84 5 -
Sistematica nevertebratelor 56 5 -
Sistematica vertebratelor 56 - 4
Biologia dezvoltării 56 - 3
Ecologie generală 56 5 -
Practică 60 - 4
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 718 30 30
II. OPŢIONALE
  Pachet I
Paleobiologie 56 - 4
  Pachet II
Limbi străine
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, )
28 1 1
Total II 84 1 3
TOTAL I + II 802 31 35
IV. DPPD
Pedagogie II 56 5 -
Didactica specialităţii 56 - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Genetică umană 84 7 -
Entomologie 60 - 6
Fitopatologie 84 7 -
Ameliorarea plantelor 56 6 -
Ecologie generală 60 - 6
Etologie 60 - 6
Hidrobiologie 70 7 -
Practică 100 - 5
Total I 574 27 23
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Producerea de samânţă şi material saditor 28 3 -
Colectarea şi conservarea materialului didactic
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Parazitologie generală 40 - 4
Micologie
  Pachet III (se va alege o disciplină)
Combaterea integrată a agentilor fitopatogeni 20 - 3
Variabilitatea şi studiul germoplasmei
Total II 88 3 7
TOTAL I + II 662 30 30
III. FACULTATIVE
Susţinerea proiectului de diplomă 0 - 10
IV. DPPD
Instruire asistată de calculator 28 2 -
Managementul clasei de elevi 28 - 3
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 84 3 2
Examen de absolvire: nivelul 1 0 - 5
 
Notă:
Pentru întocmirea proiectului de diplomă se alocă 2 săptămâni de practică.
Examen de licenţă - 10 credite, din care:
     Proba I (examen de specialitate) = 5 credite;
     Proba II (susţinerea lucrării de diplomă) = 5 credite.© 2019 | Ultima actualizare: 29 nov 2019