USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

 

Plan de învăţământ 2019-2020

Specializarea Agricultură

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Matematică şi statistică 56 5 -
Chimie generală 56 5 -
Biochimie 56 - 4
Bază energetică şi maşini agricole 112 5 4
Botanică 112 5 4
Topografie şi desen tehnic 56 - 5
Informatică 42 4 -
Construcţii 56 - 4
Biofizică şi agrometeorologie 42 4 -
Economie politică 42 - 3
Practică tehnologică în domeniu 90 - 4
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 748 28 28
II. OPŢIONALE
  Pachet III
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă )
56 2 2
Total II 56 2 2
TOTAL I + II 804 30 30
III. FACULTATIVE
A doua limbă străină 56 2 2
Botanică tropicală 28 - 3
IV. DPPD
Psihologia educaţiei 56 5 -
Pedagogie 56 - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Agrotehnică I 56 - 4
Agrochimie 98 5 3
Genetică 112 5 4
Cadastru agricol 28 3 -
Îmbunătăţiri funciare 56 4 -
Pedologie 112 4 4
Fiziologia plantelor 112 4 4
Ecologie şi protecţia mediului 42 - 2
Microbiologie 56 4 -
Tehnică experimentală 42 - 4
Practică tehnologică în domeniu 120 - 4
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 876 29 29
II. OPŢIONALE
  Pachet III
Limbi străine
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă )
28 1 1
Total II 28 1 1
TOTAL I + II 904 30 30
III. FACULTATIVE
Conducerea autovehicolelor/tractoarelor 42 3 -
IV. DPPD
Pedagogie II 56 5 -
Didactica specialităţii 56 - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Agrotehnică II 56 5 -
Ameliorarea plantelor 56 - 4
Fitopatologie 112 5 4
Entomologie 84 4 3
Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere 56 - 4
Fitotehnie 112 5 4
Irigarea culturilor 56 4 -
Tehnologii horticole 112 4 3
Zootehnie generală 42 3 -
Practică tehnologică de specialitate 120 - 4
Total I 834 30 26
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Cultivarea plantelor medicinale şi aromatice 56 - 4
Farmacognozie
Total II 56 - 4
TOTAL I + II 890 30 30
III. FACULTATIVE
Limbi străine 28 1 1
Cultura plantelor de câmp tropicale 28 3 -
IV. DPPD
Instruire asistată de calculator 28 2 -
Managementul clasei de elevi 28 - 3
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 84 3 2
Examen de absolvire: nivelul 1 14 - 5

ANUL IV

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Ameliorarea plantelor 56 5 -
Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere 56 5 -
Economie rurală 56 4 -
Management 86 4 3
Fitotehnie 56 5 -
Nutriţia animalelor 40 - 4
Contabilitate şi gestiune economică 40 - 3
Marketing 56 3 -
Drept şi legislaţie agrară 40 - 3
Tehnologii horticole 76 4 2
Producerea de sămânţă şi material de plantat 40 - 4
Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole 40 - 4
Practică 120 - 5
Total I 762 30 29
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Elemente de patologie a animalelor de fermă 30 - 2
Sănătate şi bunăstare animală
Total II 30 - 2
TOTAL I + II 792 30 31
III. FACULTATIVE
Susţinerea proiectului de diplomă 0 - 10
Limbi străine 24 1 1
 
Notă:
Pentru întocmirea proiectului de diplomă se alocă 2 săptămâni de practică.
Examen de licenţă - 10 credite, din care:
     Proba I (examen de specialitate) = 5 credite;
     Proba II (susţinerea lucrării de diplomă) = 5 credite.© 2020 | Ultima actualizare: 23 ian 2020