USAMV Iasi
flag_en
Învăţământ la distanţă
Date generale despre forma de învăţământ la distanţă
Tur virtual al Facultăţii (imagini generale, laboratoare, câmpuri experimentale)

 

Date generale

Pentru anul universitar 2018-2019 atat deschiderea anului, cât şi primele cursuri la I.D., au fost programate în 29 şi 30 Septembrie 2018.
În data de 29 septembrie 2018, s-a încasat şi prima tranşă din taxa de şcolarizare de 1.950 lei.

Învăţământul la distanţă pentru toate formele şi specializările se organizează în regim de învăţământ cu taxă. Cuantumul taxelor de studiu se stabileşte de către Senatul Universităţii cu minim două săptămani înainte de începerea înscrierilor la admitere.

Perioada de înscriere a candidaţilor la admitere este 15-26 iulie 2019.

Specializări

Domeniu Specializare Titlu Durată
Agronomie Agricultură inginer 4 ani
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură inginer 4 ani

Echipa managerială a Departamentului ID

Director departament:
Prof. dr. Elena LEONTE

Responsabil specializare Agricultură
Prof. dr. Elena LEONTE

Responsabil specializare IEA
Conf. dr. George UNGUREANU

Taxe de studii

- Taxe de studii pentru anul universitar 2017-2018

Studenţii de la ID pot achita taxa de şcolarizare în contul RO44TREZ40620F330500XXXX - USAMV Iaşi, cod fiscal 4541840
cu menţiunea pe ordinul de plată: "Taxa de şcolarizare ID pentru studentul ..."
Copia după chitanţă se poate depune la secretariat sau se poate trimite prin email la adresa id-agro@uaiasi.ro.

Ghid de consiliere

- Ghid de consiliere a studenţilor Facultăţii de Agricultură, învăţământ la distanţă

Graficul activităţii I.D. - semestrul al II-lea, anul universitar 2018-2019

- Graficul activităţii ID - Specializarea Agricultură

Programarea examenelor

- Programarea examenelor restante (14 - 21 iulie 2019)
- Programarea examenelor din sesiunea a II-a (03 - 30 iulie 2019)
- Programarea examenelor restante pentru anul IV (03 - 09 iunie 2019)
- Programarea examenelor pentru anul IV în sesiunea a II-a (06 - 19 mai 2019)

* Studenţii sunt rugaţi să consulte şi avizierul, în eventualitatea unor modificări aparute la Programare, pe parcursul perioadei.

Precizări importante

Reamintim studenţilor care absentează de la programul didactic faptul că prezenţa la activităţile asistate (AA) este obligatorie.

Conform paragrafului 4.3.3., Reguli de refacere, RR1 (v. Ghid de Consiliere), activităţile aplicative absentate se pot reface în cursul anului universitar, cu taxă suplimentară, conform planificării stabilite de coordonatorul disciplinei şi avizată de Directorul Departamentului ID.

Prof. dr. Leonte Elena© 2019 | Ultima actualizare: 12 aug 2019