USAMV Iasi
flag_en
Învăţământ la distanţă
Date generale despre forma de învăţământ la distanţă
Tur virtual al Facultăţii (imagini generale, laboratoare, câmpuri experimentale)

 

Date generale

Învăţământul la distanţă pentru toate formele şi specializările se organizează în regim de învăţământ cu taxă. Cuantumul taxelor de studiu se stabileşte de către Senatul Universităţii cu minim două săptămani înainte de începerea înscrierilor la admitere.

Specializări

Domeniu Specializare Titlu Durată
Agronomie Agricultură inginer 4 ani
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Ingineria şi managementul afacerilor agricole inginer 4 ani

Echipa managerială a Departamentului ID

- Echipa managerială

Taxe de studii

- Taxe de studii pentru anul universitar 2019-2020

Studenţii de la ID pot achita taxa de şcolarizare în contul RO44TREZ40620F330500XXXX - USAMV Iaşi, cod fiscal 4541840
cu menţiunea pe ordinul de plată: "Taxa de şcolarizare ID pentru studentul ..."
Copia după chitanţă se poate depune la secretariat sau se poate trimite prin email la adresa id-agro@uaiasi.ro.

Ghid de consiliere

- Ghid de consiliere a studenţilor Facultăţii de Agricultură, învăţământ la distanţă

Graficul activităţii I.D. în anul universitar 2019-2020

- Specializarea Agricultură - Graficul activităţii ID (semestrul I)
- Specializarea Agricultură - Graficul activităţii ID (semestrul al II-lea)
- Specializarea I.E.A. - Graficul activităţii ID (semestrul I)
- Specializarea I.E.A. - Graficul activităţii ID (semestrul al II-lea)

Programarea examenelor

* Examenele se vor susţine online.

Precizări importante

Reamintim studenţilor care absentează de la programul didactic faptul că prezenţa la activităţile asistate (AA) este obligatorie.

Conform paragrafului 4.3.3., Reguli de refacere, RR1 (v. Ghid de Consiliere), activităţile aplicative absentate se pot reface în cursul anului universitar, cu taxă suplimentară, conform planificării stabilite de coordonatorul disciplinei şi avizată de Directorul Departamentului ID.

Prof. dr. Leonte Elena© 2020 | Ultima actualizare: 30 iul 2020