USAMV Iasi
flag_en
Proiecte de cercetare
Centrul de Cercetări Agronomice Plan de cercetare Direcţii de cercetare Proiecte de cercetare Rezultate obţinute
Tur virtual al Facultăţii (imagini generale, laboratoare, câmpuri experimentale)

Proiecte POC

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
P_40_385_CF_POC123G_2018
Cod SMIS: 119611
2018-2023 Constituirea şi implementarea de parteneriate pentru transfer de cunoştinţe între Institutul de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu Iaşi şi mediul economic agricol
http://agriecotec.ro/
JITĂREANU GERARD

Proiecte experimentale demonstrative (PED)

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
PN-III-P2-2.1-PED-2016-1357
(18PED/3.1.2017)
2017-2018 Dezvoltarea unui nou model inovativ de uscător vertical cu recuperare de căldură pentru deshidratarea seminţelor de cereale CÂRLESCU PETRU

Proiecte ROSE

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
ROSE AG 59/SGU/NC/I 2017-2020 Şanse de succes pentru studenţii agronomi din anul I - AGROSTUDIS LIPŞA FLORIN DANIEL

Cercuri de inovare (CI)

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
7CI/2017 2017 Elaborarea unor practici prietenoase mediului prin exploatarea potenţialului biopesticid si biofertilizant al plantelor medicinale BREZEANU CREOLA

Proiecte ERASMUS +

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
585603-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 2017-2020 From theoretical-oriented to practical education in agrarian studies (TOPAS) LIPŞA FLORIN DANIEL

Proiecte HORIZON 2020

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
H2020-BBI-PPP-2015-2-1 2016-2020 Lupinus mutabilis for Increased Biomass from marginal lands and value for BIOrefineries - LIBBIO
http://www.libbio.net
SIMIONIUC
DĂNUŢ-PETRU

Proiecte POSCCE

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
247/28.09.2010 2010-2015 Institutul de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu / I.C.A.M. JITĂREANU GERARD

Parteneriate în domenii prioritare PN-II-PCCA TIP II

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
97 2012-2016 Screeningul toleranţei la salinitate a unor populaţii locale de legume în vederea conservării potenţialului genetic şi a biodiversităţii (S-STRESS) JITĂREANU
CARMENICA DOINA
158 2014-2016 Tehnologii şi echipamente inovative pentru implementarea în agricultura irigată a conceptului modern de fertirigaţie (FERTIRIG) ŢENU IOAN

Contracte de cercetare internaţională (SCOPES, FP7, COST)

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director contract
C511/2/1/S/08/00/03/S2 din 31.07.2014 2014-2015 Înfiinţarea şi Sprijinirea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală IGNAT GABRIELA

Proiecte finanţate din fonduri europene - PNDR

  Cod Perioada de derulare Denumire Director de proiect
C4111110112124
09534/18.06.2015
2015 Furnizarea serviciilor de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe pentru fermierii de pe teritoriul GAL Colinele Iaşilor BODESCU DAN

Proiecte POSDRU

  Cod Denumirea proiectului şi
numărul de referinţă
Director/responsabil
FSE-POSDRU Practica pentru o piaţă a muncii competitive POSDRU/161/2.1/G/139241 LEONTE CONSTANTIN
FSE-POSDRU Investiţia în Resurse Umane – Calitate şi Eficienţă în Agricultură şi Servicii (IRU- CEAS) POSDRU/164/2.3/S/138071 VÎNTU VASILE
FSE-POSDRU SP2 = Şanse Profesionale prin Stagii de Practică POSDRU/189/2.1/G/156171 SAMUIL COSTEL

Proiecte finanţate de USAMV Iaşi

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
5529/25.04.2013 2013-2015 Cercetări privind implicaţiile agenţilor patogeni ai grâului asupra pierderilor cantitative şi calitative cu privire specială asupra conţinutului de micotoxine BĂLĂU ANDREEA MIHAELA
5527/25.04.2013 2013-2015 Evaluarea diversităţii şi stabilirea dinamicii sezoniere a genurilor de levuri izolate din diferite tipuri de sol prezente în estul României LIPŞA FLORIN DANIEL
5530/25.04.2013 2013-2015 Managementul resturilor vegetale la suprafaţa solului, factor cheie în atenuarea efectelor secetei şi maximizarea producţiei ŢOPA DENIS CONSTANTIN

Contracte cu agenţi economici

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
21029/13.12.2017 2017-2018 Studii privind influenţa microbiotei solurilor asupra principalilor indicatori de creştere a producţiei agricole LIPŞA FLORIN DANIEL
4274/31.03.2017 2017 Determinarea unităţilor formatoare de colonii din specia Bradyrhizobium japonicum pe diferite probe de seminţe şi de plante de soia LIPŞA FLORIN DANIEL
104/30.09.2015 2015-2018 Model ethnico-economic performant de exploataţie apicolă producătoare de roiuri şi familii de albine BODESCU DAN
676/28.04.2017 2017 Testare produse prin organizare de loturi demonstrative / comparative RĂUS LUCIAN
18334/27.10.2017 2014-2017 Testarea de produse azotoase Timac RĂUS LUCIAN
6984/22.05.2017 2017 Testarea unor hibrizi de sfeclă de zahăr selectaţi pentru reducerea cantităţii de sol aderent SIMIONIUC VIOLETA
4267/07.04.2015 2015-2017 Studii şi cercetări privind posibilităţile de creştere a eficienţei economice prin optimizarea structurii culturilor şi a strategiei de distribuţie şi valorificare a producţiei agricole vegetale în condiţiile S.C. NORDAGROTEHNIK SRL Brăeşti, judeţul Botoşani LEONTE ELENA
6751/22.04.2017 2017-2019 Studii şi cercetări privind posibilităţile de creştere a eficienţei economice prin metode de analiză economico-financiară în condiţiile SC RURAL MOLDOVA SRL Frumuşica, jud. Botoşani DONOSĂ DAN
759/24.01.2014 2014-2016 Cercetări privind optimizarea structurii şi rotaţiei culturilor la SC AGROMER SRL în funcţie de procesele de degradare a solului (eroziune, salinizare, scăderea conţinutului de materie organică, compactare, etc.) UNGUREANU GEORGE
7151/04.06.2015 2015 Testarea unor cultivare de sfeclă pentru zahăr şi optimizarea tehnologiei de combatere a ciupercii Cercospora beticola Sacc. SIMIONIUC VIOLETA
14703/05.08.2014 2014-2017 Testarea unor cultivare de grâu, rapiţă, sfeclă de zahăr şi porumb pentru optimizarea tehnologiei de aplicare a produsului tip – soil conditioning - MATAB CAZACU DAN
4267/07.04.2015 2015-2017 Studii şi cercetări privind posibilităţile de creştere a eficienţei economice prin optimizarea structurii culturilor şi a strategiei de distribuţie şi valorificare a producţiei agricole vegetale în condiţiile SC NORDAGROTEHNIK SRL Botoşani GÎNDU ELENA
104/30.09.2015 2015-2018 Model ethnico-economic performant de exploataţie apicolă producătoare de roiuri şi familii de albine BODESCU DAN
20265/11.12.2015 2015-2017 Studii şi cercetări privind impactul optimizării structurii producţiei vegetale şi a valorificării acesteia, asupra eficienţei economice la S.C. AGRAR-M SERV S.R.L. Lişcoteanca, judeţul Brăila CHIRAN AUREL©2018 | Ultima actualizare: 09 mai 2018