USAMV Iasi
flag_en
Proiecte de cercetare
Centrul de Cercetări Agronomice Plan de cercetare Direcţii de cercetare Proiecte de cercetare Rezultate obţinute
Tur virtual al Facultăţii (imagini generale, laboratoare, câmpuri experimentale)

Proiecte HORIZON 2020

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
H2020-BBI-PPP-2015-2-1 2016-2020 Lupinus mutabilis for Increased Biomass from marginal lands and value for BIOrefineries - LIBBIO
http://www.libbio.net
SIMIONIUC
DĂNUŢ-PETRU

Proiecte POSCCE

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
247/28.09.2010 2010-2015 Institutul de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu / I.C.A.M. JITĂREANU GERARD

Parteneriate în domenii prioritare PN-II-PCCA TIP II

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
97 2012-2016 Screeningul toleranţei la salinitate a unor populaţii locale de legume în vederea conservării potenţialului genetic şi a biodiversităţii (S-STRESS) JITĂREANU
CARMENICA DOINA
158 2014-2016 Tehnologii şi echipamente inovative pentru implementarea în agricultura irigată a conceptului modern de fertirigaţie (FERTIRIG) ŢENU IOAN

Contracte de cercetare internaţională (SCOPES, FP7, COST)

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director contract
C511/2/1/S/08/00/03/S2 din 31.07.2014 2014-2015 Înfiinţarea şi Sprijinirea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală IGNAT GABRIELA

Proiecte finanţate din fonduri europene - PNDR

  Cod Perioada de derulare Denumire Director de proiect
C4111110112124
09534/18.06.2015
2015 Furnizarea serviciilor de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe pentru fermierii de pe teritoriul GAL Colinele Iaşilor BODESCU DAN

Proiecte POSDRU

  Cod Denumirea proiectului şi
numărul de referinţă
Director/responsabil
FSE-POSDRU Practica pentru o piaţă a muncii competitive POSDRU/161/2.1/G/139241 LEONTE CONSTANTIN
FSE-POSDRU Investiţia în Resurse Umane – Calitate şi Eficienţă în Agricultură şi Servicii (IRU- CEAS) POSDRU/164/2.3/S/138071 VÎNTU VASILE
FSE-POSDRU SP2 = Şanse Profesionale prin Stagii de Practică POSDRU/189/2.1/G/156171 SAMUIL COSTEL

Proiecte finanţate de USAMV Iaşi

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
5529/25.04.2013 2013-2015 Cercetări privind implicaţiile agenţilor patogeni ai grâului asupra pierderilor cantitative şi calitative cu privire specială asupra conţinutului de micotoxine BĂLĂU ANDREEA MIHAELA
5527/25.04.2013 2013-2015 Evaluarea diversităţii şi stabilirea dinamicii sezoniere a genurilor de levuri izolate din diferite tipuri de sol prezente în estul României LIPŞA FLORIN DANIEL
5530/25.04.2013 2013-2015 Managementul resturilor vegetale la suprafaţa solului, factor cheie în atenuarea efectelor secetei şi maximizarea producţiei ŢOPA DENIS CONSTANTIN

Agenţi economici

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
759/24.01.2014 2014-2016 Cercetări privind optimizarea structurii şi rotaţiei culturilor la SC AGROMER SRL în funcţie de procesele de degradare a solului (eroziune, salinizare, scăderea conţinutului de materie organică, compactare, etc.) UNGUREANU GEORGE
7151/04.06.2015 2015 Testarea unor cultivare de sfeclă pentru zahăr şi optimizarea tehnologiei de combatere a ciupercii Cercospora beticola Sacc. SIMIONIUC VIOLETA
14703/05.08.2014 2014-2017 Testarea unor cultivare de grâu, rapiţă, sfeclă de zahăr şi porumb pentru optimizarea tehnologiei de aplicare a produsului tip – soil conditioning - MATAB CAZACU DAN
4267/07.04.2015 2015-2017 Studii şi cercetări privind posibilităţile de creştere a eficienţei economice prin optimizarea structurii culturilor şi a strategiei de distribuţie şi valorificare a producţiei agricole vegetale în condiţiile SC NORDAGROTEHNIK SRL Botoşani GÎNDU ELENA
104/30.09.2015 2015-2018 Model ethnico-economic performant de exploataţie apicolă producătoare de roiuri şi familii de albine BODESCU DAN
20265/11.12.2015 2015-2017 Studii şi cercetări privind impactul optimizării structurii producţiei vegetale şi a valorificării acesteia, asupra eficienţei economice la S.C. AGRAR-M SERV S.R.L. Lişcoteanca, judeţul Brăila CHIRAN AUREL©2017 | Ultima actualizare: 27 nov 2017