romana english

Prezentare
Obiective
Activitati
Rezultate
Rapoarte
Echipa

  » Cursuri de perfecţionare în
  cadrul proiectului
(mai 2011)


   
 

Obiective

Obiectiv general

Creşterea calităţii ofertei educaţionale din învăţământul agronomic la nivelul regiunilor Nord-Est, Nord-Vest, Vest şi Bucureşti Ilfov prin mai buna corelare a programelor de masterat cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii şi facilitarea accesului la invăţămantul superior prin implementarea de soluţii software în activităţile de predare - învăţare.

Obiective specifice

1. Perfecţionarea personalului universitar implicat în asigurarea calităţii şi dezvoltarea programelor de studii;
2. Definirea şi implementarea la nivelul celor patru universităţi partenere a unui standard de pregătire profesională specific pentru specializările Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară compatibil si comparabil. cu standardele internaţionale de referinţă, în scopul asigurării calităţii şi evaluării programelor de masterat derulate;
3. Adaptarea programelor de masterat existente la exigenţele noului standard pentru mai buna corelare a ofertei educaţionale cu piaţa muncii;
4. Implementarea unei platforme de colaborare on-line integrată cu un sistem e-Learning ce permite utilizarea modulelor de curs digitale, predarea interactivă centrată pe cursant si invăţămant la distanţă performant asigurându-se astfel premisele creşterii accesului şi participării la învăţământul superior;
5. Formarea unor dezvoltatori de cursuri on-line din rândul cadrelor didactice din cele patru instituţii de învăţământ din reţeaua universitară (iniţiere);
6. Pilotarea instrumentelor şi resurselor dezvoltate în cadrul proiectului. Platforma e-learning propusă va fi un aport la dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii in domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă.