romana english

Prezentare
Obiective
Activitati
Rezultate
Rapoarte
Echipa

  » Cursuri de perfecţionare în
  cadrul proiectului
(mai 2011)


   
 

Prezentare proiect

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie: 1.2 "Calitate în învăţământul superior"
Titlul proiectului: "Reţea de colaborare universitară on-line în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii"
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62723
Beneficiar: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

Aplicant

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

Parteneri

- Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti;
- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca;
- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara;
- SIVECO.

Valoarea proiectului

8.869.868 lei din care:
- 8.690.143 lei contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României
- 177.349 lei contribuţia proprie a aplicantului şi a partenerilor din cadrul proiectului.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro