romana english

Prezentare
Obiective
Activitati
Rezultate
Rapoarte
Echipa

  » Cursuri de perfecţionare în
  cadrul proiectului
(mai 2011)


   
 

Activităţi

A1. Managementul proiectului - activităţi specifice de management - Infiinţarea Comitetului de Conducere a Proiectului

A2. Informare şi publicitate

2.1 Realizarea planului de comunicare al proiectului
2.2 Realizarea identităţii vizuale a proiectului (siglă, slogan, etc)
2.3 Realizarea şi publicarea comunicatelor de presă şi articolelor de presă
2.4 Organizarea conferinţelor de presă
    - Comunicat de presă (.pdf)
2.5 Conceperea, tipărirea şi diseminarea materialelor publicitare (pliante/broşuri/bannere/autocolante/materiale web)
2.6 Campanie de promovare online
2.7 Realizare şi difuzare spoturi radio şi tv

A3. Achiziţii bunuri şi servicii necesare

A4. Activităţi de iniţiere a proiectului

A5. Evaluarea programelor de studiu existente corespunzătoare specializărilor Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară)

A.5.1. Consultarea standardelor internaţionale în domeniu
A.5.2 Redactarea unui raport diagnostic pentru programele de masterat derulate
A.5.3 Formularea de recomandări pentru realizarea unui standard de calitate la nivelul reţelei.

A6. Realizarea unor studii şi analize pentru creşterea calităţii ofertei educaţionale şi reducerea decalajului între cunoştinţele şi deprinderile de bază predate în universităţi şi cunoştinţele şi deprinderile necesare pe piaţa muncii

A.6.1. Consultări cu reprezentanţii mediului de afaceri la nivelul fiecărei regiuni
A.6.2. Identificarea cunoştintelor şi competenţelor necesare unui absolvent pentru integrarea uşoara la primul loc de muncă
A.6.3. Realizarea unui manual de bune practici şi proceduri privind restructurarea învăţământului agronomic superior pentru a livra calificări superioare, în acord cu piaţa muncii.

A7. Stabilirea punctelor de referinţă, şi crearea instrumentelor, metodologiilor necesare pentru întocmirea standardului, inclusiv asigurarea compatibilităţii şi comparabilităţii cu standardele internaţionale de referinţă

A8. Realizarea standardului de evaluare a programelor de studii pentru specializarea vizată

A9. Desfăşurarea unui program de perfecţionare pentru 12 cadre universitare responsabile cu asigurarea calităţii în vederea creşterii competenţelor de evaluare a programelor academice

    - Anexa 1 - Formular individual de înregistrare (.pdf)
    - Anunţ cursuri (.pdf)
    - Cerere de înscriere (.pdf)

A10. Desfăşurarea unui program de perfecţionare pentru 20 de cadre universitare implicate în dezvoltarea programelor de studii

    - Anexa 1 - Formular individual de înregistrare (.pdf)
    - Anunţ cursuri (.pdf)
    - Cerere de înscriere (.pdf)

A11. Revizuirea şi îmbunătăţirea programelor de masterat pentru specializarea vizată de proiect, pe baza noului standard

A.11.1 Revizuirea Planului de învăţământ
A.11.2 Analiza curriculum-urilor existente şi dezvoltarea unui curriculum-cadru comun, care va fi utilizat în întreaga reţea universitară a proiectului
A.11.3. Adaptarea materialelor şi instrumentelor didactice şi de învăţare
A.11.4. Validare internă

A12. Dezvoltarea şi implementarea sistemului integrat - platforme de colaborare sincronă şi asincronă în mediul on-line, respectiv platforma de instruire (e-Learning)

A.12.1 Integrarea instrumentelor de colaborare sincronă cu sistemele de colaborare asincronă (forum, biblioteci de documente, galerii de imagini etc) şi cu platforma de instruire - dezvoltarea şi customizarea funcţionalităţilor specifice proiectului respectiv scalarea în funcţie de necesităţile identificate de celelalte activităţi
A.12.2 Configurarea sistemului pe infrastructura hardware achiziţionată în proiect, testare şi validare în cadrul echipei de proiect
A.12.3 Dezvoltarea de tutoriale pentru activităţile de instruire asupra gestionării respectiv utilizării platformelor de colaborare respectiv instruire
A.12.4. Instruirea administratorilor tehnici ai platformei (2 din fiecare universitate)
A.12.5. Instruirea a 20 de reprezentanţi ai S şi P1 pentru utilizarea platformei în vederea sprijinirii procesului "instruieşte instructorul"
A.12.6. Instruirea utilizatorilor sistemului de către reprezentanţii formaţi ai fiecărei universităţi.

A13. Realizarea modulelor de curs în format digital pentru programele de masterat vizate şi integrarea acestora în sistem. Va fi realizat un singur pachet de module digitale, care va fi utilizat de toţi studenţii din reţea. În acest sens echipa mixtă de responsabili pentru elaborarea conţinutului digital va identifica un pachet comun de elemente ştiinţifice (informaţii, noţiuni şi concepte) care se pretează metodelor interactive de predare, urmând ca tot în comun să valideze scenariile create de experţii P4.

A14. Instruire (cursuri de iniţiere) privind crearea şi dezvoltarea de conţinut digital pentru 80 de cadre universitare în vederea multiplicării şi diversificării rezultatelor proiectului.

A15. Derularea procesului de instruire (pilot) al studenţilor din reţeaua universitară, pentru dezvoltarea competenţelor în cadrul specializărilor precizate anterior.

A16. Activităţi de colaborare intensivă intre studenţii reţelei în vederea aprofundării şi fixării cunoştinţelor acumulate, utilizând resurselele digitale şi instrumentele de colaborare la distanţă

A17. Monitorizarea şi măsurarea impactului cursurilor derulate asupra cadrelor didactice şi asupra studenţilor.