Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competivitate 2014-2020


Valoare totală –39.700.698

 Valoarea finanțării totale eligibile nerambursabile - 35.721.700

BENEFICIAR

TIP PROIECT

IDENTIFICARE

VALOARE


UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD"  IAŞI


PROIECTE DE INVESTIȚII PENTRU INSTITUȚII PUBLICE DE CD/UNIVERSITĂȚI


Contract nr. 143/13.10.2016, ID P_36_598

Cod SMIS – 107563

ROVETEMERG

OG 1- creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și de transfer de cunoștințe a USAMV Iași în domeniul de specializare inteligentă Bioeconomie și în cel prioritar Sănătate, prin crearea și dezvoltarea unui Centru regional integrat de cercetare translațională, ce va genera parteneriate între instituțiile medicale umane și veterinare, universități, institute de cercetare, spitale, grupuri academice de experți și parteneri economici din cadrul clusterelor;

OG 2 - creșterea calității și eficientei activității de CDI a USAMV Iași, prin atingerea de standarde științifice ridicate și prin asigurarea de servicii, procese și produse performante pentru întreprinderi, contribuind astfel la creșterea nivelului de competitivitate economică în regiune.

Obiective generale grafica.png