english

Despre proiect

Titlul proiectului: Evaluarea efectului antifungic al nanoconjugatelor unui nou derivat de propiconazol cu beta-ciclodextrină
Perioada de desfăşurare: august 2010 — iulie 2013
Valoarea contractului: 750 000 RON
Rezumatul proiectului:  

Proiectul propus se centreaza pe evaluarea efectului antifungic al complexului de incluziune dintre derivatul de propiconazol si beta-ciclodextrina, cu determinarea spectrului de actiune al nanoconjugatelor obtinute fata de fungii de interes medical.

Activitatile care vor fi desfasurate in cadrul acestui proiect vor cuprinde succesiv evaluarea efectului antifungic in vitro al derivatului de propiconazol pe tulpini-tip si de provenienta clinica, evaluarea in vivo pe modele experimentale si valorificarea rezultatelor.

Tehnica de lucru va implica metode standardizate de testare (eucast def.7.1, eucast def.9.1), care vor asigura obtinerea de rezultate reproductibile, permitand ulterioara implementare in practica medico-farmaceutica a acestei substante active.

Testarile vor viza o plaja larga de specii fungice implicate in patologia infectioasa curenta si emergenta, la om si animale. Vor fi vizati taxoni apartinand genurilor candida, cryptococcus, malassezia, trichosporon, aspergillus, fusarium, scedosporium, absidia, rhizopus, epidermophyton, microsporum, trichophyton, care domina in ultimul deceniu spectrul etiologic al micozelor.

In vederea stabilirii spectrului de actiune al substantei amintite, se vor efectua testari in vitro pe tulpini de fungi levuriformi si filamentosi izolate din micoze superficiale (ale tegumentului si mucoaselor) si sistemice (fungemii, infectii profunde), la om si animale. Testele in vivo, pe modele experimentale murine de micoze diseminate si biofilme fungice vor viza determinarea gradului de reductie a incarcaturii fungice per gram tesut, rata de supravietuire si descresterea nr. ufc in biofilm in urma terapiei cu nanoconjugate ale noului antifungic.

© 2010 USAMV Iaşi ¦ Ultima actualizare: 12 iulie 2013