LABORATORUL PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII LAPTELUI

ȘI A PRODUSELOR DIN LAPTE

Centrul pentru Monitorizare Calitativă și Cantitativă

a Produselor Bovine - Rediu, Iași

dezvoltat cu fonduri U.E. prin:

 

 

 

 

ROMâNĂ

 

ENGLISH

 

 

 

[Start]

 

[Obiective și activităţi]

 

[Echipă]

 

[Echipamente]

 

[Contact]

 

Start [back to TOP ]

 

Laboratorul pentru controlul calităţii laptelui și a produselor din lapte este specializat în efectuarea de analize fizico-chimice și microbiologice pe probe de lapte și produse derivate, aceste servicii fiind un suport real pentru activităţile didactice, de formare continuă, de cercetare și extensie.

 

Laboratorul face parte din infrastructura de cercetare a Universităţii de Știinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad din Iași" (USV Iași) și este administrat de o echipă din cadrul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare Iași.

 

Laboratorul a fost dezvoltat ca o componentă a Centrului pentru Monitorizarea Calitativă și Cantitativă a Producţiilor Bovine - USV Iași, Rediu, în perioada 2013-2015, prin implementarea unui proiect transfrontalier finanţat prin programul de vecinătate și parteneriat al Uniunii Europene, intitulat "Promovarea producţiilor sustenabile și implementarea bunelor practici în fermele de bovine din zona transfrontalieră România - Republica Moldova și Ucraina", cod MIS-ETC 1549.

 

Din momentul implementării, laboratorul deservește un public ţintă extins:

-      fermieri din regiunea de frontieră comună României, Ucrainei și Republicii Moldova

-      studenţi din ciclurile de licenţă, masterat și doctorat din domeniile Zootehnie, Controlul și expertiza produselor alimentare, Medicină veterinară

-      cadre didactice și cercetători ai USV Iași

-      studenţi și cercetători internaţionali care efectuează stagii de instruire/cercetare în USV Iași

-      personal tehnic din domeniul zootehniei și controlului calităţii alimentelor, aflat în formare continuă

 

Obiective și activităţi [back to TOP ]

 

Obiective:

1)   Controlul calităţii și inocuităţii laptelui și a produselor din lapte prin metode standardizate de analiză chimică, fizică și microbiologică

2)   Estimarea valorii nutriţionale a laptelui și a produselor din lapte

3)   Consultanţă de specialitate oferită fermierilor, în vederea îmbunătăţirii calităţii și siguranţei produselor animaliere

4)   Sprijinirea proiectelor de cercetare pentru tineri cercetători în formare și pentru cercetători cu experienţă, prin infrastructură și servicii tehnice de specialitate în domeniul analizelor de laborator

 

Activităţi:

1)  Primirea/recoltarea, conservarea și pregătirea probelor pentru analize

2)  Analize privind proprietăţile fizice și starea de prospeţime a laptelui și produselor lactate:

-      valoare pH

-      aciditate titrabilă

-      densitate

-      analize reologice - vâscozimetrie, profil textural

3)  Analize privind compoziţia chimică laptelui și produselor lactate:

-      conţinut de apă, substanţă uscată, substanţă uscată negrasă

-      conţinut de substanţe minerale totale și macroelemente

-      conţinut de proteine totale și fracţiuni proteice

-      conţinut de lipide totale

-      conţinut de lactoză

4)  Analize privind falsificarea laptelui și produselor lactate:

-      conţinut de apă adăugată

-      identificarea substanţelor neutralizante

-      identificarea substanţelor conservante

-      identificarea adaosurilor de compuși pentru modificarea densităţii

5)  Analize privind igiena și siguranţa laptelui și produselor lactate:

-      conţinut de celule somatice

-      conţinut de germeni

-      identificarea prezenţei antibioticelor

-      teste enzimatice privind igiena laptelui materie primă

-      teste enzimatice pentru validarea proceselor de tratare termică a laptelui și produselor lactate

6)  Consultanţă de specialitate oferită fermierilor, în vederea îmbunătăţirii calităţii și siguranţei produselor animaliere

7)  Estimarea valorii nutriţionale a laptelui și produselor derivate (conţinut caloric și macronutrienţi)

8)  Activităţi de formare/instruire în domeniul analizelor de laborator și a bunelor practici de igienă în obţinerea și procesarea produselor de origine animală, dedicate fermierilor, studenţilor, stagiarilor cercetători, specialiștilor aflaţi în formare continuă de-a lungul vieţii

 

Echipa [back to TOP ]

 

Echipa managerială și de cercetare este alcătuită din personal al USV Iași, calificat în domenii transdisciplinare, precum: Controlul calităţii alimentelor, Zootehnie, Medicină Veterinară, Chimie analitică.

 

Răzvan RADU-RUSU, Conf. univ. dr. - Responsabil Centru de Monitorizare Cantitativă și Calitativă a Producţiilor Bovine

Domenii de competenţă: Controlul și expertiza produselor alimentare

Analize enzimatice și imunologice în industria alimentară

Reologia alimentelor

Anatomie, histologie, embriologie animală

 

Roxana RAȚU, Șef. lucr. dr. - Șef Laborator pentru controlul calităţii laptelui și a produselor din lapte

Domenii de competenţă: Tehnologia procesării produselor alimentare

Controlul și expertiza laptelui și a produselor derivate

Controlul alimentelor

 

Marius Giorgi USTUROI, Prof. univ. dr. - Cadru didactic al USV Iași, cercetător asociat laboratorului

Domenii de competenţă: Controlul și expertiza laptelui și a produselor derivate

Controlul alimentelor

Tehnologia procesării laptelui

 

Vasile MACIUC, Prof. univ. dr. - Cadru didactic al USV Iași, cercetător asociat laboratorului, manager proiect investiţii MIS-ETC 1549

Domenii de competenţă: Tehnologia creșterii bovinelor

Controlul calităţii produselor bovine

Medicină judiciară și contravenţii

 

Aida ALBU, Dr. ing. chim. - Cercetător asociat laboratorului

Domenii de competenţă: Chimie analitică

Tehnologie și expertiză sanitar-veterinară (xenobiotice)

Controlul calităţii alimentelor

 

Roxana LAZăR, Conf. univ. dr. - Cadru didactic al USV Iași, cercetător asociat laboratorului

Domenii de competenţă: Inspecţia și controlul sanitar-veterinar al alimentelor

Microbiologie alimentară

Fiziologie animală

 

Andreea HARHăTă, Ing. - Tehnician de laborator

 

Echipamente [back to TOP ]

 

Balanţă analitică - KERN ABJ - 220 4NM

(determinări gravimetrice)

Balanţă analitică - KERN PEJ 2200

(determinări gravimetrice)

Nișă cu convecţie forţată - TALASSI

(pregătire analize fizico-chimice și microbiologice)

 

Refrigerator probe laborator - ARCTIKO

(conservare probe analitice)

 

Congelator probe laborator - ARCTIKO

(conservare probe analitice)

 

Baie de apa termoreglabilă - MEMMERT

(încălzirea soluţiilor și menţinerea acestora

la temperaturi constante și determinate)

 

Etuvă convecţie forţată - MEMMERT UF110+

(menţinerea la temperatură constantă

a probelor la presiune atmosferică,

analiză gravimetrică , sterilizare)

 

Incubator-termostat MEMMERT IN110+

(menţinerea la temperatură constantă

a probelor la presiune atmosferică,

analiză gravimetrică)

 

Centrifugă de laborator cu răcire

HERMLE Z-326K

(separări prin centrifugare)

 

pH-metru de laborator WTW InoLab

(determinarea pH-ului)

 

Agitator magnetic cu încălzire DragonLab

(pregătire etape intermediare probe)

 

Titrator semiautomat Sartorius

(analize titrimetrice)

 

Sistem pentru determinarea conţinutului de celule somatice din lapte - EKOSCOPE

(numărarea în câmp microscopic a celulelor somatice din lapte)

 

Sistem pentru determinarea conţinutului total de germeni din lapte - BACTERIOSCAN 216R

(incubarea probelor biologice și determinarea încărcăturii de germeni)

 

Reometru LAMY

(analize reo-vâscozimetrice

și texturometrice pe fluide alimentare)

 

Analizor ultrasonic de laborator

EKOMILK-Bond Total

(analiza rapidă a parametrilor

fizico-chimici ai laptelui)

 

Analizor ultrasonic portabil

EKOMILK-M

(analiza rapidă a parametrilor

fizico-chimici ai laptelui)

 

Kit de determinare rapidă a prezenţei inhibitorilor, conservanţilor și antibioticelor din lapte EKOTEST

(analize colorimetrice și enzimatice privind igiena și contaminarea laptelui și a produselor lactate)

 

Cuptor calcinare - NABERTHERM B180

(determinarea conţinutului de substanţe minerale)

 

Unitate electroforeză verticală

(determinarea speciilor proteice din lapte și produse lactate)

 

Termo-higrometru LUTRON

(determinarea temperaturii și a umidităţii relative a aerului în spaţiile de stocare/procesare a laptelui și produselor lactate)

 

Bidistilator Cyclon FITSTREAM

(obţinere apă bi-distilată)

 

Sistem ultrapurificare EVOQUA Ultra Clear

(obţinere apă ultrapură)

 

Mașină spălat sticlărie de laborator SMEG

(spălare sticlărie de laborator)

 

Contact [back to TOP ]

 

Conf. univ. dr. Răzvan RADU-RUSU,

Responsabil Centru de Monitorizare Cantitativă și Calitativă a Producţiilor Bovine

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, Aleea Mihail Sadoveanu 8

700489, Iași, Jud. Iași

Tel.: +40722887081, e-mail: laboratorlaptecarne@gmail.com

 

Șef lucr. dr. Roxana RAȚU,

Șef Laborator pentru controlul calităţii laptelui și a produselor din lapte

Facultatea de Agricultură, Aleea Mihail Sadoveanu 3

700490, Iași, Jud. Iași

Tel.: +40232407481, e-mail: laboratorlaptecarne@gmail.com

 

 

 

Page designed by Răzvan RADU-RUSU

© 2018 USV Iaşi - Ultima actualizare: noiembrie 2021