LABORATORUL PENTRU CONTROLUL

CALITăȚII CăRNII ȘI A PRODUSELOR DIN CARNE

Centrul pentru Monitorizare Calitativă şi Cantitativă

a Producţiilor Bovine - Rediu, Iaşi

dezvoltat cu fonduri U.E. prin:

 

 

ROMâNă

 

ENGLISH

 

 

 

[Start]

 

[Obiective şi activităţi]


[Echipă]

 

[Echipamente]


[Contact]

 

Start [back to TOP]

 

Laboratorul pentru controlul calităţii cărnii şi a produselor din carne este specializat în efectuarea de analize fizico-chimice şi microbiologice pe probe de carne şi produse din carne, aceste servicii fiind un suport real pentru activităţile didactice, de formare continuă, de cercetare şi extensie.

 

Laboratorul face parte din infrastructura de cercetare a Universităţii de Știinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad din Iaşi" (USV Iaşi) şi este administrat de o echipă din cadrul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Iaşi.

 

Laboratorul a fost dezvoltat ca o componentă a Centrului pentru Monitorizarea Calitativă şi Cantitativă a Producţiilor Bovine - USV Iaşi, Rediu, în perioada 2013-2015, prin implementarea unui proiect transfrontalier finanţat prin programul de vecinătate şi parteneriat al Uniunii Europene, intitulat "Promovarea producţiilor sustenabile şi implementarea bunelor practici în fermele de bovine din zona transfrontalieră România - Republica Moldova şi Ucraina", cod MIS-ETC 1549.

 

Din momentul implementării, laboratorul deserveşte un public ţintă extins:

-      fermieri din regiunea de frontieră comună României, Ucrainei şi Republicii Moldova

-      studenţi din ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat din domeniile Zootehnie, Controlul şi expertiza produselor alimentare, Medicină veterinară

-      cadre didactice şi cercetători ai USV Iaşi

-      studenţi şi cercetători internaţionali care efectuează stagii de instruire/cercetare în USV Iaşi

-      personal tehnic din domeniul zootehniei şi controlului calităţii alimentelor, aflat în formare continuă

 

Obiective şi activităţi [back to TOP]

 

Obiective:

1)   Controlul calităţii şi inocuităţii cărnii şi a produselor din carne prin metode standardizate de analiză chimică, fizică şi microbiologică

2)   Estimarea valorii nutriţionale a cărnii şi a produselor din carne

3)   Consultanţă de specialitate oferită fermierilor, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi siguranţei produselor animaliere

4)   Sprijinirea proiectelor de cercetare pentru tineri cercetători în formare şi pentru cercetători cu experienţă, prin infrastructură şi servicii tehnice de specialitate în domeniul analizelor de laborator

 

Activităţi:

1)  Primirea/recoltarea, conservarea şi pregătirea probelor pentru analize

2)  Analize privind proprietăţile fizice şi starea de prospeţime a cărnii şi produselor produselor din carne:

-      valoare pH

-      evidenţierea amoniacului şi hidrogenului sulfurat

-      aprecierea gradului de râncezire a grăsimilor

-      determinarea coeficientului aciditate titrabilă/capacitate oxidativă

3)  Analize privind compoziţia chimică a cărnii şi produselor din carne:

-      conţinut de apă, substanţă uscată

-      conţinut de substanţe minerale totale şi macroelemente

-      conţinut de proteine totale şi fracţiuni proteice

-      conţinut de lipide totale

4)  Analize privind prezenţa unor aditivi alimentari şi ingrediente tehnologice în preparatele din carne:

-      conţinut nitriţi şi nitraţi

-      conţinut de cloruri

-      conţinut de aditivi alimentari cu rol antiseptic (conservanţi)

-      conţinut de aditivi alimentari din categoria coloranţilor, edulcoranţilor şi potenţatorilor de aromă

-      conţinut de alţi aditivi alimentari

5)  Analize privind igiena şi siguranţa cărnii şi produselor din carne:

-      conţinut de germeni

-      identificarea prezenţei antibioticelor

-      identificarea prezenţei unor poluanţi

-      identificarea infestării cu paraziţi

-      teste enzimatice pentru validarea proceselor de tratare termică a cărnii şi produselor din carne

6)  Analize privind structura cărnii şi a preparatelor din carne, analiza profilului textural:

-      analize histologice pe probe de carne, organe anatomice şi alte ţesuturi biologice

-      analiza unor proprietăţi texturale şi tehnologice ale cărnii (frăgezime, deformare, suculenţă, capacitate de hidratare, capacitate de reţinere a apei, randament la preparare)

-      analize privind efectul unor preparate enzimatice şi a unor aditivi alimentari asupra texturii şi proprietăţilor tehnologice ale cărnii

7)  Consultanţă de specialitate oferită fermierilor, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi siguranţei produselor animaliere

8)  Estimarea valorii nutriţionale a cărnii şi produselor derivate (conţinut caloric şi macronutrienţi)

9)  Activităţi de formare/instruire în domeniul analizelor de laborator şi a bunelor practici de igienă în obţinerea şi procesarea produselor de origine animală, dedicate fermierilor, studenţilor, stagiarilor cercetători, specialiştilor aflaţi în formare continuă de-a lungul vieţii

 

Echipa [back to TOP ]

 

Echipa managerială şi de cercetare este alcătuită din personal al USV Iaşi, calificat în domenii transdisciplinare, precum: Controlul calităţii alimentelor, Zootehnie, Medicină Veterinară, Chimie analitică.

 

Răzvan RADU-RUSU, Conf. univ. dr. - Responsabil Centru de Monitorizare Cantitativă şi Calitativă a Producţiilor Bovine

Domenii de competenţă: Controlul şi expertiza produselor alimentare

Analize enzimatice şi imunologice în industria alimentară

Reologia alimentelor

Anatomie, histologie, embriologie animală

 

Roxana LAZăR, Conf. univ. dr. - Șef Laborator pentru controlul calităţii cărnii şi a produselor din carne

Domenii de competenţă: Inspecţia şi controlul sanitar-veterinar al alimentelor

Controlul şi expertiza cărnii şi a produselor din carne

Microbiologie alimentară

 

Paul Corneliu BOIȘTEANU, Prof. univ. dr. - Cadru didactic al USV Iaşi, cercetător asociat laboratorului

Domenii de competenţă: Tehnologia procesării cărnii

Controlul şi expertiza cărnii şi a produselor din carne

Fiziologie animală

 

Aida ALBU, Dr. ing. chim. - Cercetător asociat laboratorului

Domenii de competenţă: Chimie analitică

Tehnologie şi expertiză sanitar-veterinară (xenobiotice)

Controlul calităţii alimentelor

 

Roxana RAȚU, Șef lucr. dr. - Cadru didactic al USV Iaşi, cercetător asociat laboratorului

Domenii de competenţă: Tehnologia procesării produselor alimentare

Controlul alimentelor

 

Marius CIOBANU, Șef lucr. dr. - Cadru didactic al USV Iaşi, cercetător asociat laboratorului

Domenii de competenţă: Tehnologia procesării cărnii

Controlul şi expertiza cărnii şi a produselor din carne

 

 

Simona PAVEL, Ing. - Tehnician de laborator

 

Echipamente [back to TOP]

 

 

Balanţă analitică - KERN ABJ - 220 4NM

(determinări gravimetrice)

 

Balanţă analitică - KERN PEJ 2200

(determinări gravimetrice)

 

Nişă cu convecţie forţată - TALASSI

(pregătire analize fizico-chimice şi microbiologice)

 

Refrigerator probe laborator - ARCTIKO

(conservare probe analitice)

 

Congelator probe laborator - ARCTIKO

(conservare probe analitice)

 

Baie de apa termoreglabilă - MEMMERT

(încălzirea soluţiilor şi menţinerea acestora

la temperaturi constante şi determinate)

 

Etuvă convecţie forţată - MEMMERT UF110+

(menţinerea la temperatură constantă

a probelor la presiune atmosferică,

analiză gravimetrică , sterilizare)

 

Incubator-termostat MEMMERT IN110+

(menţinerea la temperatură constantă

a probelor la presiune atmosferică,

analiză gravimetrică)

 

Microcentrifugă de laborator D-Lab

(separări prin centrifugare)

 

pH-metru de laborator WTW InoLab

(determinarea pH-ului)

 

Agitator magnetic cu încălzire DragonLab

(pregătire etape intermediare probe)

 

Multiparametru portabil WTW Multi

(determinarea pH-ului, oximetriei, conductivităţii)

 

Sistem pentru determinarea conţinutului total de germeni din alimente - BACTERIOSCAN 216R

(incubarea probelor biologice şi determinarea încărcăturii de germeni)

 

Spectrofotometru VWR - UV6300PC dublu fascicul

(determinare nitraţi/nitriţi;

aditivi alimentari şi compuşi

care dezvoltă reacţii colorimetrice)

 

Calorimetru IKA

C-6000 isoperibol

(măsurare conţinut energie brută din alimente)

 

Cuptor calcinare - NABERTHERM B180

(determinarea conţinutului de substanţe minerale)

 

Sistem Kjeldahl - Behr

(determinarea azotului total)

 

Sistem de extracţie Soxhlet

(determinarea lipidelor totale şi a altor compuşi de extracţie cu ajutorul solvenţilor organici)

 

Procesator de ţesuturi

THERMOSCIENTIFIC STP-120-2

(includerea la parafină a probelor histologice)

 

 

Microtom automat

THERMOSCIENTIFIC HM355S

(secţionarea şi etalarea blocurilor de parafină cu probe histologice)

 

Unitate de colorare ţesuturi

Varistain Gemini AS - THERMOSCIENTIFIC

(colorare probe histologice)

 

Microscop fotonic cu sistem de captură

foto-video SOLARIS-T

(analiza probelor histologice

şi de textură a cărnii)

 

 

Analizor ultrasonic pentru determinarea grăsimii din carcase LUTRON

(clasarea carcaselor

în funcţie de gradul de îngrăşare)

 

Maşină spălat sticlărie

de laborator SMEG

(spălare sticlărie de laborator)

 

Contact [back to TOP ]

 

Conf. univ. dr. Răzvan RADU-RUSU,

Responsabil Centru de Monitorizare Cantitativă şi Calitativă a Producţiilor Bovine

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare, Aleea Mihail Sadoveanu 8

700489, Iaşi, Jud. Iaşi

Tel.: +40722887081, e-mail: laboratorlaptecarne@gmail.com

 

Conf. univ. dr. Roxana LAZăR,

Șef Laborator pentru controlul calităţii cărnii şi a produselor din carne

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare, Aleea Mihail Sadoveanu 8

700489, Iaşi, Jud. Iaşi

Tel.: +40232407588, e-mail: laboratorlaptecarne@gmail.com

 

 

 

 

Page designed by Răzvan RADU-RUSU

© 2018 USV Iaşi - Ultima actualizare: noiembrie 2021