Acasă
Despre revistă
Politici editoriale
Indexare
Frecvenţa
Volum curent
Arhiva

Arhiva
 
   
 

Acasă

Revista Cercetări Agronomice

Înfiinţată la data de 2 decembrie 1967 la Iaşi, revista şi-a început activitatea în anul 1968, în cadrul Staţiunii de Cercetări Agricole Podu-Iloaiei, jud Iaşi, în colaborare cu staţiunile de cercetări agricole din Moldova şi cu Institutul Agronomic Iaşi (în prezent, U.S.A.M.V. Iaşi).

Din anul 2006, revista Cercetări Agronomice în Moldova se editează sub egida Universităţii de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, funcţionând în cadrul editurii cu acelaşi nume. De-a lungul activităţii sale, revista a urmărit cuprinderea multitudinii de aspecte privind cercetarea agricolă şi implementarea rezultatelor ştiinţifice în practică.

"Cercetări Agronomice în Moldova" este o revistă trimestrială, care publică articole originale, teoretice, experimentale şi tehnice din cercetarea de bază şi aplicativă, şi care acoperă o gamă largă de subiecte din cercetarea ştiinţifică agricolă, fiind dedicată promovarii şi răspândirii cunoştinţelor ştiinţifice.

"Cercetări Agronomice în Moldova" este o revistă cu acces liber, ale cărei articole privind rezultatele cercetărilor Ştiinţifice din cadrul instituţiilor de cercetare şi din învăţământul agronomic superior sunt de interes pentru un număr semnificativ de oameni de ştiinţă. Articolele sunt publicate în limba engleză.

Revista "Cercetări Agronomice în Moldova" este cotată B+ de către CNCSIS.

 
 

© 2018 Agrosoft - USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 13 iulie 2018